Emőke

Katonadolog – Stravinsky: A katona története

2004.02.17. 00:00

Programkereső

„A zenét nem interpretálni kell, hanem közvetíteni kell tudni. Az előadó értéke éppen azon a képességén mérhető le, hogy mennyire látja meg, mi van a partitúrában, s nem azt keresi benne makacsul, amit szeretne, ha benne lenne. Ez Ansermet legjobb és legértékesebb tulajdonsága.” – e sorokat Stravinsky akár Tihanyi Lászlóról és arról a hét zenészről is írhatta volna, akik vasárnap délután a Fesztiválzenekar próbatermében zenével töltötték meg Máté Gábor meséjét a katona történetéről.

Az ördög elcsábította katonáról szóló időtlen Faust-mese, melynek orosz jellegét sok egyéb mellett az ördög vodkával való leitatása jelzi, Stravinsky és francia-Svájc legnagyobb írója, Charles Ferdinand Ramuz közös szülötte. Nehéz eldönteni, hogy a mű valójában micsoda, a műfajtörténetben valahol a táncjátéktól jobbra, a melodrámától balra keresendő a helye. A partitúrán a következő áll: „A katona története, elbeszélésre, játékra és táncra”. Bár 1918 szeptemberében, az első előadáson a lausanne-i Városi Színházban, miniatűr színpadon külön szereplő játszotta az ördögöt és a katonát, a jeleneteket narrátor szövege kötötte össze, s két táncos illusztrálta a zenét, Stravinsky eleve úgy írta az egyes tételeket, hogy azok szvit-formában előadhatóak legyenek szöveg nélkül vagy épp csak jelzés értékű szöveggel.

A mű múzsája a nélkülözés volt: a háború nehézségei és az orosz forradalom minden anyagi forrásától megfosztotta Stravinskyt, aki olyan darabot szeretett volna írni, mely könnyen előadható, s így garantálja a sikert. A szükségből kevés játékosban gondolkozó zeneszerző egyedülálló hangszerelésű kamaradarabot alkotott az egyes hangszercsaládok legjellegzetesebb képviselőit állítva színpadra: hegedű, nagybőgő, klarinét, fagott, trombita, harsona és ütőhangszerek eltérő karakterét olvasztja össze varázslatos hangzásban, mintha csak azért lenne szüksége e sokszínűségre, hogy a különbségek kapcsolódási pontjait megmutathassa. De nem csak a hangszín, a zenei anyag is rendkívül heterogén: összeereszti a dél-amerikai tangót a bécsi keringővel, az észak-amerikai ragtime-ot a sevillai paso dobléval, az alpesi sramlizenét az észak-német protestáns korállal. Francia slágerrel oltja be a Dies irae dallamát és orosz ízt ad hozzá, a dob és a nagybőgő egyenletes lüktetésére pedig aszimmetrikus dallamíveket aggat. E hatalmas kavalkádból aztán egy semmire sem emlékeztető művet, a zenetörténet talán legironikusabb darabját hozza létre Stravinsky, melynek humora éppoly elválaszthatatlan a tragikumtól, mint benne a különböző hangzások és stílusok egyvelegének összetevői egymástól.

d17e9915-e31d-407a-8498-1e53f11e0b4f

Hét csodálatos zenész, Eckhardt Violetta hegedűn, Fejérvári Zsolt nagybőgőn, Kiss Gy. László klarinéton, Lakatos György fagotton, Horváth Bence trombitán, Lugosi Róbert harsonán, Herboly László ütőhangszereken mutatta meg a közönségnek vasárnap délután, hogy mit is jelent a valódi kamarazene, amikor hét egyéniség valódi közösséggé válik, mert figyelnek egymásra, mert tiszteletben tartják a másikat, s mert vezetőjük nem uralkodik rajtuk, hanem irányítja őket. Máté Gábor a narrátor, a katona, az ördög, a királylány, az öregasszony, a kikiáltó és még ki tudja ki mindenki szerepében felejthetetlen alakítást nyújtott – egyszerre volt naiv és gonosz, öntelt és ravasz, suttogott és rikoltozott, mórikálta magát és ordibált: előadása egy teljes színtársulat produkciójával felért.

Tihanyi László lefegyverző precizitással irányította az együttest, mindenkit hallgatott és hallott, egy óramű biztonságával vezette át a zenészeket az aszimmetrikus ritmusképletek útvesztőjén. Érzelmektől mentes előadása hű volt a mű szelleméhez: Stravinsky zenéjének távolságtartása a népmesék stílusát követi, melyek szenvtelen arckifejezéssel mondják el a legborzalmasabb történeteket is. Emberi gyengeségünk, tehetetlenségünk, hatalomvágyunk tragikuma csak így elbeszélhető, a legkisebb szenvedély szikrája is mérhetetlen fájdalom lángjába borítaná a felismerést: bukásunk determinált. Az utolsó tétel végén az ördög győzelmét hirdető dobszóló kiszorítja az eleinte még felelgető hegedűhangot, s nem marad más, mint az irgalmatlan büntetés sivár végtelensége. Adorno szavaival Stravinsky művének „csapásai alatt az Idő darabokra hull szét; olyan zene ez, mely a negatív örökkévalóság képe. Romokból épült, s benne a szubjektumból nem maradt egyéb, mint önmaga csonkjai, és annak kínjai, hogy az egész mégsem akar véget érni. Lecsupaszította a szubjektum erejét, mely valaha a zenében egész világot teremtett saját képmására, s leleplezte, hogy csak kínt okozni tud, amely ellen nincs vigasz és tiltakozás.”