Hella

Olvasói levél a Fáy-disputához

2003.03.15. 00:00

Programkereső

Egy általunk "érted haragszom"-habitusáról ismert olvasónk ma sajátságos módon reagált a Fáy-vitára: elküldte saját nyílt levelét a a Fideliónak. A kiéleződött vitát elnézve csak remélni tudjuk, hogy humorát senki nem veszi magára, s nem találja sértőnek sem...
54f00bb7-e196-43af-96dd-a83564817ed9

"Szerény javaslat a zenei életünkbe belekontárkodók ellen

Mi, akik tudjuk, mi az Igazság, mert papírunk van róla, javasoljuk, hogy töröltessék el minden alulról jövő, kontár és sarlatán vélemény. Mi, akik többször bizonyított szakmai tudásunk birtokában ezennel megalapítjuk a Zene Harcos Szakmai Közösségét (fascio di combattimento, a következőkben: Fascio), ennek érdekében a következőt javasoljuk:

1) Hangversenyről, zenei rendezvényről ezentúl kritika csak a mi előzetes ellenvéleményezésünkkel jelenhessen meg. Ebből a célból hivatalunknál (Magyar Zenész Cenzúra Egyesület, MZCE) leütésenként 3 Ft-ért a kritikus a kritika megjelenése előtt hét munkanappal beadványt köteles beterjeszteni.

2) Míg a sajtót – a karhatalom segítségével – meg nem tisztítjuk, hangversenyre mindenki csak a MZCE által kiadott engedéllyel teheti be a lábát, nehogy a Gonosz sajtójában illetéktelen kritika jelenhessék meg.

3) Fenti engedélyhez szükségeltetik a zenész diploma hiteles másolata, valamint Fasciónk két tagjának ajánlása. Ennek hiányában egyszeri alkalomra az engedély megváltható 15000 Ft illeték befizetése után Fasciónk előtt történő zárt vizsga alkalmával.

4)A vizsga követelménye – a sajtóorgánum megbízhatóságától függően, melyet az NZCE állapít meg – többszólamú partitúréneklés, Fasciónk zeneszerző tagjainak műveiből bármely kétütemnyi részlet alapján zenefelismerés, illetőleg vonósnégyesen való játék, kotta nélküli lapról olvasás formájában.

5) Mivel a hozzá nem értő közönség sajnálatos módon könnyen férhet hozzá mindenféle nem kívánt zenei hangzóanyaghoz, Fasciónk azonnali hatállyal átveszi a közszolgálati rádióállomásokat.

6) A kereskedelmi rádiók zenei szerkesztői is kötelesek a 4) pontban részletezett vizsga letételére, hacsak nem hoznak a 3) pontban meghatározott ajánlást és diplomát.

7) Fasciónk kezdeményezi továbbá a zeneműboltok bezárását, mivel a hanghordozóra rögzített zenei anyag sem a zeneszerzők, sem az előadók tekintetében nem felel meg Fasciónk követelményeinek.

8) Köteles mindenki az otthonában található összes hangzóanyagot Fasciónk számára haladéktalanul beszolgáltatni.

9) Mivel az Internet, illetve a CD-írók elterjedése a Gonosz legfőbb területévé vált, a CD-írók azonnali elkobzás hatálya alá vétetnek. Internetezni Fasciónk szakmai ajánlásával (folyamodvány egy hónapra igényelhető, 30 000 Ft okmánybélyeg befizetése mellett, a 4) pontban részletezett vizsga vagy a 3) pontbeli ajánlás birtokában), kizárólag a mi internetszolgáltatónkon keresztül lehet.

10) Mindezen intézkedések könnyebb és gyorsabb végrehajtása érdekében szükségeltetik a többpártrendszer azonnali eltörlése, megbízható fegyveres testület felállítása, illetőleg a BTK később részletezendő teljes revíziója.

Reméljük, ezen intézkedések segítségével elkerülhető lesz, hogy a jövőben a Fáyhoz hasonló kontárok szellemi és erkölcsi kárt okozzanak magas szellemi közéletünkben.

Harcos Üdvözlettel:

a Fascio tagjai"