Konrád

Operapályázat elfogult bírálókkal

2002.12.12. 00:00

Programkereső

A kulturális miniszter által felkért szakmai bizottság ma teszi meg az Operaház új főigazgatójának személyére vonatkozó javaslatát. A döntést egy hónappal a pályázati határidő lejárta után, azaz legkésőbb holnapig kell meghoznia Görgey Gábor miniszternek.

Az Operaház főigazgatói pályázatát – akárcsak a két előző dalszínházi vezető, Győriványi Ráth György és Locsmándi Miklós nyáron történt menesztése esetében – botrányos eljárás veszi körül. Az intendáns-főigazgatói pályázat szövegét, valamint hozzá kapcsolódóan az Operaház alapító okirata módosításának tervezetét négy nappal a pályázati kiírás közzététele előtt megkapta Szinetár Miklós, a jelenlegi megbízott főigazgató. Szinetár egy internetes újság kérdésére válaszolva tagadta, hogy előbb megismerte a pályázatot, mint a többi aspiráns.
Az Országgyűlés november 26-i plenáris ülésén Szalai Annamária, a Fidesz országgyűlési képviselője a pályáztatási malőrre vonatkozó kérdést intézett a kulturális miniszterhez. A képviselő asszony hivatkozott a birtokában levő levélre, amelyben a minisztérium a megbízott főigazgatót kérte fel a pályázati felhívás véleményezésére. Bár Szinetár többször nyilatkozta, hogy nem áll szándékában pályázni (lapunknak kitérő választ adott az erre vonatkozó kérdésre), maga is benyújtotta pályázatát. Az egyenlő esélyek biztosítása ily módon nem valósult meg, a mostani vezető tisztességtelen előnyhöz jutott.

Kocsi László, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtitkára az eljárást az érvényes szabályok szerint valónak minősítette, a bírálóbizottság személyi öszszetételét pedig garanciának arra, hogy a legalkalmasabb jelölt kerüljön a teátrum élére. Pedig a bírálóbizottság összetétele is erősen megkérdőjelezendő.

A pályázók egyike, Marton Éva énekművésznő levélben juttatta el ezzel kapcsolatos észrevételeit Görgey Gábor miniszterhez. A világhírű szoprán kifogásolta, hogy olyan személyek kerültek a kuratóriumba, akik nem tekinthetők elfogulatlannak. Kincses Veronika és Seregi László például nyolc másik Kossuth-díjassal együtt a minisztertől kérte Szinetár Miklós visszahelyezését. Rozsos István, az Opera közalkalmazotti tanácsának elnöke és Rotter Oszkár szakszervezeti elnök a menesztett korábbi vezetők elleni „puccs” főszervezői voltak, így kifogásolható a zsűri munkájában való részvételük. Szirtes György, az Operaház nyugalmazott főigazgató-helyettese Szinetár Miklós előző igazgatása alatt működött mint a színház második embere. A fiatalabb korosztályt képviseli a bizottságban Fekete Gyula zeneszerző, ám ő sem tekinthető elfogulatlannak, hiszen operáját néhány hete mutatták be, maga pedig a Szinetár által főzeneigazgatónak felkért Petrovics Emil egykori tanítványa. „Meglepődnék, ha mindezek után nem elfogult döntés születne – nyilatkozott lapunknak Szalai Annamária képviselő asszony. – Mivel a pályázók nem indultak egyenlő eséllyel, a kuratóriumnak két lehetősége van: kizárja azt a pályázót, aki jogtalan előnyhöz jutott a pályáztatási folyamat során, vagy új pályázatot ír ki.”