Jazz/World

Rondó - a jazz-élet hat kiemelkedő személyisége válaszol

2005.05.02. 00:00
Ajánlom
Rovatunkban ezúttal a hazai jazz-élet hat képviselőjét kérdeztük arról, hogy véleménye szerint mennyiben változtatta meg a hazai jazz-életet a nemrég megalakult Magyar Jazzművészek Társasága, illetve milyen változásokat vár munkájuk révén?

Pallai Péter

Pallai Péter (jazz-rádióműsor szerkesztő)

Egy olyan országban, ahol a rétegzene mecenatúrája négy évtizeden át hatósági monopólium volt, az ilyen lépés feltétlenül megosztja a jazzvilágot. Ezzel együtt pozitív fejleménynek tartom a Társaság megalakulását. Szemben a Magyar Jazz Szövetséggel, az MJT a jazz-zenészek érdekvédelmi és érdekérvényesítő szerveződése. Számos nyugati országban a jazz-zenészek érdekvédelme nem különül el az egyéb zenei műfajok művelőiétől, de Magyarországon a klasszikus zenészek képviselői eleddig nemigen viselték szívükön “dzsesszista” kollegáik érdekeit. Felróható, hogy az MJT nem öleli fel és nem is törekedett felölelni a magyar jazz-zenész társadalom egészét. Ismerve azonban a hazai viszonyokat, nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar jazz-zenészek többsége képes lett volna egységesen megszerveződni egy ilyen cél érdekében. Elhangzott az is, hogy a szükséges összeget egyéni kapcsolatok révén sikerült biztosítani. Sajnálatos, de ez valószínüleg helytálló, viszont nem igen tudok példát arra, hogy Magyarországon más módon, bármilyen színezetű kormány regnálása idején a művészetek támogatása érdekében közpénzhez lehessen jutni. Arra viszont szükség volt, hogy legyen a fővárosban egy reprezentatív hely, ahol a kispénzű ember is fogyasztási kényszer nélkül hallgathat jó jazzt, és a vendéglátóipari szempontból igényes turista is megtalálja a számítását. A társaság által futtatott Columbus Jazzklub ideális kirakatként szolgálhat kiváló zenészeink számára. Hogy az ember hosszútávon is örüljön a Magyar Jazzművészek Társasága létrejöttének, az elsősorban azon múlik, hogy az MJT tagjai milyen mértékben fognak nyitni a többiek felé, milyen mértékben biztosítanak pódiumot nekik, és mennyire fogják támogatni, ha mások is hasonló kezdeményezésbe fognak.


Horváth Kornél

Horváth Kornél (ütőhangszeres előadóművész, a Magyar Jazzművészek Társaságának tagja)

A Magyar Jazzművészek Társaságának megalakulása merőben új helyzetet teremt a magyar jazz, illetve a magyar nemzeti zenekultúra területén, hiszen tizenegy jazzművész összefogásával eddig példa nélküli érdekképviseleti formát állított fel. A társaság, melynek elnöke Dés László, alelnöke Babos Gyula, minden lehetséges eszközzel azon munkálkodik, hogy itthon és külföldön is minél több fellépési lehetőséget és minél nagyobb publicitást biztosítson művészeinek. Új értékeket hoz létre: ezek közétartozik a Columbus Jazzklub elindítása ez év januárjában, amelynek keretében évi kb. 340 koncert valósul meg. Tervezi továbbá új fesztiválok létrehozását, új jazz műsorok elindítását a médiumokban, illetve minél több megjelenést az írott és elektronikus sajtóban. A társaság fontos feladata a külföldi impresszálás és kapcsolatteremetés is. A Magyar Jazzművészek Társaságának munkája szemléletében is merőben új, mivel tevékenységével nem csak a társasághoz tartozó művészeket segíti, hanem az egész magyar jazz műfaját, továbbá új fellépési lehetőségeket biztosít és pályázatok útján új pénzforrásokat teremt.
Mindezek ismeretében remélem, hogy a magyar jazzművészet egy új fejlődési periódusba lépett, és a megfelelő állami támogatás segítségével, magas művészi színvonalon tudja képviselni magát a hazai, az európai és a világ zenei életében.


