Info

Fórum Moderációs Szabályzat

2015.08.13. 21:44
Ajánlom
Fidelio.hu Fórummoderációs Szabályzat (FMSZ)

A fórum a Fidelio Média Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) által fenntartott nemzetközi, írásos és képi információk, vélemények és hozzászólások (a továbbiakban együtt: hozzászólások) továbbítására, tárolására, megjelenítésére szolgáló, számítógépes hálózati alapon működő, nem valós idejű, archivált távközlési rendszer, melyet a jelen szabályzatban foglaltak szerint bárki ingyenesen használhat. Az üzemeltető nem garantálja a fórumok folyamatos rendelkezésre állását, üzemszerű működését; nem vállal felelősséget az üzemszünet vagy más technikai leállás, valamint az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett, romboló jellegű programok, alkalmazások - például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások - okozta közvetlen vagy közvetett károkért; mindazonáltal kijelenti: a lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek enyhítése, elkerülése érdekében.

A Fidelio.hu fóruma mindenkinek lehetőséget nyújt a szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem a topikok alanyainak és érintettjeinek jogai ne sérüljenek, a fórum szabályait minden hozzászólónak egyformán be kell tartania. A Fidelio.hu a fórum moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy a szabályokat, illetve a fórum alapelveit sértő hozzászólásokat eltávolítsák. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy a szabályokat megszegő fórumhasználót figyelmeztessék, eredménytelen (legföljebb kétszeri) figyelmeztetés után kizárását, szélsőséges esetben összes korábbi hozzászólásának törlését kezdeményezzék. A moderátorok tevékenysége egyúttal a fórum könnyebb és kellemesebb használatára, arculatának rendezettségére és a kulturált beszélgetés körülményeinek fenntartására is irányul. A moderátorok a fórum szabályzatának megfelelően végzik munkájukat, fórumbeli véleményük azonban nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség álláspontját.

A moderátorok abban az esetben is élhetnek moderációs lehetőségükkel, ha az ebben a szabályzatban kifejezetten nem tiltott, de annak szellemiségével ellentétes hozzászólással vagy szándékkal találkoznak. Szintén lehetőségük van a téma függvényében megengedőbben vagy szigorúbban értelmezni a szabályokat, ami azonban nem jelenti a hozzászólók közti megkülönböztetést. A fórum összes felhasználója életkortól, tapasztalattól, hozzászólása számától, informatikai hozzáértésétől függetlenül egyenlő jogokkal bír.

A regisztrációval a felhasználó elfogadja a fórum alapelveit és automatikusan elfogadja a fórum Moderációs szabályzatát (FMSZ). A moderátorok döntéseikért az oldal üzemeltetője felé tartoznak felelősséggel.

Az üzemeltető saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik bármelyik fórumán közzétett hozzászólással, ideértve az egyes hozzászólások részét vagy egészét képező tudományos, műszaki, irodalmi, vizuális, hang- és szoftveralkotások tárolását vagy törlését is. A hozzászólás közzétételével a regisztrált felhasználó lemond az üzemeltető bármely fórumán, bármilyen formában közzétett hozzászólása feletti rendelkezési jogáról; anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek tárolására, törlésére vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.

A hozzászólások valóságtartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indoklás nélkül törölheti.

Üzemeltető nyomatékosan felhívja minden regisztrált felhasználójának szíves figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegelje, milyen tartalommal és milyen formában teszik közzé hozzászólásait! A mérlegelés során vegyék mindenképpen figyelembe, hogy a fórumokat archiválja az üzemeltető, ezért bárki által, több év elteltével is visszakereshető egy-egy regisztrált felhasználó akár összes hozzászólása.

Az oldal üzemeltetője fenntartja a jogot a Moderációs szabályzat (FMSZ) bővítésére, átalakítására vagy egyéb változtatására, ezért javasoljuk minden fórumozónknak, hogy e dokumentumot időről időre tanulmányozza. A Moderációs szabályzat (FMSZ) ismeretének hiánya nem mentesíti a fórumhasználót az esetleges következmények alól, megítélését nem enyhíti.

