Beáta, Izolda, Lea

Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj 2004.

2004.02.03. 00:00

Programkereső

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal zeneszerzők, zenetudósok, zenekritikusok részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.)
1edc8b5b-b832-40a1-9550-dd9f1fd24166

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt. Ösztöndíjban részesülhet évente 10 fő; pályázhatnak 1969. január 1. után születettek. Az ösztöndíj bruttó összege 2004-ben 70 000 Ft/hó.

Az ösztöndíjat egy-három éves programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről évente kötelesek beszámolni. A beszámoláshoz a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvános lehetőséget is biztosít. A kuratórium a beszámoló alapján, évente dönt az ösztöndíj további folyósításáról vagy megvonásáról. Minden évre új pályázat nyújtandó be! Az ösztöndíjas vállalja a művészeti ösztöndíjasokról szóló kiadványban való megjelenést, illetve a Művészeti Ösztöndíjasok Fesztiválján való fellépést, valamint az ösztöndíj időtartama alatt készített művek publikálásánál, előadások alkalmával feltünteti, hogy Kodály Zoltán ösztöndíjas.

A pályázati kérelemhez csatolni kell: szakmai önéletrajzot, az egyetemi diploma másolatát, az eddigi szakmai tevékenység dokumentációját, egy partitúrát vagy tanulmányt, részletes munkatervet, tájékoztatót arról, hogy a pályázó milyen más ösztöndíjban részesül vagy részesült, illetve mire nyújtott be pályázatot, adatlapot.

A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. (Felelős munkatárs: Haffner Viktória, tel.: 266 1357, 266 2669, cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.) A pályázat benyújtásának határideje 2004. február 26. Az elbírálás határideje a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap. Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról (www.nkom.hu).