H. Magyar Kornél

H. Magyar Kornél (zenei újságíró, a Magyar Jazzszövetség vezetőségi tagja)

Még korai átfogó véleményt alkotni a kérdésben. Tény, hogy a Columbus Jazzhajó működése indulatokat szabadított el, ám ezek visszafogottan már régóta érezhetőek voltak a szakma szűk körében. Megosztottságról lehet hallani, állami támogatások méltánytalan elosztásáról, néhány kiválasztott zenész aránytalan kedvezményezéséről. Szerintem azonban a jelenlegi körülmények között ezek csupán rövidtávú problémák, a felszínei az igazi kérdéseknek. Kétségtelen, hogy a Jazzhajó végre a szélesebb közönség figyelmét is ráirányította a műfajra. Beszédtéma a műfaj hazai helyzete. Amiről sokat beszélnek, az egy idő után sikk lehet. Ami sikk, abba egyre többen bekapcsolódnak. Ahol pedig nagy, erős és sokoldalú a közönség, oda egyre több forrásból érkezhet szponzori támogatás. Nagyon fontos megérteni, hogy elmúlt annak az ideje, amikor egy kulturális intézmény pusztán központi finanszírozásból tervezhet költségvetést. Ezért a hazai jazz jövője is azon múlik, mekkora presztízse van a zenehallgatók és a kultúratámogató cégek döntéshozói körében annak, ha jazzkoncertre járnak. Másrészt nem szabad elfelejteni, hogy a Jazzhajóval szoros együttműködésben megalakult Magyar Jazzművészek Társasága csupán az egyik impresszáriós iroda; mellette működnek mások is, akik kevésbé látványosan, csendesebb, hosszú távú munkával, de szintén jazz-előadókra specializálódtak. A hazai jazz magas művészi színvonalához nem férhet kétség, ám a szakmai, szervezési körülmények, a műfaj kommunikációja tekintetében még sok munka akad, és ezek csak egy egészséges versenyszellem légkörében fejlődhetnek.


Borbély Mihály

Borbély Mihály (klarinét- és szaxofonművész, a Magyar Jazzművészek Társaságának tagja)

Az MJT megalakulását a magyar jazzélet jelentős eseményének tartom. Az évtizedekig mostoha sorsra kárhoztatott, ám így is nagyszerű (hazai és nemzetközi) eredményeket és kiváló muzsikusokat felsorakoztató műfaj nagykorúvá lett. Mutatja ezt az a bátorság, ahogyan nagy levegőt véve, elszántan küzd, minden lehető fórumon szót és helyet kér, régi beidegződések ellen érvel. Teszi ezt olyan vehemenciával, hogy néhányakat már-már irritál, s csak azok értik elszántságát, akik tudják: nem csak a zenéjében is megfogalmazott szabadságért, de elemi létéért és jövőjéért küzd. Jó néhányan gondoljuk úgy, hogy más művészeti ágak (film, komolyzene, kortárs tánc és balett) képviselői idejében – vagy legalábbis korábban – vették észre, hogy a megváltozott társadalmi, gazdasági körülményekkel miként kell együtt élni, és érdekeiket miként kell hatékonyan képviselni. A Magyar Jazz Szövetség, melynek elnökségében három esztendeje dolgozom, profi és amatőr muzsikusok, újságírók, kritikusok, szervezők, klubvezetők, lemezgyűjtők és jazzrajongók átfogó civil szervezete, s mint ilyen a magyar jazz általános meg- és elismertetéséért tevékenykedik. Hogy erre szükség van, úgy gondolom, nem kérdés. Ugyanakkor olyan igények és elvárások is megfogalmazódtak, melyek ennél „szűkebb”-nek tűnő, ám a műfaj szempontjából a lényeget jelentő közösség, a muzsikusok érdekeit képviselik. Ennek a szakmai érdekképviseletnek a megvalósítására olyan új szervezetet kellett létrehozni, melyben a tagok szót értenek, ha vitáznak is, mert ez elemi érdekük, hisz nem a partvonal mellől cinikusan szemlélődő vagy gorombaságokat bekiabáló szurkolókról van szó, hanem olyan „játékosokról”, akiknek ez az életük, szenvedélyük, hivatásuk. Az MJT tagságát jelentő, illetve a tagok által képviselt zenekarokban szereplő muzsikusok (összesen kb. 60 művészről beszélünk!) irányzatokat és generációkat ívelnek át, kötnek össze. Nem zárt szervezetről van szó: a napokban csatlakoznak hozzánk újabb muzsikusok, s nyitottak vagyunk a hasonló célokat kitűző szervezetek felé is. Örömmel üdvözölünk minden hasonló kezdeményezést, mely a nagykorúvá lett magyar jazz érdekében emel szót.


