Info

Fidelio Fórum felhasználási feltételek

2015.09.22. 14:09
Ajánlom
A Fidelio Fórum oldalon megjelenő tartalom kizárólag a http://forum.index.hu domain alatt elérhető ingyenes tárhely-szolgáltatásunkat igénybe vevő felhasználók tartalmából áll. Az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak, azokra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.

A Fidelio Fórum  ill. üzemeltetője alapesetben nem felel a felhasználók által elhelyezett tartalmakért.

Amennyiben jogsértő tartalmat észlel, a hivatkozott törvény alapján eltávolítási kérelemmel élhet.    

 1. Általános rendelkezések
  1. A Fidelio Fórum (“Fórum”) az Inda-Labs Zrt. (“Szolgáltató”) által fenntartott nemzetközi, írásos ill. képi információk, tartalmak, hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló rendszer. A Fidelio Fórum az Index Fórumok része.
  2. Bárki felhasználónak minősül, aki a http://forum.index.hu/Topic/showTopicList?t=9222872   weboldalakkal közvetlenül, vagy közvetve - akár más internet oldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.
  3. Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával (“Regisztráció”) és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket és a Moderációs alapelveinket, egyszersmind elfogadja az Indapass felhasználási feltételeit is, valamint kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkat .
  4. A Fórumot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel (“nick”) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adataidat más személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk a http://indapass.hu/kapcsolat/ oldalon.
  5. Az erre szolgáló beállítási lehetőségeken kívül nem módosíthatod a Fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.
  6. A Fórum bizonyos részeit csak 18. életévüket betöltött felhasználóink látogathatják, ezen részekre csak akkor léphetsz be, ha kijelented, hogy elmúltál 18 éves. Erre egy felugró ablak figyelmeztet minden ilyen Fórumrész előtt.
 1. Regisztráció
  1. Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatunkban olvashatsz.
  2. Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót (“nick”) választhat magának.
  3. A nick NEM lehet:
   1. védett név, elnevezés
   2. kortárs vagy történelmi magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
   3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
   4. obszcén vagy trágár kifejezés,
   5. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
   6. engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
   7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító
  4. Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Szolgáltató kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Szolgáltató felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Szolgáltató 72 óra elteltével törölheti.
  5. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
  6. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.
  7. Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben a Szolgáltató jogosult:
   1. minden érintett nick jogosultságait korlátozni
   2. egy- vagy több érintett nickjét megváltoztatni
   3. minden érintett nickjét törölni
  8. Amennyiben egy regisztrált felhasználó – ill. nem természetes személy felhasználó esetében a felhasználó regisztrációjával a Fórumot használó természetes személy – akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. Tartalom
  1. A Szolgáltató a Fórumon közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért semmilyen felelősséget nem vállal. Erről részletesebben az Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexében olvashatsz. A Fórumon megjelenő tartalmakat a regisztrált felhasználók töltik fel, és azokért ők vállalják a felelősséget, a Szolgáltató nem. A Fórumra csak olyan tartalmak tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod a Szolgáltatót, hogy azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.
  2. Ha nem értesz egyet valamelyik konkrét tartalmad egyik felhasználásával, kérheted, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A Szolgáltató ezt - a kérés mérlegelése után - lehetőségei szerint megteszi, amennyiben ennek technikai akadálya nincsen.
  3. Szolgáltató a Felhasználási feltételeknek és a kapcsolódó dokumentumoknak megfelelő hozzászólásokat, figyelemmel az alábbi III/8. pontban foglaltakra ill. Moderációs alapelvekre, megjeleníti.
  4. A Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Szolgáltató vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a Szolgáltató indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.
  5. Nem használhatod a Fórumot arra, hogy olyan információkat tégy közzé, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.
  6. Nem használhatod a Fórumot reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól. Erről bővebben a Fórum reklámlink információs oldalunkon olvashatsz.
  7. Nem helyezhetsz el a Fórumon a felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kódot.
  8. A Fórum összes fórumcsoportja részlegesen moderált. A moderáció nem jelenti a Fórumon közzétett tartalmakért való szerkesztői felelősségvállalást, csupán a tartalmak részleges tisztítását. A moderációval kapcsolatos tudnivalókat a Moderálási alapelvek tartalmazzák.
  9. Hozzászólásod elküldése előtt megadhatsz a hozzászólásához egy Creative Commons szintet, mellyel egy előre meghatározott szerzői jogi szintet állíthatsz be magadnak. A Creative Commons licencekről bővebben itt tájékozódhatsz: www.creativecommons.hu. Amennyiben nem állítasz be Creative Commons licencet a hozzászólásodra illetve a Fórumban általad létrehozott tartalmakra, úgy a Szolgáltató részére automatikusan lemondasz a vonatkozó tartalom valamennyi szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen információhordozó tekintetében; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthatsz.
  10. A Szolgáltató felhívja minden regisztrált felhasználó figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat. A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy bárki, akár több év elteltével is visszakeresheti egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása.
 1. Egyéb rendelkezések
  1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.
  2. A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek és a kapcsolódó dokumentumok megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges módosításokról a felhasználók előzetes értesítést kapnak a változtatás utáni első belépéskor, illetve az Index Fórumok Gépházának hírei  közt.
  3. A Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételekben és a kapcsolódó dokumentumokban rögzített jogait jóhiszeműen gyakorolja és ezt a regisztrált felhasználótól is elvárja.
  4. A Felhasználási feltételekkel és a kapcsolódó dokumentumokkal vagy azok végrehajtásával kapcsolatos probléma esetén fordulj hozzánk http://indapass.hu/kapcsolat/ oldalon keresztül.

Hatályos: 2015.szeptember 15-től | Utolsó frissítés: 2015. 09.22.  | Kiadta: Inda-Labs Zrt. 

Programkereső

Legnépszerűbb

Klasszikus

A legendák köztünk élnek – Búcsú Orczi Géza előadóművésztől

Az Artisjus-díjas ütő- és pengetős hangszeres művész április 9-én, 65 éves korában hunyt el. Orczi Géza hangszerkészítő mesterként és restaurátorként is tevékenykedett, halálával kifejezhetetlen űrt hagy maga után.
Könyv

Szállj költemény – Kortárs költemények, katonás színészek előadásában

A Katona öt színművésze, Ónodi Eszter, Pálmai Anna, Rezes Judit, Tasnádi Bence és Vizi Dávid mondják el kedvenc kortárs költőik egy-egy versét a költészet napja alkalmából.
Színház

Egy olasz művész életre kelti a szobrokat – így nézhetett ki az egyik legismertebb ókori drámaíró

Az ókor nagy költői és énekmondói ma már csak fehér márványszobrokról és stilizált képekről néznek vissza ránk üveges szemmel, és elképzelni is nehéz, hogy egykor ők is homlokráncoló, keményen dolgozó, vagy éppen kocsmákban mulatozó, élvezeteket hajszoló emberek voltak.
Vizuál

A nomádok földjén - Chloé Zhao történelmet ír

A fiatal kínai-amerikai rendezőnő rekordok sorát dönti meg harmadik játékfilmjével, A nomádok földjével. Április végén az is kiderül, hogy hat jelölésből hányat vált díjra az Oscar versenyében. Bemutatjuk Chloé Zhaót.
Vizuál

A nomádok földje kapta a BAFTA fődíjait

Chloe Zhao drámája hét díjra volt esélyes a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) vasárnap esti londoni díjkiosztóján, amelyből négyet el is hozott.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?