Beáta, Izolda, Lea

Ütött a Fonó utolsó órája?

2003.06.13. 00:00

Programkereső

Tegnap a Fonó Budai Zeneház vezetősége megkongatta a vészharangot: ha nem érkezik sürgős segítség, hamarosan kénytelenek lesznek beszüntetni mindennemű kulturális tevékenységet. A Fonó közleményét az alábbiakban változatlan formában, teljes terjedelmében közöljük.
b620fab5-81cd-42dd-8a8c-bbcc59894666

Súlyos, kritikus anyagi gondokkal küszködik Fonó. A zenei műhely nyolc évi működése alatt kiemelkedő szakmai presztízst szereztünk , állandó megszólalási lehetőséget nyújtottunk a magyar népzene és -tánc eredeti forrásainak, a legjobb jazz-előadóknak illetve a kísérleti jellegű műfajok tehetséges képviselőinek. Bizonytalan jövőnk most ezeket a műfajokat is végveszélybe sodorhatja.

A Fonó 1995 óta tartó, nyolcéves tevékenységét nem kell bemutatni azoknak, akik a magyar zenei értékek elkötelezett hívei. Kiadványaink, rendezvényeink a hagyományőrzés és az értékteremtés non-profit szektorába tartoznak. A Fonót civil kezdeményezésként hoztuk létre, hogy elősegítsük a magyar zenekultúra különböző szegmensei közötti kommunikációt, társadalmi megbecsültséget szerezzünk a néptánc, a népzene és a jazz számára. A nyolc év alatt nálunk fellépő különböző zenei formációk száma meghaladja a négyszázat.

A zeneház nyolcadik éve hónapról hónapra a fővárosba invitál olyan határon túli zenészeket, akik saját zenei dialektusuk utolsó képviselői. Magyarországon egyedül a Fonóban lehet hallani ezeket a különösen ritka és értékes zenéket, zenészeket. Heti rendszerességgel látogathat a közönség eredeti magyar táncházprogramokat. A Fonó, tevékenységének eszmei honorálása képpen 2000-ben átvehette a Fővárosi Önkormányzat "Pro Cultura Urbis" díját.

A kiadó eddig 120 lemezt jelentetett meg. Többségében olyan népzenészek, jazzelőadók és kísérletező művészek felvételeit adtuk ki, akik addig máshol nem kaptak megszólalási lehetőséget. Lemezeink évek óta 17 országban képviselik Magyarország zenekultúráját; rendszeresen részt veszünk Európa legnagyobb zenei szakmai szemléin. Hiánypótló felvételeink között szerepel az Ortutay Gyula legendás népzenei gramofonsorozatát multimédiás állományban közzétevő Pátria CD-ROM, mely 2001-ben az e-Fesztivál 1. díját nyerte el. Vargyas Lajosnak A magyarság népzenéjéről szóló összefoglaló gyűjteménye mellett egyik legnagyobb teljesítményünk a Magyar Tudományos Akadémiával közösen lebonyolított Utolsó Óra népzenegyűjtő program, amely nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy Bartók Béla és Lajtha László mai utódaként összegyűjtse és digitálisan archiválja a Kárpát-medence területén még megtalálható eredeti népdalokat – a teljesség igényével. Az Utolsó óra program a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatása mellett tudta elvégezni feladatát, a belőle megjelenő Új Pátria CD-sorozat a Gramofon – Klasszikus és Jazz zenei magazin kritikusi különdíját nyerte el. Egyedülálló archívumunk az egész országnak kínál lehetőséget arra, hogy kultúránk legjavát vállalva, emelt fővel csatlakozzunk Európa kulturális vérkeringéséhez.

Mindezek után jogosnak érezzük, hogy egyedülálló értékmegőrző tevékenységünkre felfigyeljenek a kultúrát anyagilag támogató szervek is, hiszen eddigi elhívatott tevékenységünket csak ezek jóindulata révén folytathatjuk. Sajnos azonban a források lassan elapadnak. A helyzetet súlyosbítja, hogy a megítélt, szerződéssel megerősített pályázati juttatásokat is csak késéssel kapjuk meg. Bár az Új Pátria eddigi 16 lemeze szinte minden zeneszerető, zeneértő ember polcán megtalálható, a Fonó tevékenységét immár hónapok óta az anyagi csőd fenyegeti. A válságos helyzetre jellemző, hogy a Fonó hiányai lehetetlenné teszik kiadói tevékenységének legalapvetőbb ellátását, új lemezek megjelentetését. Sajnos művészeink honoráriumának kifizetése sem a legsúlyosabb problémák közé tartozik. A házban el van zárva a gázszolgáltatás, közüzemi számlák kifizetésének több hónapos elmaradása miatt akadozik az áramellátás, a telefon- és internetösszeköttetés.

Lassanként igyekszünk felkészülni arra, amit velünk együtt a Fonó közönsége sem szívesen fogad el: az aggasztó körülmények őszre a Fonó eddigi profiljának drasztikus megváltoztatásához, végeredményben pedig az intézmény bezárásához, javainak elárverezéséhez és eddigi tevékenységének végleges megszüntetéséhez vezethetnek. Gondjainkról folyamatosan tájékoztatjuk a kulturális életben felelős, döntéshozó szerepet vállaló személyeket. Meggyőződésünk, hogy tevékenységünk hiányában a magyarországi autentikus népzenei hagyományok helyrehozhatatlan kárt szenvednének, és végeredményben a magyar kultúra egészének máig meghatározó forrásanyaga pusztulna el jóvátehetetlen módon. Ezért szilárd elhatározásunk, hogy a Fonó megmentése érdekében minden követ megmozgatunk, és erre bátorítjuk az üggyel szimpatizáló kollégákat, a sajtó képviselőit, a közönség tagjait is. Kérünk mindenkit, aki magáénak érzi a magyar zenei élet ügyét, hogy szolidaritásának kézzelfogható jelével – levéllel, emaillel, cikkekkel, műsorokkal, figyelemfelkeltő nyilatkozatokkal – járuljon hozzá ahhoz, hogy az illetékesek tudtára adjuk: rendszeres központi támogatás nélkül a Fonó eddigi, áldozatos és kiemelkedően eredményes munkája tovább nem folytatható. A szimpatizáns megnyilatkozások mindegyikét megőrízzük, másolatát pedig a kultúráért felelősséget érző személyekhez eljuttatjuk.

Tesszük ezt azért, hogy ne a mostani legyen a Fonó utolsó órája.

Budapest, 2003. június 10-én

László Sándor
a Fonó ügyvezető igazgatója