Ervin

A nőiség áll a MÁNE új bemutatójának középpontjában

2012.05.23. 17:43

Programkereső

A Mihályi Gábor által rendezett Hajnali Hold című új előadás premierje június 7-én lesz a Hagyományok Házában.

A Magyar Állami Népi Együttes új előadása a Kárpát-medence néphagyományait feldolgozó, a női princípiumot a figyelem középpontjába állító, a "rítusokat felemlegető" táncszínház. A hajnal a napkelte időszaka, mely a várakozással teli éjszaka sötétje után minden nap megjelenik. A hajnal - amely örökké fiatal és halhatatlan, a végtelen lehetőségek hordozója - a remény egyetemes szimbólumaként vált kulturális emlékezetünk részévé. A hold az éjszaka bolygója, a szépség, a fény jelképe, mely sajátos és különleges szerepet töltött be minden nép hitvilágában, így a magyarban is. Mágikus funkciója ciklikus váltakozásában rejlik, melynek révén kapcsolatba kerül a születéssel, a halállal, a párválasztással, a termékenységgel, a természet titkos erőivel.

Hajnali hold
Hajnali hold

Amíg a nap az erő, a teremtő férfi jelképe, a szellem megtestesítője, addig a hold mindig a befogadó, a szellemi helyett az anyagi világhoz kapcsolódó nőiség jelképe. E szimbólumok - az elmúlt évtizedek drámai változásai ellenére, melyeket "kollektív emlékezetvesztésként" ír le a társadalomtudomány - a ma embere számára is képesek még jelentést hordozni. A Hajnali Hold című előadás a hagyományos táncok régen elhomályosult szimbólumrendszerének, valamint az egyes mozdulattípusok és térbeli formák hajdani jelentésének felmutatására vállalkozik, szól a meghatározó női princípiumokról, a női lélekről, az ösztönök szintjéről, erről a sokszor titkos és érzéki világról. Alkalmat ad arra is, hogy a hold szemszögéből vizsgálva említést tegyen a napról, a férfi princípiumról. Felmutassa kötődésünket a múlthoz, viszonyunkat a jelenhez. Meséljen szerelemről, vágyakozásról, születésről és elmúlásról, a hétköznapokról éppúgy, mint az ünnepek profán vagy szakrális rituáléiról.

MÁNE - Magyar Rapszódia
MÁNE - Magyar Rapszódia

"A legutóbbi bemutatónk, az Álomidő stilizáltabb megfogalmazásával, monumentális színpadképeivel, világzenei hangzásával szemben ezúttal a nézők számára is egyértelműbben helyezzük a hangsúlyt népzene és néptánc hagyományainkra" - mondja Mihályi Gábor, a produkció rendező-koreográfusa.  "Az évek alatt kialakított koncepciót folytatjuk: a 'kísérletezőbb' előadások után a Hajnali Holddal visszatérünk a gyökerekhez, a hagyományosabb, autentikus megfogalmazáshoz. Fontos ez, hiszen ezáltal nemcsak megerősítjük kötődésünket a hagyományhoz, hanem újra és újra el is merülünk ebben a kultúrában. Én az említetteken túl alkotóként is igénylem, hogy a folklór középpontba állításával, annak tartalmi és formai elemeinek segítségével is megfogalmazzam a véleményemet a világról. A produkcióban - a tőlünk már megszokott módon - alkalmazni fogjuk a modern, mai színház minden rendelkezésre álló eszközét. Nagyon izgatott vagyok, hiszen férfi létemre a nőiségről készítek előadást. A holdról, amely különleges szerepet tölt be minden nép hitvilágában; ciklikus váltakozásai révén kapcsolatba kerül a születéssel, a párválasztással, a termékenységgel éppúgy, mint a halállal. A Hajnali Hold felmutatja a meghatározó női princípiumokat, mesél a női lelkivilágról, az ösztönök és érzékek szintjéről, mégpedig úgy, hogy mindez a folklór segítségével jelenik meg a nézők számára."

Mihályi Gábor
Mihályi Gábor

A Hajnali Hold zenéjét Pál István "Szalonna" jegyzi, de írt két nagyon izgalmas "kórusművet" Herczku Ágnes is. Néhány jelenet erejéig koreográfusként dolgozik még a produkcióban Furik Rita (aki a jelmezekért is felelős), Gera Anita és Orza Calin is. A látvány Kovács Gerzson Péter munkája.  Mihályi Gábor szándéka az volt, hogy a társulat tagjai minél közelebb kerüljenek a feldolgozott anyaghoz, ezért például áprilisban gyimesi zenészeket és táncosokat láttak vendégül. "Fontos, hogy művészeink találkozhassanak velük, hogy személyes élményként éljék meg ennek a kultúrának nemcsak a technikáját, az anyagi mivoltát, hanem az emberiességét, személyességét is" - vallja a rendező-koreográfus, aki hozzátette: a Hajnali Hold keményen igénybe veszi a táncosok képességeit. "Úgy látom, a lányok nagyon élvezik a próbákat, hisz végre kitörhetnek a férfidominancia keretei közül. Ezen túl: nem elég, hogy táncolnak, énekelnek, de zenélnek, sőt szöveget is mondanak. Őszintén bizakodom, hogy ez a bemutató fontos momentum lesz a Magyar Állami Népi Együttes legújabb kori történetében."