Emil, Csanád

Tradíció pályázat néprajzi gyűjtők részére

2013.02.25. 09:38

Programkereső

A Magyar Néprajzi Társaság (MNT) pályázatára a hagyományok és a jelenkori kultúra dokumentálásával, gyűjtésével vagy feldolgozásával bárki pályázhat határon innen és túlról egyaránt.

Az 1889 óta fennálló Magyar Néprajzi Társaság a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye. A Tradíció pályázat tárgya a még tetten érhető tradíciók, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, eredeti anyagok és új kulturális folyamatok gyűjtése minél több fotó, film és hangzó anyag által. A legjobb pályaműveket a további kutatások elősegítésére a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárában helyezik el.

Gyerekek népviseletben
Gyerekek népviseletben

A kiírást tizenkét részre bontották a szervezők: várják a néprajzoktatást végző és gyűjtőszakköröket bemutató; a történeti és személyes emlékezethez kötődő; a szülőföld értékeit megmutató; a családi életet megörökítő gyűjteményeket; valamint a mesterségekhez, tárgyalkotáshoz kötődő; viselet- és babakészítést feltáró; a népzenét bemutató; a szokásokhoz és a népi hiedelemvilághoz köthető gyűjtéseket; közösségi megnyilvánulások dokumentálását; a népköltészettel összefüggő anyagokat; a helyi magángyűjteményeket és magángyűjtőket bemutató anyagokat vagy bármely szabadon választott témakört bemutató gyűjteményeket.

A részletes pályázati felhívás és a jelentkezés feltételei az MNT honlapján olvashatók, valamint innen tölthető le a jelentkezési lap is. A pályázatokat árpilis 30-ig nyújthatják be az érdeklődők. A Tradíció pályázat fő partnere a Néprajzi Múzeum, társkiírója a Honismereti Szövetség, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Hagyományok Háza és a Hungarikum Szövetség.