Gertrúd, Patrik

Górcső alatt az erdélyi magyar népi tánczene

2013.05.27. 08:51

Programkereső

Budapesten 2013 februárjában, Erdélyben pedig április végén mutatták be Pávai István népzenekutatónak, az MTA BTK Zenetudományi Intézete tudományos főmunkatársának, a Hagyományok Háza Lajtha László Folklórdokumentációs Központja vezetőjének és egyben a Zeneakadémia tanárának Az erdélyi magyar népi tánczene címet viselő kötetét.

A könyv 2012 végén látott napvilágot a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság gondozásában, a Bethlen Gábor Alap és az RMDSZ Communitas Alapítványa támogatásával. A kötet tulajdonképpen Pávai István 2005-ben megvédett zenetudományi disszertációjának (A tánczene és interetnikus kapcsolatai az erdélyi magyar néphagyományban) átdolgozott, bővített változata, amely közel ötszáz oldalon keresztül kalauzolja az erdélyi magyarság körében fennmaradt néptáncok zenéje iránt érdeklődőket.

Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene
Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene

Pávai a kötet bevezetőjében részletesen felvázolja témájának kutatottságát, ismerteti a legfontosabb korábbi szakirodalmat, valamint saját kutatási módszereit is bemutatja. Hangsúlyozza a terepkutatások fontosságát, az adatközlőkkel készített interjúk jelentőségét, s más diszciplínák eredményeit, metódusait is beépíti alapos munkájába (pl. kognitív zenetudomány, kulturális antropológia). Kiemeli az interetnikus vizsgálódás lényegi szerepét, ami már a kötet előzményének tekinthető zenetudományi disszertációjának is a középpontjában állt. A szerző nagy súlyt fektet a fogalmak tisztázására, ismerteti a dokumentálás és adatfeldolgozás technikai kérdéseit, társadalomtudományos megközelítéssel mutatja be az egyes státusokat, szerepeket, vagyis divatos, hangzatos tudományos szóval élve identitásokat. A népzenekutató ismerteti a népi hangszereket és a különböző kísérettípusokat, ezen fejezetek képezik tulajdonképpen a kötet törzsanyagát. Számtalan kép, kottapélda segíti a témában való elmélyülést - gazdagítják Pávai István olvasmányos munkáját, amely közel négy évtizednyi gyűjtés, kutatás eredménye.

A kötetet bemutató Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézete igazgatója, valamint a Zeneakadémia Népzene Tanszékének vezetője a következő gondolatokkal zárta a könyv méltatását: "Pávai munkájának fő törekvése, hogy az erdélyi magyar népi tánczenéről az ismeretek mennyiségétől és minőségétől függően, de a kutató irányából tekintve a lehető leghitelesebb képet adja. Minden aprólékosság, a külső szemlélőnek jelentéktelennek tűnő részletek boncolgatása mind ezt a célt szolgálja, a minél tökéletesebb megértést, a belső működési törvényszerűségek feltárását. Az erdélyi magyar népi tánczene Pávai István eddigi kutatói életútjának főműve, a népi hangszeres tánczene és a népi többszólamúság vizsgálata szempontjából úttörő jelentőségű tudományos munka. Kutatási eredményeinek mind a népzene-oktatásban, mind a tudományos életben és hangsúlyosan a revival mozgalomban, a ma már Unesco listára felkerült táncházmódszer működtetésében hasznát látják."


A nagy érdeklődésre való tekintettel a Hagyományok Háza változatlan magyarországi kiadást készít a kötetből, amely június közepétől lesz kapható a Hagyományok Házában, valamint megrendelhető lesz annak webáruházából.