A moderáció részben a fórumhasználók kérései és jelzései alapján történik. A fórum teljes figyelemmel követése azonban még így sem lehetséges, ezért a fórumhasználók közreműködése, segítsége kiemelt értékkel és fontossággal bír. Moderációt kérni, javasolni a Moderáció topikban lehet. A moderálással kapcsolatos észrevételeket, kifogásokat szükség esetén a moderátorokkal lehet megvitatni: nem a fórumon (legkevésbé a kérdéses topikban), hanem privát levélben, a moderacio@fidelio.hu címen. A fórum szerkesztésével, a moderálással, illetve a moderátorokkal foglalkozó bejegyzés a fórumon - kivéve az e célt szolgáló topikokban (Moderáció) - minden esetben tartalmi rombolásnak minősül, ezért törlésre kerül.

MODERÁCIÓ

Az üzemeltető a fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy eltávolítsák azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a moderálási szabályzat pontjainak valamelyikét. Szintén a moderátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a felhasználó regisztrációját felfüggesszék vagy megszüntessék.

Az üzemeltető összes fóruma moderált. A moderáció alapvető feladata az, hogy biztosítsa a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlésre kerülnek a fórumokon közzétett hozzászólások közül azok, amelyek:
- akadályozzák a fórumok rendeltetésszerű használatát;
- az üzemeltető rendszerének vagy bármely felhasználó számítógépének működését általuk nem kívánt módon befolyásolják;
- tartalma jogszabályba vagy jelen szabályzatba ütközik.

A moderátoroknak nem feladatuk az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni; vagy a bejegyzés nyomát meghagyva, annak szövegét "Moderálva" szóval helyettesítik, vagy nyomtalanul törlik. Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a "Moderáció" topikban tájékoztatják a felhasználókat.

A folyamatosság és az olvashatóság megőrzése érdekében a szabályzatba ütköző, így törlendő hozzászólásokkal együtt az azokra adott válaszok is törlésre kerülhetnek, különösen akkor, ha a hozzászóló a "válasz erre" funkciót használta azok beküldésekor.

A moderátorok kevesen vannak, így egyikük sem láthat minden egyes hozzászólást. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint jelen szabályzat valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt a "Moderáció" topikban vagy privát levélben a moderacio@fidelio.hu címen.

1. Hozzászólások törlése

A moderátorok indoklás nélkül is törölhetnek hozzászólást (és arra adott válaszokat), törölhetnek témát vagy módosíthatják a topik címét, ha az:

1.1. jogsértő, azaz közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

1.2. bármely regisztrált felhasználó valós személyes adatait (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb.) tartalmazza. Kivételt képeznek azon esetek, amikor az üzemeltető fórumain az érintett regisztrált felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán.

1.3. a jó ízlést sértő képeket tartalmaz, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, trágár, illetve agresszív, fenyegető hangnemű, bármely embercsoport tagjának az emberi méltóságát sért(het)i, illetve bármely világnézeti, etnikai, vallási meggyőződést sért(het) vagy ilyen témájú weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Azt, hogy egy hozzászólás trágár, agresszív, fenyegető vagy sértő-e, a moderátorok döntik el az adott fórum, illetve a téma jellegétől függően. A közönséges vagy durva stílusrétegbe tartozó kifejezések használata ráutaló írásjelek használatával sem megengedett. Írásművekből, előadásokból nem öncélúan idézett trágár szavak nem moderálandók, de ezekben az esetekben az idézőjel használata javasolt.

1.4. közvetlenül vagy bújtatva céget, szolgáltatást reklámoz, piramisjátékokba vagy más pénzszerzési formákba való szervezésre irányul. Reklámozni és népszerűsíteni a fórumon kizárólag nonprofit, üzleti tevékenységet nem folytató, elsősorban művészeti vagy ahhoz kapcsolódó weboldalakat, szervezeteket és tevékenységet lehet.

1.5. egyes regisztrált felhasználókat sértő, lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári vagy sértő módon kinyilvánított véleményeket - személyeskedést - tartalmaz. Amennyiben egy regisztrált felhasználó közszereplő, vagy saját nevét használja azonosítóként: vele szemben a véleménynyilvánítás szabadsága tágabban értelmezhető. Egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető rovat, amely alpári című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla nyitott rovatot, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen Etikai szabályzatba.

