Béla

Zempléni népzene

2011.01.25. 16:37

Programkereső

A Hagyományok Háza gondozásában 2010-ben megjelent Új Pátria sorozat harmincnyolcadik lemeze Zemplén - Opálhegy népzenéjét mutatja be.
38 zemplen borito
38 zemplen borito

Opálhegy, szlovák nevén Zámutov a zempléni régió szlovákiai részének nyugati peremén, az Eperjes-Tokaji-hegyvidék lábánál, a varannói járásban, a járási székhelytől 12 km-re nyugatra található. A falu mintegy 2700 lakosának túlnyomó többsége szlovák nemzetiségű (1574 görög katolikus, 754 római katolikus, 214 evangélikus), s bár a község monográfiája szerint több mint 1000 személy cigány származású, roma nemzetiségűnek a legutóbbi népszámlálás idején csak 106-an vallották magukat. Opálhegy első írásos említése (Zamuth alakban) 1402-ből származik, s feltételezhető, hogy a település szlovák neve az első telepeseket vezető soltész személynevéből ered. A magyar Opálhegy településnév csak rövid ideig, 1895 és 1920 között volt hivatalos használatban, és a falu határában hajdan működött opálbányára vezethető vissza. A történelem során Opálhegy lakossága főleg mezőgazdasággal foglalkozott, de az opál mellett a vasérc és a barnaszén bányászata is adott egyes időszakokban munkalehetőséget. A 18. században szerszámacélt megmunkáló vashámorok is működtek itt, és a levéltári adatok az 1715-ben alapított sörfőzde mellett a filoxéravészig bortermelésről is tudósítanak.

38 zemplen terkep
38 zemplen terkep

Lemezünk bevezető részében a település gazdag férfitáncanyagának zenéjét hallhatjuk. A szólisztikus verbunkdallamok sorát a riadny, azaz rendes verbunk, illetve a dzedov vagy Višňovskoho verbunk zenéje nyitja meg. Utóbbi kiadványunk férfi énekesének, az opálhegyi hagyományőrző együttes vezetőjének, Štefan Višňovskýnak dédapjáról lett elnevezve (1-2.). A sólo maďar nem csak nevében utal a magyar hagyományra, hiszen dallama a gömöri magyarok körében vasvári verbunknak nevezett tánc zenéjének motívumaiból építkezik (3.). Az ügyességi férfitáncok eszközzel járt változatát képviseli a fľaškovi, azaz üveges dallama (5.), eszköz nélküli formájának neve (kovaľska - kovácsos) pedig a táncnak a lópatkolás mozdulatait utánzó motívumaira utal (9.). Opálhegy férfitáncainak harmadik típusát a körverbunkok alkotják, melyek irányított, pontosabban a táncot vezető legény által vezényelt változataihoz tartozik a sarka raz (6.), valamint a bašistovska (10.). A chlopska karička - férfi karéj ezekkel szemben vezénylet nélküli, némi szabad improvizálást is megengedő körverbunk (7.). Az opálhegyi zenefolklór legarchaikusabb rétegét a lakodalmi rítusrend dallamai képezik. Az opálhegyi lakodalom teljes dallamanyagának bemutatása jelen lemezünk kétszeres időtartamába sem férne bele, így dallamválogatásunkból még az olyan fontos mozzanatok, mint a redovi, azaz a menyasszonytánc zenéjét is ki kellett hagyni. A marš, vagyis a lakodalom kezdetét jelző induló dallama a magyar nyelvterület számos régiójából ismert „Rákóczi-induló" helyi változata (11.).

 

38 zemplen tracks
38 zemplen tracks

A lemezsorozat ide kattintva vásárolható meg.