Beáta, Izolda, Lea

Képek, hangok – ez minden

2004.02.26. 00:00

Programkereső

Mikor az EMI újonnan kiadott, dupla Stravinsky-lemezének szép borítóján az egyes korongok nyitószámaként a Tűzmadár és a Petruska ötlött a szemembe, először vegytiszta slágermúzeumra gyanakodtam. A két változatban rögzített Scherzo à la russe, a Négy etűd zenekarra és a Szimfónia három tételben láttán azonban gyorsan visszakoztam, és megpróbáltam kitalálni: miféle koncepció vezethette a Birminghami Szimfonikus Zenekar dirigensét, Simon Rattle-t a program összeállításában.
b55f7d19-1be2-4e4f-8cb2-5a3c0a4baea6

Talán – taktikus koncertszervezőkhöz hasonlóan – beetetésnek szánta a két népszerű színpadi zenét a koncerteken ritkán felszolgált, nehezebben emészthető fogások előtt? Kínálkozik egy ennél intellektuálisabb (ah, ah) megközelítési mód is. E remek előadásban hallható darabok közös vonása, hogy megírásukban bizonyos – Stravinsky valódi gülü-, valamint lelki szemei előtt megjelenő – képek nagy szerepet játszottak.

Mikor a zseniális balett-impresszárió, Gyagilev 1909-ben elhatározta, hogy színpadra viszi a Tűzmadár meséjét, olyan művet akart alkotni, „amely szorosabb kapcsolatot teremtene a balett három összetevője: a zene, a dekoratív rajz és a koreográfia között”. A fiatal Stravinsky így nem a dolgozószoba csendes magányában, hanem a koreográfussal, Fokinnal szinte szimbiózisban létezve komponálta a zenét: Fokin előtáncolt neki egyes jeleneteket, a zeneszerző pedig a mozdulatokat figyelve, azokhoz igazodva alakította a kompozíció motívumait.

Úgy tűnik, az orosz mester egészen kivételes „belső mozival” is rendelkezett: nem egy művének születését egy látomás váratlan felbukkanásának köszönhette. A Petruska kapcsán pl. ezt írta: „Miközben [a Tavaszi áldozatot] komponáltam, valóságos vízióm támadt egy hirtelen elszabadult paprikajancsiról, aki a maga zuhatagszerű ördögi arpeggióival végsőkig csigázza a zenekar türelmét, ez viszont fenyegető fanfárokkal válaszol neki. Ebből iszonyatos zenebona kerekedik, amely, tetőpontjára jutván, a szegény paprikajancsi fájdalmas és panaszos összeomlásával ér véget.” Ez a tömény hang- és képeszencia Gyagilev közreműködésével vált aztán a rikító vásári forgatag háttere előtt kibomló szerelmi (báb)drámává, melyben a Balerinába reménytelenül szerelmes Petruska vetélytársának, a Mórnak áldozata lesz.

White „szemérmetlenül vulgárisnak” nevezi azt a hangot, melyet Stravinsky primitívnek ható hármashangzat-mixturáival, rövid motívumok vég nélküli (bár kis variálásokkal éppen hogy kiszámíthatatlanná tett) ismételgetéseivel már a Petruskában, a Tavaszi áldozatban, A katona történetében megütött. Ugyanez a jelleg tűnik föl a Scherzo à la russe-ben is. Az eredetileg egy orosz környezetben játszódó háborús filmhez készült harsány zenét Stravinsky először jazz band-re, majd szimfonikus zenekarra is feldolgozta. A CD-n a két verzió közé illesztve hallhatjuk a Négy zenekari etűdöt, s ha nem vigyázunk, ennek első, Dance című tételét menetelő jellege, pár hangos motívumainak egykedvű sorolása révén akár a Scherzo folytatásának is vélhetjük. Az Eccentric címet viselő tételt Little Tich előadása ihlette: „a rángatózó, görcsös mozgást, a fel-alá cikázást, a ritmust – még a zene hangulatát, mókáját is – a nagy bohóc művészete sugallta.” A Canticle csendes, bensőséges világa után a zajos spanyol főváros éjszakai életébe keveredünk: „a darabot a madridi utcák és kis éjszakai mulatók mechanikus zongoráinak és verklijeinek furcsa, vegyes hangulata ihlette” – ad felvilágosítást Stravinsky az eredetileg pianolára készült darabról.

Az 1942 és ’45 között keletkezett Szimfónia három tételben hátteréről szokatlanul bőbeszédűen nyilatkozott a szerző. Bár sietett kijelenteni, hogy művének semmiféle programja sincs, a Craft-interjúk tanúsága szerint az egyes tételek mögött különböző háborús film- vagy híradó-jelenetek húzódnak meg. Az első tételhez felperzselt földjeiken dolgozó kínai parasztok, a harmadikhoz díszlépésben menetelő katonák „visszataszító” képe kapcsolódott Stravinsky fantáziájában. A második tétel egy epizódja – a Scherzo-hoz hasonlóan – egy korábbi filmzene-tervből került a Szimfóniába: az Interlude hét üteme Szűz Mária Lourdes-i megjelenését kísérte volna a Bernadette éneke c. filmben. A legelvontabb magyarázat kétségkívül a fúgáé, mely Stravinsky szerint „a náci hadvezetés csúfos végét” jelképezi. Az interjú végén mintha maga is zavarba jönne titkai felfedésétől. Miközben visszahúzódik a csigaházba, ennyit mond: „A zeneszerzők kombinálják a hangjegyeket. Ez minden. Arról, hogy a világ eseményei miként… érintik zenéjüket, arról nem az ő dolguk beszélni.”

(Stravinsky: The Firebird, Petrushka; Simon Rattle- EMI Classics 7243 5 85538 2 6)