Jazz/World

Népzenészek első diplomakoncertje

2010.05.10. 11:00
Ajánlom
A Zenekadémián régóta oktatják a népzene tantárgyat, de mint szakirány csak három éve nyújt önálló képzést. Az alapképzésben részt vevők most érkeztek el a diplomakoncertjükhöz.

A Népzene tanszék több szellemi műhelyre támaszkodva vált önállóvá: a Zeneakadémia zenetudományi és egyéb tanszékein kívül a Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza (illetve a Corvin téren működő előd- és társintézmények) adták a magasan kvalifikált oktatók zömét. Sebő Ferenc, Halmos Béla és mások aktív jelenlétével az egész táncházmozgalmat is hasonló összefüggésben lehet emlegetni. A tanszék vezetője Richter Pál, zenetörténész, egyetemi docens, az egyes szakirányok vezetői: Jánosi András - népi vonós,  Sebő Ferenc - népi pengetős Juhász Zoltán, Csávás Attila - népi fúvós, Balogh Kálmán - népi cimbalom, Vakler Anna népi ének .

A diplomakoncertet május 11-13.-án a Zeneakadémia nagytermében tartják, a belépés ingyenes. Íme a végleges, részletes műsor:

Május 11. 18.00 

1. Bonchidai ritka és sűrű magyar

Zimber Ferenc (cimbalom); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

2. Moldvai egyházi népénekek

Takács Éva (ének)

3. Mérai verbunk, legényes, csárdás, szapora

Nyitrai Tamás (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Szilárd, Németh Ildikó (tánc)

4. Szilágysági népdalok

Berta Alexandra (citera, ének)

5. Széki népdalok

Takács Éva (ének)

6. Ördöngösfüzesi verbunk, katonakísérő, cigánytánc és ritka fogásolás

Nyitrai Tamás (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Básits Branka (ének)

7. Bukovinai keserves

Berta Alexandra (ének)

8. Olténiai román táncdallamok (geamparaua, hora, sârba)

Zimber Ferenc (cimbalom); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

9. Jászsági népdalok

Agod Alíz, Berta Alexandra, Guessous Majda Mária, Pál Eszter, Takács Éva (ének)

10. Kürti Sallai verbunk, csárdás, friss csárdás, kanásztánc (Csallóköz)

Nyitrai Tamás (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Zimber Ferenc (cimbalom)

Szünet

11. Rábaközi dus, lassú és friss csárdás

Török Tilla (hegedű); Cserta Balázs (tárogató); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom); Szabó Szilárd, Németh Ildikó (tánc)

12. Küküllő vidéki népdalok

Berta Alexandra (ének)

13. Vajdaszentiványi verbunk, forduló, csárdás, korcsos és cigánycsárdás

Zimber Ferenc (cimbalom); Fekete Márton (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

14. Gyimesi táncdallamok

Berta Alexandra (citera); Nyéki Emese (furulya)

15. Gyimesi keserves, lassú és sebes magyaros, sebes csárdás

Török Tilla (hegedű); Szabó Csobán Gergő (gardon); Szűcs Marietta (ének)

16. Somogyi rabénekek

Takács Éva (ének); Egervári Mátyás (tekerő)

17. Tavaszi havajgatás és öves tilinkán

Török Tilla (tilinka)

18. Kisari hallgató, csárdás, ugrós és oláhos (Szatmár)

Tóth Luca Réka (hegedű); Takács Éva (ének); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom)

19. Szatmári táncdallamok

Berta Alexandra, Szanics Richárd (citera); Simon Gábor (tánc)

20. Magyarpalatkai lassú cigánytánc, szökős, sűrű csárdás és sűrű magyar

Török Tilla (hegedű); Fekete Márton (brácsa); Csoóri Sándor (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

Május 12. 18.00 

1. Gömöri csárdás, friss és fox

Cserta Balázs (tárogató); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom)

2. Csíki népdalok

Agod Alíz (ének); Nyéky Emese (furulya); Soós Réka (gardon)

3. Török népdalok

Guessous Majda Mária (ének, saz)

4. Gyimesi keserves, féloláhos, lassú és sebes magyaros

Erdélyi-Molnár Klára (hegedű); Szabó Szilárd, Németh Ildikó (tánc)

5. Párjavesztett gerlice (moldvai ballada)

Guessous Majda Mária (ének)

6. Szepsi cigány dallamok

Szabó Dániel (cimbalom); Soós András (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

