Fülöp, Evelin

Észak-Mezőség - Ördöngösfüzes népzenéje

2010.12.20. 18:37

Programkereső

A Hagyományok Háza gondozásában 2010-ben megjelent Új Pátria sorozat hatodik lemeze Észak-Mezőség - Ördöngösfüzes népzenéjét mutatja be.
6 mezoseg borito
6 mezoseg borito

A Mezőség a középkor folyamán nem alkotott közigazgatási egységet, Kolozs, Doboka és Belső-Szolnok vármegyék osztoztak rajta. Az Árpád-kori magyarság mellett a 12. századtól a tájegység északkeleti csücskében szász telepek is létesültek, melyek részben a besztercei szász szék joghatósága alatt álltak. Az újabb kori telepítések és a spontán népmozgás következtében a vidék a 18. századra román többségűvé vált, s nagyrészt a politikai változások következtében a 20. században felgyorsult a magyarság térvesztése e területen. A 21. század elején a közel 300 mezőségi községnek még mintegy ötöde olyan, ahol a magyar lakosság még száz főt meghaladó életképes közösséget alkot, többnyire helyben lakó lelkésszel. E zömében református települések többsége a tájegység északnyugati csücskében, Szamosújvár és Dés vonzáskörzetében, illetve a néhai marosszéki részeken, Marosvásárhely közelében tömörül. Marosludas és Aranyosgyéres földrajzi közelségében néhány 20. század eleji magyar telepes község (Detrehemtelep, Andrási-telep, Ecken) is színesíti az évszázadok során mindig változó mezőségi etnikai térképet, amely ugyanakkor egy színfolttal az utóbbi két-három évtizedben szegényebb lett: az idők folyamán ugyancsak folyamatosan morzsolódó, helyenként a magyarságba is beolvadó, Lekence környéki szászok kivándorlása által.

6 mezoseg terkep
6 mezoseg terkep

Ördöngösfüzes a táncházmozgalom egyik legtöbbet látogatott faluja. Sokan szeretik táncait, zenéjét, és sokan részesültek már népének kiáradó vendégszeretetében is. A falu nevét már egy 1172-es dokumentum megemlíti. Lakói közt a történelem során már jó ideje sok a közeli Szamosújváron katonáskodó, kisnemesi jogállású ember. Talán ezért olyan gazdag Füzes ma is katonanótákban. Lemezünk 3. és 12. számában hallhatunk szép példákat erre a hagyományra.

6 mezoseg tracks
6 mezoseg tracks

A lemezsorozat ide kattintva vásárolható meg.