Emőke

Esélyteremtő iskola

2004.02.21. 00:00

Programkereső

„Menni kell a vásárba, első a munka, a tanulás ráér” „Az én iskolám egy csalafinta épületben van. Jobbra-balra folyosók, tantermek, ahol alkalmakként még hangulatos zenefoszlányok is kiszűrődnek. Ez nem csoda, hiszen a cigány népismeret oktatásának szerves része a zene és a tánc.

A kilencvenes évek közepén hatvanan kezdtünk, és hat esztendővel később már majdnem négyszázan lettünk. Akkor úgy kezdődött, hogy az igazgató úr behozta a régi, fekete-fehér monitoros 386-os gépét és megmutatta: ilyen a számítógép. Ma három számítógépes szaktantermünk van, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve. Új iskolaépületet kaptunk a várostól, a régiből pedig kollégium lett, amely PHARE-támogatással épült újjá nemrégiben. A kollégisták szeretnek itt maradni a hétvégére, mert itt jó, otthon meg csak szegénység van. A gyerekek – a riadt tekintetű, más iskolából már elüldözöttek –, szakmát, érettségit szereznek, s jó néhányan egyetemen, főiskolán tanulnak tovább. Ha tervem, álmom kerekedik, itt valóra válthatom. Szeretnék idejönni tanárnak. Leírnám a nevét is: Dr. Hegedűs T. András Alapítványi Középiskola, Szakiskola, Esti Általános Iskola és Kollégium, Szolnokon. Ez az én iskolám.”

A tiszabői születésű Mága Erika néhány évvel ezelőtt, diákként így fogalmazta meg, milyen az ő iskolája. Álma az óta valóra vált: ma ebben az iskolában oktat cigány népismeretet. Közben a jászberényi főiskola művelődésszervező szakára jár, harmadéves. Gyakran látogatja szüleit is, akik a tanulmányairól nagyjából annyit tudnak: a legidősebb lány valamilyen „felsőbb” iskolába jár. Kilenc testvére van. Amikor Erika elhatározta, hogy középiskolában tanul tovább, az egész család csodálkozott: szülőfalujában, Tiszabőn már az is nagy szó, ha egy cigány gyerek rendesen befejezi az általános iskolát. Ma a testvérei közül ketten is a szolnoki alapítványi középiskolába járnak, húga érettségire készül, főiskolára jelentkezik, öccse pedig hamarosan befejezi itt a szakiskolát.

– A testvéreimnek könnyebb: az én példámat látva a szüleink nem gördítettek akadályokat a továbbtanulásuk elé – mondja Mága Erika.

Az első évfolyam ebben az iskolában 1996 szeptemberében indult. Csillei Béla, az iskola alapító igazgatója szavai szerint az elmúlt években sokszor voltak tanúi szomorú jeleneteknek.

– Zokogott itt az iskola folyosóján olyan tizenhat éves oláhcigány fiú, akiért az apja jött el Szolnokra – meséli az igazgató. – Azt mondta, vége van a bolondozásnak, menni kell a vásárba, el kell adni a lovakat, első a munka, a tanulás ráér.

Az iskola névadója a „Roma Esély”-program egyik kidolgozója, dr. Hegedűs T. András, pszichológus, történész, aki a kilencvenes évek elejétől 1999-ben bekövetkezett haláláig a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem pedagógiai tanszékét vezette. Tudományos munkájának főbb területe a nemzetiségi és kisebbségi oktatás volt. Az igazgató szavai szerint, amikor a szolnoki középiskola profilját annak idején Hegedűs T. Andrással együtt kialakították, hiányszakmákat kerestek, s úgy döntöttek: gépíró és nyomdai szövegszerkesztő, valamint szövegrögzítő szakmunkásokat és pedagógiai asszisztenseket képeznek majd itt. Az vezérelte őket, hogy az innen kikerülő fiatalok el tudjanak helyezkedni.

Csillei Béla szerint nehéz bizonyítani, hogy egyes gyerekeket a cigány származásuk vagy épp a szegény sorsuk miatt nyomnak el, közösítenek ki egy adott iskolában.

– Itt az első évet azzal kezdik a gyerekek, hogy megtanulnak tanulni – mondja. – Nálunk a lemorzsolódás mindössze tizenöt százalékos, s ez más szakiskolák mutatóit figyelembe véve nem sok. Több szervezet, alapítvány nyújtott az iskolának anyagi támogatást, amelynek összegéből felszereléseket, technikai eszközöket vásároltak. A Pécsi Tudományegyetem, valamint a Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Karának hallgatói itt végezhetik szakmai gyakorlatukat: a tanárjelöltek, egyetemisták különböző felméréseket készítenek, s az eredményeiket megosztják az intézménnyel.

Csillei Béla azt mondja: a máshol lenézett, eltanácsolt kamasz náluk szakmát szerez, leérettségizik, sőt egyetemre, főiskolára jelentkezik. A tanulók közel fele roma, de van a diákok között algériai, arab, szerb, horvát és német is.