József, Bánk

Jagamas János népzenei gyűjteménye

2015.02.05. 15:04

Programkereső

A Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma, az MTA BTK Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza több éves közreműködésének eredményeként 2014 decemberében egy páratlan, zömében ismeretlen népzenei gyűjtemény került kiadásra könyv és DVD formájában, magyar, román és angol nyelven.

A most megjelent gyűjtemény az 1940-50-es években keletkezett, többségében romániai magyar népzenét tartalmaz számos eddig feltáratlan területről, sőt olyanokról is, amelyeket a későbbi gyűjtések sem érintettek. A gyűjtéseket Kodály tanítványa, Jagamas János végezte a Kolozsvári Folklór Archívum munkatársaként, olyan időszakban, amikor magyarországi gyűjtők nem mehettek Romániába, ott meg rajta kívül csak az általa irányított kis létszámú munkacsoport foglalkozott ilyen munkával.

Jagamas gyűjtéseinek alig 5%-a jelent meg eddig kotta formájában, a hangzó felvételek - köztük mintegy 850 hangszeres dallam - most kerülnek első alkalommal a nyilvánosság elé, hiszen Jagamas János gyűjtéseiből hangzó kiadvány még sosem készült. A közreadott dallamok többsége magyar előadóktól származik Moldvától a Székelyföldön és Közép-Erdélyen át a Partiumig és a Bánságig, de jelentős számban vannak a DVD-n román, cigány és kis részben bolgár, valamint makedoromán felvételek is.

A kiadványon összesen 7236 dallamváltozat, 3038 hangklip, 9512 kéziratoldal, 16 fotó található. Ezeken kívül a kiadvány 3 tanulmányt is tartalmaz (Pávai István: Jagamas János népzenei gyűjtéseinek közreadásáról, Zakariás Erzsébet: Jagamas János gyűjtései a Kolozsvári Folklór Archívumban, Almási István Jagamas János emlékezete). 

A kiadvány megjelenésével nagy űrt pótol a népzenekutatásban, hiszen átfogó képet nyújt Jagamas János népzenekutatói munkásságáról, és elérhetővé tesz a tudományos kutatás és a népzene iránti társadalmi érdeklődés (táncház, színpadi néptánc) számára egy eddig teljesen ismeretlen, páratlan értékű dallamanyagot. Szerkesztette: Pávai István és Zakariás Erzsébet

Pávai István