7. Moldvai népdalok

Agod Alíz, Berta Alexandra, Guessous Majda Mária, Pál Eszter, Takács Éva (ének)

8. Felsősófalvi táncdallamok

Szabó Dániel (cimbalom); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

9. Rimóci népdalok

Agod Alíz (ének)

10. Kisari hallgató, csárdás, ugrós és oláhos (Szatmár)

Tóth Luca Réka (hegedű); Takács Éva (ének); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom)

11. „A virágot eltiltani nem lehet". Magyarszováti dallamok

Erdélyi-Molnár Klára (hegedű); Mészáros Vince (brácsa); Doór Róbert (bőgő); Guessous Majda Mária (ének)

Szünet

12. Ádámosi táncrend (magyaros, csárdás, féloláhos, székely verbunk és szökő)

Tóth Luca Réka (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom)

13. Kalotaszegi népdalok

Agod Alíz (ének)

14. Eleki joc

Cserta Balázs (klarinét); Csávás Attila (dob)

15. Szlavóniai egyházi népénekek

Guessous Majda Mária (ének)

16. Bonchidai învârtita és bărbunc

Ökrös Csaba (hegedű); Szabó Dániel (cimbalom)

17. Bihari népdalok

Guessous Majda Mária (ének); Berta Alexandra (citera)

18. Maros menti táncdallamok

Cserta Balázs (tárogató); Fekete Márton (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Zimber Ferenc (cimbalom)

19. Hegyközi szlovák népdalok

Erdélyi-Molnár Klára (hegedű); Páll Éva (hegedű); Szabó András (brácsa); Doór Róbert (bőgő);

Szabó Dániel (cimbalom); Agod Alíz, Pál Eszter, Nyéky Emese (ének)

20. Magyarpalatkai táncdallamok (lassú cigánytánc, szökős, sűrű csárdás és korcsos)

Tóth Luca Réka (hegedű); Szabó András (brácsa); Fekete Márton (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Szabó Szilárd, Németh Ildikó (tánc) 

Május 13. 18.00 

1. Játsszunk! (vajdasági gyermekjátékdalok)

Pál Eszter, Agod Alíz, Berta Alexandra, Guessous Majda Mária, Takács Éva (ének)

2. Fedémesi népdalok

Szűcs Marietta (ének); Juhász Kitti (citera)

3. Mérai legényes, verbunk, hajnali, csárdás, szapora

Kovács Márton Bence (hegedű); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Berta Alexandra (ének); Szabó Szilárd, Németh Ildikó (tánc)

4. Vajdakamarási népdalok

Pál Eszter (ének)

5. Szentesi népdalok

Berta Alexandra (ének, citera)

6. Zoborvidéki népdalok

Pál Eszter (ének)

7. Magyarpalatkai katonakísérő, szökős, sűrű csárdás és korcsos Kodoba Béla repertoárjából

Kovács Márton Bence (hegedű); Fekete Márton (brácsa); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

8. Kászonimpéri népdalok

Pál Eszter (ének); Szabó Dániel (cimbalom)

9. Magyarszováti népdalok

Szűcs Marietta (ének)

10. Baranyai népdalok

Berta Alexandra (citera, ének) 

11. Nagydobronyi népdalok

Pál Eszter (ének); Nyitrai Tamás (hegedű); Cserta Balázs (tárogató); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő)

12. Nyírségi népdalok

Szűcs Marietta (ének)

13. Alsókálosai hallgató, lassú csárdás, vasvári verbunk és frisse, friss csárdás és oláhos

Kovács Márton Bence (hegedű); Cserta Balázs (tárogató); Szabó András (brácsa); Szabó Csobán Gergő (bőgő); Zimber Ferenc (cimbalom) 

Szünet 

14. Sinoć

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Dávid (basszprímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő)

15. Vajdasági lakodalmas

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Dávid (prímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Szabó Csobán Gergely (bőgő); Berta Alexandra, Koller Dániel (prímtambura); Pavkovics István, Csasznyi Imre (basszprímtambura); Agod Alíz, Berta Alexandra, Guessous Majda Mária, Égető Emese, Pál Eszter, Takács Éva (ének)

16. Joka

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Dávid  (basszprímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő); Versendi Kovács József (prímtambura)

17. Dođi diko

Eredics Benjamin (samica); Eredics Dávid (basszprímtambura); Eredics Salamon (harmonika); Borbély Mihály (brácstambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő); Eredics Áron (csellótambura); TANAC Együttes (tánc)

