Csilla, Noémi

Tűzugrás Virágos Szent János napján

2014.06.24. 17:39

Programkereső

A nyári napforduló ünnepe Virágos Szent János vagy ismertebb nevén Szent Iván ünnepe június 24-én.

Karácsonytól idáig hosszabbodnak a nappalok, mostantól pedig rövidülni fognak, hogy a tél elérkeztekor a sötétség újra átvegye a hatalmat a világosság fölött. A kereszténység előtti időkre nyúlik vissza az ünnep története: a tűzgyújtás, a tűz körüli szertartásos tevékenységek is a rítus régiségéről árulkodnak. A tűzgyújtás - fényszimbolika - is a legfontosabb égitest, a Nap tiszteletével függ össze. A napfordulóra a falu határában gyújtott tűzbe varázserejűnek tartott növényeket dobtak, hogy tisztító-gonoszűző erejét ezzel is növeljék. Az egyes vidékeken a mágikus tűz varázserejéről mást és más gondoltak: volt, ahol a jégesőt vagy dögvészt elhárító hatásúnak, másutt esőhozó erejűnek is tartották. A tűz fölött megfüstölt gyógynövényekről azt tartották, hogy hatékonyabban lehet velük gyógyítani. Az idősebbek egészségvarázsló céllal ugorták át a tüzet, a fiatal szerelmespárok pedig azért is, hogy kapcsolatuk hosszú és termékeny legyen. A tüzet átugró legényt és leányt párosító énekkel név szerint is összeénekelték:

Szent Iván-i tűzugrás, Buják, Nógrád megye 1930-as évek
Szent Iván-i tűzugrás, Buják, Nógrád megye 1930-as évek

Mely magas rutafa, ága elágazott,

a tengeren általhajlongott.

Egyik ága hajlott Balkó Pista udvarába,

selyem sárhajú Magyar Ilonának haján felül gyöngykoszorú, gyöngy.

Másik ága hajlott Császár Borcsa udvarába,

selyem sárhajú...

(Kolon, Nyitra megye)

Az ünnepet kísérő dalok füzére hangzott egész éjjel, ide kapcsolódik a szólás is: hosszú, mint a szentiváni ének. A tűz és a virágok-növények mellett a gyümölcsök kaptak még kiemelt szerepet a nyári napforduló szokásaiban. A fiatal nőkre (azokra, akiknek elhalt gyermekük volt) Szent Ivánig gyümölcsevési tilalom vonatkozott. Külön említést érdemel, hogy nálunk, Magyarországon az ünnep elnevezése a szlávos alakváltozatban maradt fönt, mint ahogy a júniusi hónapot is Szent Iván havaként emlegették.


(Sándor Ildikó)