György

Két kultúra árnyékában

2013.10.23. 20:28

Programkereső

2013. október 24-én a Hagyományok Házában tart előadást Liszka József, felvidéki néprajzkutató Két kultúra árnyékában - A szlovákiai magyarok néprajzi tagoltsága címmel.

2003 februárjában indította útjára a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központja „Népismei Tudománytár" című előadássorozatát. Akkor még talán maga a házigazda és szakmai felelős Pávai István sem sejtette, hogy a kezdeményezés hagyománnyá növi ki magát. Így mesélt a sorozatról: „A cél az volt, hogy a magyar népi hagyomány jeles szakemberei kutatási szakterületükről egy-másfél órában olyan átfogó bemutatást adjanak, ami nem csak a szakmabeliek, de minden érdeklődő számára befogadható és élvezhető. Reméltük, hogy így létrejön egy olyan „tudománytár", ami a néprajztól a néptánc- és zenefolklóron át magába gyűjti kultúránk ismereteit. Látva az alkalomról alkalomra visszatérő vendégek mosolyát és az előadók listáját - vendégünk volt sokak mellett Kósa László, Andrásfalvy Bertalan, Pesovár Ernő, Sárosi Bálint, Sebő Ferenc, Hoppál Mihály -, azt hiszem, a kitűzött célt egyre inkább sikerül megvalósítani."

Liszka József - Hagyományok Háza
Liszka József - Hagyományok Háza

A sorozat következő előadója Liszka József, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának igazgatója. Etnológus, folklorista, a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának habilitált egyetemi docense. Kutatási tárgya elsősorban az interetnikus kapcsolatok, a szakrális néprajz, objektuma a szlovákiai magyarság. Kutatási eredményeit csaknem harminc önálló kötetben és több száz tanulmányban, közleményben jelentette meg. Publikációi főleg Szlovákiában, Magyarországon és Németországban jelennek meg. Előadásában a mai Szlovákiában élő, nagyjából félmilliós, különféle természetföldrajzi körülmények között élő magyar közösségek kulturális különbözőségeit, valamint a szlovákiai magyaroknak a két kultúrához, a magyarországi magyarhoz és a szlovákhoz, való kapcsolódásait és eltéréseit mutatja be gazdag illusztrációs képanyag kíséretében.