18. Staro kolo

Eredics Áron (samica); Eredics Benjamin (basszprímtambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő); Borbély Mihály (brácstambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Eredics Dávid (prímtambura)

19. Cele noći

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Dávid (basszprímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő)

20. Bušarsko kolo

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Dávid (basszprímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura, furulya); Eredics Kálmán (tamburabőgő); Versendi Kovács József (prímtambura)

21. Dangubičko kolo

Eredics Áron (samica); Eredics Benjamin (brácstambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő)

22. Kolovođa

Eredics Áron (prímtambura); Eredics Benjamin (basszprímtambura); Eredics Dávid (prímtambura); Eredics Salamon (basszprímtambura); Borbély Mihály (brácstambura); Eredics Kálmán (tamburabőgő); Berta Alexandra, Koller Dániel (prímtambura); Pavkovics István, Csasznyi Imre (basszprímtambura); TANAC Együttes (tánc)

23. Cigančica

Eredics Áron (darbouka); Eredics Benjamin (brácstambura, trombita); Eredics Dávid (klarinét, szaxofon); Eredics Salamon (harmonika); Eredics Kálmán (tamburabőgő)

Programkereső

Legnépszerűbb

Klasszikus

Boros Misi: „Minden egyes hangra érdemes odafigyelni”

Nyaralásról, fociról, gyakorlásról kérdeztük Boros Misit, beszélgetésünk során a Bogányi Gergellyel közös Arénakoncert is szóba került.
Színház

Keverni nem csak a fakanállal lehet: Marie Curie nem mindennapi élete

Marie Curie története sok szempontból a századforduló és a 20. század története. A radioaktivitás úttörő kutatójának életét feldolgozó monodráma egy egyedülálló tudós történetét meséli el, akinek volt bátorsága szembemenni a hagyományos női szerepkörrel.
Zenés színház

Peller Károly: „Többet készülünk rá, mint egy gálakoncertre”

Augusztus 3-án és 4-én a budai várban adnak gálakoncertet az Operettszínház művészei. Peller Károly a felkészülés folyamatáról mesélt.
Vizuál

Drótmese – Nézze meg online a fiatal magyar alkotó díjnyertes animációját!

Pataki Szandra stop motion animációja egy drótszálakból felépített világban játszódik, ahol senki sem vonhatja ki magát az egymásnak feszülő erők hatása alól.
Zenés színház

Jonas Kaufmann, Anna Nyetrebko és Erwin Schrott a budapesti mozivásznon

Az Uránia moziban július 19-én és a rákövetkező hetekben operacsillagok koncertfilmjeit láthatja a nagyközönség.

Támogatott mellékleteink

Ezt olvasta már?

Jazz/World interjú

„Próbálok nem dobosként hozzáállni a zenéléshez”

Gyárfás Attila egy sokat gondolkodó ember benyomását kelti, de a zenében pont ennek ellenkezőjére, a lehető legnagyobb ösztönösségre és szabadságra törekszik. Zenekarával nemrég jelentette meg Cloud Factory című albumát, ennek apropóján kérdeztük zenei vízióiról.
Jazz/World blues

A blues nem más, mint életérzés

Ezt vallja a VI. Óbudai Blues Fesztivál egyik amerikai fellépője, Big Daddy Willson. A július 23. és 27. közötti eseménysorozat idén is a műfaj legfontosabb hagyományaival és a legélesebb kortárs jelenével való találkozást ígéri.
Jazz/World lemez

Ezeket a jazzlemezeket hallgasd meg júliusban!

Új – régóta időszerű – sorozatunkban havonta ajánlunk hallgatásra érdemes lemezeket a frissen megjelent magyar és külföldi kiadványok közül. Az első cikk jogán megengedjük magunknak, hogy az előző hónapok terméséből is válogassunk.
Jazz/World marokkó

Igazi riport egy marokkói popfesztiválról

Essauriában, a Gnawa és Világzene Fesztiválon járt szerzőnk, ahonnan egészen ambivalens érzésekkel távozott.
Jazz/World ajánló

Klezmer színesíti a Vajdahunyadvári Fesztivált

A 27. Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál a hagyományos komolyzenei koncertek mellett idén is otthont ad a klezmer muzsikának. Július 16-án a Sabbathsong Klezmer Band koncertjét élvezhetjük, ezt követően pedig „Mozart est” várja a kikapcsolódni vágyókat.