József, Bánk

Fischer Annie zenei előadóművészi ösztöndíj 2004.

2004.02.03. 00:00

Programkereső

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal hangszeres és énekes szólisták részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.)
db1d38e3-0ac4-440f-992e-6ac16cab027a

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen szólista pályájukra való felkészülésükhöz. Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt. Ösztöndíjban részesülhet évente 10 fő. Pályázhatnak 1974. január 1. után születettek. Az ösztöndíj bruttó összege 70 000 Ft/hó.

Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasnak a pályázati évben, illetve a pályázati évben kezdődő hangversenyévadban (2004. I-hó-tól 2005. VIII. 31-ig) minimum 10 különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést kell teljesítenie és igazolnia a hangversenyirodákkal kötött szerződés másolatával és az előadás hivatalos programjával. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről három alkalommal kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjas vállalja a művészeti ösztöndíjasokról szóló kiadványban való megjelenést, továbbá azt, hogy részt vesz egy – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított – nyilvános kulturális rendezvényen, valamint fellépései alkalmával feltünteti, hogy Fischer Annie ösztöndíjas. A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a hangversenyrendező irodák, a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak.

A pályázati kérelemhez csatolni kell: szakmai önéletrajzot, a főiskolai diploma másolatát, a pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár vagy művész ajánlását, a pályázó repertoárjának listáját, amelynek tartalmaznia kell XX. századi és magyar kortárs művet/műveket is, adatlapot.

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. (Felelős munkatárs: Haffner Viktória, tel.: 266 1357, 266 2669, cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.) A pályázat beadási határideje 2004. február 26. Az elbírálás határideje a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap. Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).