1.6. topikromboló. A topikrombolás lehet technikai és tartalmi jellegű.
1.6.1. Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>500kB, >500px szélesség), összetett formátumú, hosszú szövegek vágólapról történő bemásolása, a rovatok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító hivatkozások, képek, videók, elrontott html-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások beillesztése és minden más olyan beavatkozás, ami megváltoztatja a rovat méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát. A fórum eredendően egyszerű szövegek megjelenítésére szolgáló médium, amely hangzó, képes, illetve multimédiás tartalmak megjelenítését nem teszi lehetővé.
1.6.2. Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró vagy OFF kapcsoló feltüntetését nélkülöző, témaidegen ("offtopik") hozzászólások. A topikhoz szorosan nem kapcsolódó hozzászólást kéretik előre jelezni az "OFF" szó beírásával. Ha az visszakapcsolódik a témához, az off részt az "ON" szó használatával lehet lezárni.
1.6.3. Ismétlés ("flood"): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha egy regisztrált felhasználó az adott hozzászólást egy vagy több rovatban, kettőnél több alkalommal helyezi el.
1.6.4. Törölt hozzászólás részbeni vagy teljes visszamásolása.
1.6.5. Törölt, összevont, áthelyezett rovatok újraindítása.

1.7. a Fidelio.hu a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani, a hozzászólás politikai állásfoglalást tartalmaz, vagy a téma és a politikai megnyilvánulás nem azonos. 

1.8. a szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozik (az ilyen jellegű észrevételeket a fidelio@fidelio.hu címre várjuk).

2. Regisztrált felhasználó letiltása, törlése

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A letiltási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnal kiszabható a legsúlyosabb büntetés is.

Olyan nick használata, amely köthető egy ideiglenes vagy végleges tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak a mondott nick azonnali, végleges tiltását vonhatja maga után.

A regisztrált felhasználó törlésre kerülhet, amennyiben:

- rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá;
- törölt hozzászólást idéz vagy visszamásol;
- a nick neve vagy e-mail címe közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek;
- a nick-je megtévesztésig hasonlít már bejegyzett nick-re;
- a nick-je obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető, a nick-je jogszabályi értelemben védett név, a nick-je más jogos és méltányolható érdekeit sértő név;
- nincs megadva e-mail cím, vagy kiderül, hogy a megadott e-mail cím nem használható (pl. az arra küldött moderátori levélre nem érkezik válasz, vagy a reagálás más címtulajdonostól érkezik);
- tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik, a moderátor felszólításának ismételten nem tesz eleget, politikai véleményt közöl.

3. Hozzászólás áthelyezés, topikösszevonás, topiklezárás

3.1. Áthelyezés
A moderátorok azokat a hozzászólásokat, amelyeket véleményük szerint nem a topik címének és/vagy leírásának megfelelő topikba küldtek be, áthelyezik a tematikailag megfelelő helyre. Az áthelyezett hozzászólásokról a moderátor lehetőség szerint az eredeti topikban figyelmeztetést helyez el. A moderátorok saját belátásuk alapján, illetve a "Moderáció" topikba érkező kérésre kezdeményezhetik a "rossz színű", azaz nem a témának megfelelő rovatban (Klasszikus zene, Jazz/világzene stb.) indított topikok megfelelő rovat alá történő áthelyezését. Ha valaki a Fórum menüpont alatt megjelenő topiklistában nem találja az általa indított topikot, célszerű a keresőt használnia, mert a topikok nem megfelelő helyen történő nyitása mindennapos, és nem lehetséges valamennyi áthelyezésről külön levélben értesíteni a fórumlakókat.

3.2. Összevonás
A hasonló tartalommal vagy témára nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az érintett topikokat az előbb indítottba illesztik be.

3.3. Lezárás
A topikindító cikktől vagy a nyitó hozzászólásban megadott témától folyamatosan eltérő és a szabályzat egyéb pontjait sértő hozzászólásokat tartalmazó topikokat a moderátorok lezárhatják, vagyis ezekben további hozzászólások beküldésére nincs mód. Lezárásra kerül a topic, amennyiben a Fidelio.hu a témának nem kíván nyilvánosságot biztosítani.

4. Fórum box

A portál témáitól idegen (OFF), illetve a portált és a szolgáltatót üzletileg, etikailag vagy bármilyen módon hátrányosan érintő topikok a www.fidelio.hu nyitóoldalán, a jobb sávban elhelyezett, a legfrissebb topikokat listázó boxban való megjelenését a moderátorok visszavonhatják. Ezek a topikok természetesen a „Fórum" menüpont alól, illetve könyvjelző alkalmazásával továbbra is elérhetők.

