Fülöp, Evelin

Komplett a világzenei antológia

2011.04.12. 10:00

Programkereső

Magyar Világzene – Népzenétől a világzenéig címmel három lemezen mutatja be a műfaj hazai kialakulását és közelmúltját a FolkEurópa.
Sebő Ferenc Fotó Perger László
Sebő Ferenc Fotó Perger László

Milyen tágas világ a magyar világzene és népzene! Amely tágasságnak persze axiomatikus eleme az a tolerancia, amellyel az itt élő nemzetiségek és kisebbségek zenéjét ugyanúgy beleértjük, mint a határon túli magyarokét - de aki valamit is megértett a népzenéből, annak ezt nem kell hosszan magyarázni.

Ennek a válogatásnak idő-, tér- és stílusbeli távlatai szinte nem is vonhatók össze egy nézőpontba. A Hangvető sorozata nyugodtan nevezhető teljesen reprezentatívnak, bármennyire is elcsépeltnek tűnik ez a megjelölés az ilyen jellegű antológiák, válogatások kapcsán. De ha egy pillantást vetünk az előadókra (akiknek teljes listáját a cikk végén közöljük), kiderül, hogy a Samsarától a Besh o droM-ig, Dresch Mihálytól Balogh Kálmánig, a Vujicsicsig, a Makámig és a Muzsikásig rengeteg ága-boga van ennek a nagy bokornak. Arra is rámutat ez a válogatás, hogy a táncházmozgalommal szinte egy időben a népzenei hagyományt komplex, kortárs és regionális, vagy éppen exotikus zenei hatásokkal sajátották el a maguk számára az újabb generációk.

A válogatás követi az időrendet (1. Azok a '70-es és '80-as évek...; 2. Azok a '90-es évek...; 3. Azok a 2000-es évek...), ezért azt is szembetűnően demonstrálja, hogyan változtak a generációk közelítési (és persze: távolítási) módszerei a népzenéhez, pontosabban a Kárpát-medence különböző népeinek zenéjéhez. Mint minden antológia, ez is kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a hallgató saját kedvenceit keresse rajta, újakat fedezzen fel magának, és gyönyörködjön a szivárszányszínű, egyedül a hagyománytiszteletben közös nevezőre kerülő előadókban, hiszen ezen az alapon kerülhettek egymás mellé az autentikus népzenét újraélő zenekarok, énekesek és a világzene mesterei.

A kortársi emlékezés és az analitikus leírás szempontjai is megvillannak három aktív résztvevő, Kiss Ferenc, Kelemen László és Krulik Zoltán bevezetőiben, melyek egy-egy évtized avatott áttekintését adják az antológia kísérő szövegében. 

Szalóki Ági
Szalóki Ági

CD 1. Azok a '70-es és '80-as évek... (Sebő együttes, Muzsikás, Vízöntő, Vujicsics, Simó Antal és Balla Antal, Új Stílus és Berecz András, Zsarátnok, Kormorán, C.S.Ö., Makám)
CD 2. Azok a '90-es évek... (Téka, Lajkó Félix és zenekara, Barbaro, Vízöntő, Muzsikás, Balogh Kálmán & the Gipsy Cimbalom Band, Balogh Kálmán & the Romano Kokalo, Ökrös zenekar, Dresch Quartet, Méta)
CD 3. Azok a 2000-es évek... (Csík zenekar, Rendhagyó prímástalálkozó, Bognár Szilvia- Herczku Ágnes-Szalóki Ági, Samsara Quartet, Napra, Tükrös, Söndörgő & Ferus Mustafov, Folkestra, Besh o droM, Szalóki Ági)