György

Zempléni magyar népzene

2011.01.31. 16:37

Programkereső

A Hagyományok Háza gondozásában 2010-ben megjelent Új Pátria sorozat negyvennyolcadik lemeze a Zemplén-Sárospatak hangszeres magyar népzenéjét mutatja be.
48 zemplen borito
48 zemplen borito

A lemezen szereplő két zenekar működési területe három egymással szomszédos tájegységre esik. Ezek az egykori Abaúj és Zemplén vármegye területén található Hegyköz, Bodrogköz és Tokaj-Hegyalja. Hegyközhöz a Zempléni-hegység keleti oldalán lévő, hegyekkel körülvett medencében elhelyezkedő falvakat soroljuk. A falvak többsége középkori eredetű, népessége a honfoglalás óta folyamatosan itt él, de a török korban és a kuruc harcok nem kímélték a református vallású magyar lakosságot, ezért magyar, szlovák és ukrán (ruszin) telepítések egészítették ki az itt élőket. Mind anyagi, mind társadalmi és szellemi kultúrájában számos archaikus vonást őrzött meg.

A Bodrogköz a Bodrog és a Tisza folyó közötti síkság, egykor mocsaras táj, melyet északon a Latorca folyó választ el a szomszédos alföldi jellegű területtől. A honfoglalás kora óta megtelepült, folyamatosan itt élő magyar népesség lakja. Nagyrészt református lakosságába a 16-18. században földesúri kezdeményezésre görög katolikus vallású ukrán (ruszin) szórványok települtek. Tokaj-Hegyalja az egykori Abaúj és Zemplén megyék területén kialakult termelési táj a Zempléni-hegység délnyugati, déli, délkeleti szegélyén. A 16. század derekán a szerémségi borvidék pusztulását követően fellendülő borkivitele révén kedvező gazdasági, társadalmi fejlődése szőlőtermelésben érdekelt településeit egységes arculatúvá tette. Előnyős helyzete révén a 16-17. század folyamán egyedülállóan virágzó kultúrtájjá vált. Ennek is köszönhető, hogy a magyarországi protestáns kultúra központja Sárospatakon alakult ki.

48 zemplen terkep
48 zemplen terkep

A sátoraljaújhelyi zenekar prímása, Sályi Balogh Ernő a bükkaljai Sályban született. Zenészcsaládból származik, apja nagybőgős, anyai nagyapja brácsás volt. Nem muzsikusnak szánták szülei, de már gyerekkorában nagy vonzalmat érzett a hegedű iránt, ezért tízéves korától hegedülni tanították és hamarosan bevették a családi zenekarba. Tizenhat éves korában került Sátoraljaújhelyre, ahol nagyapja zenekarában muzsikált, és később le is telepedett a városban. A következő lépcsőfok a Hegyalja Népi Együttes zenekara volt, amelyben 1975-től húsz éven keresztül zenélt, és beutazta fél Európát az együttessel. Közben több étteremben muzsikált a városban, és letette a vendéglátó-ipari zenészvizsgát is. Természetesen a hétvégeken lagzikat vállalt a környező falvakban, így alaposan megismerte a hegyközi és a bodrogközi repertoárt. Zenekarában muzsikál testvéröccse, Balogh Aladár bőgős, fia, Balogh Ernő prímás, Mundér Gusztáv brácsás. Cimbalmosa, Pohlotka Andor már két éve az égi bandában muzsikál a sok régi kollégával együtt.

48 zemplen tracks
48 zemplen tracks

A lemezsorozat ide kattintva vásárolható meg.