FELHASZNÁLÓK

Bárki felhasználónak minősül, aki a http://www.fidelio.hu címen elérhető számítógéppel közvetlenül vagy közvetve - akár más internetoldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül - bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

Regisztrált felhasználónak minősül:
- állampolgárságától és tartózkodási helyétől függetlenül az a természetes személy,
- bármely állam saját törvényei vagy a nemzetközi jog által elismert módon jegyzett jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek képviseleti joggal rendelkező tagja, munkatársa, megbízottja,
- mindenki,

aki a fórumok tartalmának módosítására - hozzászólás közzétételére - a regisztrációs oldalon meghatározott adatokat az üzemeltető rendelkezésére bocsátva lehetőséget kap a fórumok üzemeltetőjétől; megértette, magára nézve kötelezőnek tartja a fórumszabályzatban foglaltakat.

A fórumok tartalmának megjelenítését nem minden internetes böngészőprogram támogatja, továbbá a használt böngészőprogramok egyéni beállításai előre nem látható módon befolyásolhatják a tartalom megjelenítését, a felhasználó számítógépének működését, annak üzem- és adatbiztonságát.

A fórumokat minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja.

ADATVÉDELEM

Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében.

Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 25 karakter hosszúságú azonosítót (nick) választhat magának az alább felsoroltakon kívül:
a) védett név, elnevezés;
b) kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve;
c) más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés;
d) obszcén vagy trágár kifejezés;
e) rasszista, mások lelkiismereti, vallási, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
f) burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés;
g) az üzemeltető fórumain már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: Fidelio, Fidelio.hu, moderátor, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal vagy egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai, védett név, elnevezés.

Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a g.) pontba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni az üzemeltető kijelölt munkatársainak - megbízottjainak, moderátorainak - a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára az üzemeltető felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját az üzemeltető 72 óra elteltével törli.

a) Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető jelzést (toldalékot, jelet, kihagyást stb.) használni azonosítójában.
b) Különösen méltányolható egyéni vagy közérdeket jelentő esetekben az üzemeltető felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére az ebben érintett regisztrált felhasználóit.

Amennyiben az érintettek ésszerű időn belül nem jutnak egyezségre, abban az esetben az üzemeltető jogosult:
ba) minden érintett közlési lehetőségeit felfüggeszteni;
bb) egy vagy több érintett azonosítóját átnevezni közlési lehetőségeik fenntartása mellett;
bc) minden érintett azonosítóját törölni.

Amennyiben egy regisztrált felhasználó akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé üzemeltető fórumain, tudomásul veszi, hogy az bárki által ellenőrizhető, tárolható, felhasználható, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Programkereső

Legnépszerűbb

Klasszikus

Generációk csellista példaképe: 75 éves lenne Jacqueline du Pré

Tragikusan fiatalon hunyt el, de egyetlen évtized alatt beírta nevét a legfontosabb modern előadóművészek közé. Jacqueline du Pré inspiráció sokak számára ma is, egykori hangszerén pedig magyar művész játszik.
Könyv

A Tüskevár írója volt gazdatiszt, de uszálykísérő, patkányirtó és napszámos is

Bár elsősorban ifjúsági és "állatregényíróként" emlegetik, még utóbbi köteteiben is - csak úgy mellékes könnyedséggel - zseniális emberábrázoló. 1900. január 25-én született Fekete István író.
Könyv

75 éve verték halálra az Utas és holdvilág szerzőjét

Hetvenöt éve, 1945. január 27-én halt meg Szerb Antal. 1968-ban Balfon emlékművet avattak, amelyen az író szavai olvashatók: „A szabadság nemcsak egy nemzet magánügye, hanem az egész emberiségé is.”
Klasszikus

Bionikus kesztyűben újra képes zongorázni a brazil zongoraművész

Több mint 20 év után ismét képes mindkét kezével zongorázni Joao Carlos Martins brazil zongoraművész, Johann Sebastian Bach zenéjének egyik legnevesebb előadója.
Klasszikus

Elhunyt Kraszna László klarinétművész, tanár

Halálhírét a Snétberger Zenei Tehetség Központ közölte, ahol az utóbbi években tanított. Korábban az Állami Hangversenyzenekar művésze volt, ő alapított a Budapesti Klarinétegyüttest.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Ezt olvasta már?