Zita, Mariann

Schnittke, Sosztakovics - Keller Vonósnégyes

2003.04.28. 00:00

Programkereső

Az 1987-ben alapított, világszerte sikerrel koncertező Keller Vonósnégyes ezzel a lemezével is következetesen halad tovább azon az úton, amelyen a kilencvenes évek közepén elindult.
6e86e27b-2ff5-4aed-b239-380b3a3ed6c0

A kvartettirodalom standard repertoárja mellett Keller András és társai egyre gyakrabban játszanak modern zenét, egyre többször egészülnek ki kvintetté, s egyre szívesebben adnak teret különleges műfaji kísérleteknek. Az új album az elmúlt évtizedek szovjet zenéjét állítja a középpontba, Alfred Schnittke és Dmitrij Sosztakovics műveinek segítségével.

A néhány éve elhunyt, német nemzetiségű, de évtizedeken át szovjet állampolgárságú Schnittke életművét Zongoraötöse, míg az ellentmondásos megítélésű, de mára klasszicizálódott Sosztakovics oeuvre-jét a kései XV. vonósnégyes reprezentálja. A két mű egyaránt az 1970-es évek elején keletkezett, s egymás mellé rendelésüket az is indokolttá teheti, hogy Schnittkére fiatalabb éveiben bevallottan erősen hatott a nála egy generációval idősebb Sosztakovics stílusa, kompozíciós eszköztára. További, tematikus rokonságotjelenthet, hogy mindkét darab valamiféle Requiem-jelleget hordoz: Schnittkénél ennek mozgatórugója egyértelműen édesanyja halála volt, Sosztakovicsnál ilyen „külső" motívum nem lelhető fel. A Keller Vonósnégyes - és a zongoraötösben velük játszó egykori Neuhaus-tanítvány, Alekszej Ljubimov - interpretációját nemcsak technikai felkészültség és mesterségbeli tudás tekintetében találjuk rendben lévőnek, hanem azért is, mert rendkívül nyitottan, ha úgy tetszik, toleránsan, s ugyanakkor mély érzelmi töltéssel közelít ehhez a cseppet sem könnyű repertoárhoz.

Schnittke: Zongoraötös, Sosztakovics: XV. vonósnégyes

Keller András - I. hegedű, Pilz János - II. hegedű, Gál Zoltán - brácsa, Szabó Judit - cselló, Alekszej Ljubimov-zongora

ECM - MusiCDome