Kaltenecker Zsolt

Kaltenecker Zsolt (jazz-zongorista, a Magyar Jazzművészek Társaságának tagja)

Egy év sem telt még el a Magyar Jazzművészek Társasága alakuló megbeszélése óta, így természetes, hogy hosszabb távú terveink megvalósulása még várat magára. Az első és legfontosabb célkitűzés a Columbus Jazzklub létrehozása és működtetése volt, amely nagyszerűen sikerült: ezt igazolják az egyre gyakoribb teltházas koncertek is. A Klub létrejötte nagy hatással van és lesz Budapest jazzéletére, mivel minden szempontból világszínvonalú jazzklub nincs több városunkban. Az impozáns helyszín kiválasztása mellett a Társaság jelentős összeget áldozott a lehető legjobb hangtechnikára és egy kitűnő zongorára is. Persze a Társaság megalakulása enyhén szólva sok vitára adott okot a szakmában; sokan anélkül hoztak fel érveket ellene, hogy valóban tisztában lettek volna a részletekkel. Azt azonban senki sem vitathatja, hogy ez az első olyan szervezet Magyarországon, amely kizárólag jazz-zenészekből áll, és igazán a jazz-zenészek érdekeit képviseli. Semmiképpen sem szerencsés, ha újságírók, elméleti szakemberek vagy szervezők is beleszólhatnak a zenészekről szóló döntésekbe. A nagyobb léptékű tervek között szerepel a Társaság lassú bővítése (nemsokára két új tagunk lesz), koncertszervezés Magyarországon és külföldön, és legfőképpen a Társaság zenekarainak integrálása a világ zenei vérkeringésébe – például neves szólisták meghívásával.


Binder Károly

Binder Károly (zeneszerző, zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem BTI Jazz Tanszakának vezetője)

A legfontosabb leszögezni: nagyon jó, hogy megalakult a Magyar Jazzművészek Társasága. Eddig a „magyar jazz ügyét” egyedül a Magyar Jazz Szövetség képviselte szervezett formában. A szövetség tizenöt éve folyamatosan működik, országos hatókörű civil szervezet, mely többek között zenei találkozókat, versenyeket szervez, kiadványokat készít és életmű-díjat oszt ki a tagság szavazatai alapján. A négy hónapja megalakult Magyar Jazzművészek Társasága nem rendelkezik ilyen komplex programmal, inkább a tagok – 11 fő – és különböző formációik érdekeinek képviseletéről, rendszeres fellépési lehetőségeikről és fellépti díjaikról szól. Állami pénzből lehetőségük van egy professzionális menedzsmentre, ami mindig is hiányzott a magyar jazz-muzsikusok életéből. Az eddig egy hajóban evező magyar jazztársadalmat erősen megosztotta az új társaság megalakulása. Nem azért, mert létrejött egy ilyen – egyébként fontos és már régen aktuális – szervezet, hanem a megalakulásának a módja és a miniszteri külön keretből hirtelen jött 18.000.000 forintos támogatás miatt. A Magyar Jazzművészek Társasága létrejöttéről a napi sajtóból értesült a szakma. Ennek etikussága a körülmények és előzmények ismeretében erősen megkérdőjelezhető. Az elmúlt időszakban a szakma joggal kérdőjelezi meg, hogy miért éppen X és miért nem Y tagja az új társaságnak. A hír hallatán többen be akartak lépni az új szervezetbe, de nem lehet. Miért? Ki igen és ki nem? Ki dönti el és milyen mérce alapján? – merülnek fel a kérdések. A muzsikusokkal történő beszélgetések során kiderül, hogy a többség kirekesztve érzi magát. Eddig a jazz arról szólt, hogy egy család vagyunk, és egy ügyet képviselünk. Mindenesetre ami megtörtént, az megtörtént; reméljük, később le fognak csitulni az indulatok. Részemről szurkolnék egy nyitott kapukkal működő, nem megosztó, kirekesztő, hanem egyesítő Magyar Jazzművészek Társaságának, amely a pénzen kívül egy Ügyet is szolgálna.

