Klaudia

Javaslat a hazai jazzművészek elismerése érdekében

2006.12.04. 00:00

Programkereső

A magyar zenei élet egyik markáns és meghatározó része az improvizatív jazzművészet, amely a kortárs zene eleven, integráns része. A hazai jazz egyfelől már jó ideje megtalálta saját hangját és nemzeti sajátosságait, másfelől olyan művészet, amelynek nyelvezete a világon mindenhol elfogadott és érthető.
3598871f-f1d6-4ea7-9a9c-1e200ea5d73c

Babos Gyula, Borbély Mihály, Dés László, Gyimesi László, Horváth Kornél, László Attila, Márkus Tibor, Szakcsi Lakatos Béla és Zsoldos Béla, a hazai jazzélet kiemelkedő alakjai azt szeretnék elérni, hogy a kulturális kormányzat érezze magáénak e műfajt, és mind erkölcsi, mind anyagi támogatásával segítse elő azt, hogy a jazzművészek a műfajt megfelelő körülmények között művelhessék hazánkban és külföldön egyaránt. A közös Európa országainak zenei életében meghatározó szerepet tölt be az improvizatív kortárs zene, melynek aktív és elismert szereplői a magyar jazz képviselői is.

Mindennek jegyében, továbbá a jazz iránt érdeklődő és annak megjelenését a hazai kínálatban igen gyakran nélkülöző befogadó közönség érdekében is elengedhetetlenül fontosnak tartják, hogy a műfaj és képviselői megkapják tevékenységük folytatásához a kormány és különösen a kulturális kormányzat támogatását.

A jazz grémium tagjai a fentiek érdekében az alábbi javaslatot fogalmazták meg:

I.

1. A jazz műfaj támogatásának szervezeti központja a jövőben egy Kht. lehetne.

2. A minisztérium a 2007. évi költségvetésében a Fejezeti kezelésű előirányzatok között tervezhetné a Kht. támogatását. A felhasználás részleteiről a minisztérium és a Kht. megállapodást kötne. Ezzel a megoldással a jazz műfaj e támogatása egy helyen jelenne meg, a támogatás elosztásáról pályázatok alapján születne döntés.

3. A 2007. évre a minisztérium költségvetésében tervezendő, a jazz műfaj támogatására szükséges költségvetési forrás összege összesen 190 millió forint lenne. Ez az összeg alapvetően változtatná meg a műfaj és művészei helyzetét, de ami ennél is lényegesebb, a magyar jazz belföldön hozzáférhetővé és megismerhetővé válhatna az érdeklődő befogadó magyar közönség számára, külföldön és különösen az Európai Unióban hozzájárulna a magyar művészet pozícióinak erősítéséhez, és újabb területet nyithatna a rendszeres nemzetközi együttműködésnek.

3.1. Magyar jazzművészek és együttesek belföldi fellépéseinek, turnéinak tiszteletdíjaihoz és utazási, valamint egyéb költségeihez 65 millió forint hozzájárulás. A támogatás célja a belföldi fellépések elősegítése. Ez azért szükséges, mert a hazai helyárak alacsony mértéke egyelőre kizárja annak a lehetőségét, hogy az utazó művészek költségeik térítése mellett elfogadható mértékű tiszteletdíjat is kaphassanak. E támogatás tulajdonképpen – hasonlóan a színház- vagy koncertjegyek árának közvetett támogatásához – az alacsony helyárak kompenzációjának tekintendő. A fenti összeg kb. évi 250-300 jazzkoncert vagy rendezvény létrejöttét segíthetné elő, amely hozzávetőleg összesen 1000-1500 fellépési alkalmat biztosíthatna (az együttesek jellemzően négy tagból állnak) az aktív jazzművészek számára – akiknek létszáma a legfiatalabbaktól a legismertebb művészekig kb. 400 fő. Egy koncert költsége – a technikai, reklám és egyéb költségeket is számítva – 250-350 ezer forint. A támogatás a költségek kb. 70%-ához nyújtana hozzájárulást. A művészek, az együttesek vagy a műsorszervezők pályázat útján juthatnak támogatáshoz. Előnyt élveznek azok a pályázók, akik 30%-nál nagyobb önrésszel járulnak hozzá a rendezvényhez. Az önrész meglétét értékelhető és hiteles módon szükséges igazolni.

3.2. Javasoljuk, hogy a minisztérium fejezetében az előirányzatok közé ismét kerüljön be célként a „Helyi önkormányzatok jazzklub támogatása” 30 millió forint előirányzattal. A támogatás fellendíthetné az önkormányzati szinten korábban bázist jelentő, napjainkban pedig egyre szűkülő jazzklub hálózatot és klubéletet. Az eddigi támogatások igen pozitív hatást gyakoroltak. A támogatás elosztása – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – pályázat alapján történne.

