Beáta, Izolda, Lea

Gedda az Olajfák hegyén

2004.02.20. 00:00

Programkereső

Egy barátom szerint a Mátrix III azért fárasztó, mert író és rendező a film majd’ minden mondatáról megpróbálja elhitetni velünk: az emberiség történetének legfontosabb gondolatát dörgi épp fülünkbe a Dolby Surround. Beethoven Leonóráival, a Fidélióval, illetve a Krisztus az Olajfák hegyén c. oratóriumával kapcsolatban ugyanez az érzésem.
53e671b4-aee0-4a45-9a81-190a075dc478

Manapság nem könnyű olyan műveket hallgatni, melyben heroikus mondatok váltakoznak patetikusokkal. De Beethoven szinte mániákusan kereste újra és újra a hősies témákat, s ennek talán nem csak művész-alkati, de terápiás oka is volt: gyógyíthatatlan süketségének diagnosztizálása után – az öngyilkosság gondolatát elvetve – a szenvedve győzedelmeskedő alakokban keresett mintát és kapaszkodót. „Aki boldogtalan, vigasztalódjék azzal, hogy bennem sorsának osztályosára talál, társára, aki minden természeti akadály ellenére mégis minden tőle telhetőt megtett, hogy az igazi művészek és az igaz emberek sorába emelkedjék” – írta 1802-ben a Heiligenstadti végrendeletben.

A szenvedő Megváltó megrajzolásánál ideálisabb feladatot el sem lehet képzelni a (viszonylag fiatal) Beethoven számára. A hagyományos passió helyett azonban egy leginkább drámai jelenetnek nevezhető mű született a bonni mester és Franz Xaver Huber librettista keze alatt: a Krisztus az Olajfák hegyén. Felejtsük el a megszokott elbeszélő jelleget: a szövegben – olykor elég terjengősen és giccsesen – minden a belső drámáról szól, s ennek megfelelően a mű nagy részét Jézus gyötrődő monológjai, imái, illetve az őt megerősíteni érkező Szeráffal közös jelenetei alkotják. Bár jóval az 1803-as nagyböjti bemutató után maga Beethoven is utalt a szöveg (és halványan az egész mű) gyengeségeire, kétségtelen, hogy a bibliai történet újszerű megközelítésmódjának lehetősége megmozgatta fantáziáját. Csak két példa a hangszerelési bravúrok közül: a Leiden (szenvedés) szó első megjelenését hét, szólóban felhangzó, hátborzongató üstdobütés követi, az Atya ítéletét hirdető Szeráf szavait pedig ünnepélyes mélyréz harmóniák teszik megmásíthatatlanná.

Az EMI-nál nemrég megjelent 1970-es felvétel Nicolai Gedda Krisztus-alakítása nélkül inkább a felejthető kategóriába tartozna. Gedda hangja azonban olyan elképesztő érzékenységgel követi a címszereplő lelkének rezdüléseit, hogy az az érzésem: nincs az a nehézkes vagy bárgyú szappanopera-szöveg, amiből ne tudna élő, hiteles drámát varázsolni. Az ő generációja még tudta, hogy az intenzitás és a parttalan bömbölés inkább fordítottan, mintsem egyenesen arányos. Így az inkább piano-mezzoforte szinten mozgó, makulátlanul intonáló és artikuláló énekes ritka hangi kitárulkozásai sokkal nagyobb erővel hatnak ránk.

Sajnos a Szeráfot éneklő Cristina Deutekom a nyugodt méltóságteljesség megtestesítője helyett inkább egy önnön fontosságába beleszédült, kissé hisztérikus hírnökként tűnik fel; a kétségkívül hangpróbáló koloratúrák előadásakor minduntalan felhangzó lü-lü-lü-zés pedig annyira nevetséges, hogy a hallgató teljesen kizökken a Geddától kapott áhítatos hangulatból.

Végtelenül sajnálom, de az angyal-, katona- illetve tanítvány-kar megjelenítésére szerződtetett Philharmonischer Chor der Stadt Bonn, ill. a Chor des Theaters der Stadt Bonn teljesítménye inkább hasonlít a helyi gimnázium szülői munkaközösségének tagjaiból alakult alkalmi együttesére, mint hivatásos énekkaréra. Először is: életemet és véremet négy egyenletes, nem összerángatott negyedért vagy egy tiszta tercért! A női szekció még hagyján, de a tenor és a basszus kezdetleges hangképzése, heterogén hangzása, a névsor szerint elhangzó záró mássalhangzók, az összemosott szótagok annyira kiábrándítóak, hogy őszintén szólva a harmadik meghallgatás során már zsigerből ugrottam át a kórustételeket.

Mindent egybevetve, a felvételnek megvannak a maga keresztjei, de garantálom: Gedda miatt bőven érdemes meghallgatni ezt a Wangenheim által dirigált lemezt. Mához egy hétre úgyis hamvazószerda.

(Beethoven: Krisztus az olajfák hegyén – Gedda, Wangenheim; EMI 7243 5 85686 2 2)