Programkereső

Legolvasottabb

Tánc

Tejbe mártott testek

Új weboldallal jelentkezett a Győri Balett, a honlaphoz tartozó rendhagyó társulati fotókat a csapat egyik táncművésze, Jekli Zoltán készítette.
Klasszikus

Újabb három évig Szinetár Miklós az Opera Örökös Tagjainak elnöke

A neves rendezőt, a Tagság jelenlegi elnökét október 12-én, az Eiffel Műhelyházban tartott közgyűlésen választották újra
Vizuál

Vaszary, Aba-Novák és Munkácsy remekművei a Virág Judit Galéria őszi aukcióján

Vaszary János utolsó itáliai nyarát felidéző festménye, Aba-Novák Vilmos római trattoria ciklusának lenyűgöző darabja, Munkácsy Mihály anya-gyerek kompozíciója és Kádár Béla Amerika-élményének emléket állító műve is kalapács alá kerül a Virág Judit Galéria őszi aukcióján október 17-én a Budapest Kongresszusi Központban.
Könyv

Halász Rita kapta a 2021-es Margó-díjat

A legjobb elsőkötetes prózaírónak járó elismerést ma délután adták át a Várkert Bazárban a Margó Irodalmi Fesztiválon. Halász Rita erős mezőnyben nyerte el a félmillió forintot, a próbafordítást, a tárcasorozatot, a jövő évi bemutatkozást a Liszt Ünnep programján és a Bookline 10 millió forintos médiatámogatását. 
Színház

Ókori kérdések a mában – antik drámákból merít a Katona József Színház új előadása

Tarnóczi Jakab Varga Zsófia dramaturggal Aiszkhülosz, Euripidész és Szophoklész műveit emelte át a mába – vagy ha pontosak szeretnénk lenni: a jelent húzta rá a most is aktuális ókori történetekre.

hírlevél

A kultúra legfrissebb hírei, programajánlók és exkluzív kedvezmények minden szerdán a Fidelio hírlevelében

Nyomtatott magazinjaink

Ezt olvasta már?

Jazz/World ajánló

A legendás underground zenekar ráadáskoncertje

A Kontroll Csoport megalakulása 40. évfordulója alkalmából idén augusztusban egy koncert erejéig újra összeállt, viszont engedve a közönség kérésének október 22-én az A38 Hajón még egyszer színpadra lépnek, különleges vendégek társaságában.
Jazz/World ajánló

5 + 1 kötelező cikk egy vadonatúj Liszt Ünnep magazinból

Hogyan boldogulnak a fiatal, ragyogóan egyedi hangú nők ma a zeneiparban? Mi a titok, ami Oscar-díjig repítette Antonio Gades és Carlos Saura flamecofilmjét? Mit hallgat egy óvodás kisfiú, akinek az anyukája és az apukája is kiváló zongoraművész, és vajon ő maga is csodálatos zongorista lesz-e?
Jazz/World hír

A világ legjobb kiadói között a Fonó

A napokban tették közzé hírlevélben és a Womex (World Music Expo) weboldalán a világ legjobb világzenei kiadóinak nemzetközi listáját. A WOMEX Top Label 2021 listán egyetlen magyar kiadóként szerepel a Fonó.
Jazz/World ajánló

Fantasztikus hatos – friss díjnyertes jazzkompozíciók, amiket hallani kell!

Eltérő zenei univerzumok, izgalmas művészi elképzelések és koncepciók széles skálája, változatos témák és formációk, feltörekvő fiatalok és a szakma elismert tagjai, improvizáció és kötött formák: igen, ez mind belefér a jazz kategóriájába, és nincs annál jobb, mint látni és hallani a műfaj legizgalmasabb alkotóinak friss ötleteit!
Jazz/World ajánló

Rigmusok, nóták, dalok, költemények Közép-Európából

Az október 10-ei Fonó Literatúra férfias este lesz, tele csujogatókkal, népi szövegekkel, tréfákkal, férfi-energiákkal, személyes és sokszor rendhagyó előadásban. Seres Tamás mint egy jó karmester fogja össze a művészeket: Csuja Imre és Vecsei H. Miklós színészeket, Farkas Izsák zenészt és Berecz István táncost, akik spontán is alakítják az estét… ettől szép ez a sorozat!