3.3. Magyar jazz művészek és együttesek külföldi fellépéseinek, turnéinak támogatásához 25 millió forint hozzájárulás. A támogatás elsősorban a külföldi utazási, részvételi és egyéb költségekhez történő hozzájárulást jelentene. A támogatással a magyar művészek részt vehetnének olyan nemzetközi fesztiválokon, versenyeken és más rendezvényeken, amelyeknek összes költségei saját erőből szinte megfizethetetlenek, ugyanakkor a magyar jazzművészek rendszeres megjelenése ezeken a rendezvényeken egyidejűleg az európai és a világ jazz életébe történő mindennapi kapcsolódás kialakulását eredményezhetné. A támogatás kb. 30-35 európai és kb. 10 tengerentúli megjelenést tenne lehetővé körülbelül 100-120 művész számára. Az európai útiköltségek kb. 15 millió, a tengerentúli utazási költségek kb. 6 millió, az egyéb költségek (szállás, részvételi díj, szállítás stb.) pedig 4 millió forint támogatást igényelnének. A művészek, az együttesek vagy a műsorszervezők pályázat útján juthatnak támogatáshoz.

3.4. Magyarországi jazz és a jazz műfaját is bemutató fesztiválok támogatása: 40 millió forint. A támogatást a fesztivál szervezői pályázati úton nyerhetik el. A pályázat a magyar résztvevők támogatását (tiszteletdíjak, utazási, technikai költségek), továbbá a magyar résztvevőkkel alakult nemzetközi együttesek bemutatását vállaló pályázatok támogatását célozza. A jövő esztendőben 8-10 hazai jazzfesztivál előkészületeit ismerjük. Átlagosan öt magyar együttest véve (amelynek összköltség kb. 2.000 ezer forint) és három külföldi szólistát számítva (amelynek összköltsége kb. 1.000 ezer forint) a támogatás átlagosan 3 millió forintot, tíz fesztivált feltételezve összesen kb. 30 millió forint jelentene, továbbá 10 millió forint fedezné a technikai és reklám költségeket. Előnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fesztiválok, amelyek vállalják azt, hogy a támogatott magyar együttesekkel legalább azonos számú további magyar művész, illetve együttes számára biztosítanak fellépési lehetőséget a fesztivál során, számukra a támogatással arányos díjazás és költségtérítés megfizetése mellett.

3.5. Jazz ismeretterjesztő előadások támogatása elsősorban középfokú oktatási intézményekben: 20 millió forint. A jazz műfajjal a fiatal korosztály – amennyiben nem keltette fel valaki vagy valami a figyelmét – sem az oktatás, még kevésbé a média hallgatása vagy nézése során találkozik. Az előadásokkal és az ismeretterjesztéssel a helyszínen való megjelenés ma már más országokban is terjedő módszer, a műfaj jövőbeli érdeklődő közönségét is kialakítva, egyben fellépési lehetőséget biztosítva a jazz művészeinek is. A tervezett előadásszám kb. 150, egy előadás tervezett támogatása kb. 130 ezer forint lenne. Pályázni az oktatási intézményeknek, művészeti szervezeteknek és művészeknek az útiköltségre és tiszteletdíjra lehetne. Előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek saját vagy más támogató bevonásával járulnak hozzá a költségekhez.

3.6. A Kht. a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához évi 15 millió forint támogatásban részesülne.

II.

A Javaslat azokat a támogatásokat foglalta össze, amelyek kifejezetten a jövő évi költségvetésben tervezhető és – amennyiben egyetértésre talál az előterjesztőnél – lényegében azonnal indítható programokat, feladatokat és igényeket testesíti meg. Ezek döntően a műfaj látványos fellendülését, számos új alkotás, előadás létrejöttét, az érdeklődő közönség megnyerését, továbbá a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel lehetőségeit teremtik meg, illetve azokat bővítik.

Ezek mellett még számos, hosszabb távon megoldásra váró kérdés maradt, amelyek részben feltétlenül igénylik a minisztérium támogatását. Fontos azonban azt hangsúlyozni, hogy ezeknek a kérdéseknek a megoldása során a minisztériumra mint segítőre vagy mint az egyik támogatóra számítunk. Ilyen feladatok a teljesség igénye nélkül:

- a Magyar Jazz Háza létrehozása, melynek elsőszámú feladata, hogy tömörítse a
magyar jazzművészek szakmai szervezeteit és aktív művészeit;
- a magyar jazzt támogató szponzorációs összeg 100%-a leírható legyen a szponzor adóalapjából;
- alkotói ösztöndíj (nagyobb terjedelmű zenekari mű);
- európai uniós pályázatok (pl. Kultúra 2006) önrésze;
- CD-kiadás támogatása;
- mesterkurzusok, zenei táborok támogatása;
- jazz újság, szakmai folyóirat létrehozása, támogatása;
- big-band támogatás.