Bernát, Felícia

A kultúra támogatása az EU-ban

2004.03.09. 00:00

Programkereső

Az Unió alapító szerződései a kultúra kérdésével kevéssé foglalkoznak. Tekintsük ezt a realitások elismerésének, hiszen elsősorban nem állami javakról van szó. A kulturális terület csupán az 1990-es években, a maastrichti szerződéssel jelent meg uniós szinten.

A konkrét célokat az alapító szerződés úgy szabályozza, hogy a közösség hozzájárul a tagállamok kultúráinak kibontakoztatásához, tiszteletben tartva azok nemzeti és regionális különbözőségét, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget. Ez nem mond túl sokat, ezért a szerződésben részletezik is a dolgokat. Azt írja a dokumentum, hogy a közösség tevékenysége a tagállamok közötti együttműködés bátorítására, és ha szükséges, a tagállamok tevékenységének támogatására és kiegészítésére irányul a következő területeken:

ˇ az európai népek kultúrája és történelme ismeretének és terjesztésének javítása;
ˇ az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme;
ˇ a nem kereskedelmi jellegű kulturális csere;
ˇ a művészeti és irodalmi alkotó tevékenység, beleértve az audiovizuális szektort.

Jogharmonizáció

Az Unió olyan ösztönző intézkedéseket hoz, amelyek nem érintik a tagállamok jogrendszerének harmonizálását. Magyarország elfogadja a közösségi kulturális programokban való részvételt, és társult tagként a csatlakozás előtt is él a programokban való részvétel lehetőségével. A magyar kulturális élet szereplői sikerrel vettek részt a korábbi Rapha‘l (kulturális örökségvédelem), Kaleidoscope (előadóművészi tevékenység) és Ariane (irodalmi alkotás) programok keretében kiírt pályázatokban, valamint a Kultúra 2000 keretprogram pályázataiban. Amíg nem válunk teljes jogú EU-taggá, a kulturális programokban való részvételünkhöz "belépőjegyet" kell váltanunk.

Uniós támogatási programok

A Kultúra 2000 program éves részvételi díjának összege 488 271 euró. A programmal járó adminisztrációs költségeket és a fennmaradó összeg ötven százalékát központi költségvetésből, további ötven százalékát (214 146 euró) pedig PHARE-forrásból biztosítják. A KultúrPont Iroda működési költségeit megosztva a kulturális tárca (NKÖM) és az Európai Bizottság fedezik.

A Kultúra 2000 az EU egyetlen kultúrát támogató programja, elsődleges célja az európai kulturális együttműködés elősegítése, a kulturális párbeszéd és a kultúra nemzetek közötti terjesztésének előmozdítása, a kulturális sokszínűség és a közös kulturális örökség támogatása. A program keretprogram, így az Európai Parlament döntése öt évre - 2000-től 2004-ig - szól. A konkrét pályázatokat évről-évre hirdetik meg. Magyarország 2001-től már teljes jogú tagként vehetett részt a programban.

Pályázatot egyéni szereplők (természetes személyek) kivételével a kulturális élet bármely szereplője benyújthat. Minden projekthez legalább negyven százalékos önrész szükséges.
A program a kultúra minden területét felöleli (előadóművészet, vizuális és képzőművészet, irodalom, zene, kulturális örökség, kultúrtörténet), támogatja az új kifejezési formákat, az úttörő kezdeményezéseket, a több éven átnyúló projekteket. Kivételt két terület képez: a filmművészet, amellyel a MEDIA program foglalkozik és az oktatás, amelyet több uniós program is támogat. Három alprogram kínálkozik a kulturális támogatásra:

1. Akció: Specifikus és rövidtávú tevékenységek, legalább három támogatásra jogosult ország kulturális szereplőinek részvételével. Az elnyerhető összeg a legtöbb esetben 50 000 és 150 000 euró között van.
2. Akció: Hosszú távú (hároméves) kulturális együttműködési tevékenységek, legalább öt támogatásra jogosult ország kulturális szereplőinek részvételével. Az elnyerhető összeg legfeljebb 300 000 euró.
3. Akció: Kiemelkedő európai kulturális projektek, mint például az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat, kulturális díjak, jelentősebb kulturális események. Az elnyerhető összeg az esetek többségében 150 000 és 300 000 euró között van.
Az összköltségvetés a program öt évére 167 millió euró.

Pályázati kiírás, határidők

A pályázat centralizált, azaz mind a kiírás, mind a döntéshozatal Brüsszelben, az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságán történik. A pályázat meghirdetésének időpontjáról, a beadási határidőről, az elbírálásról, a szerződéskötésről, és az összeg folyósításáról a Főigazgatóság gondoskodik. A pályázat koordinációját egy Európa-szerte működő irodahálózat segíti, ennek magyarországi hivatalos tagja a KultúrPont Iroda. A pályázatokkal kapcsolatban hiteles információt az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatósága, a pályázat kiírója tud adni. A kiírás szövege és a formanyomtatványok - a KultúrPont Iroda honlapja mellett - közvetlenül az Európai Unió központi szerveréről, az Európa Szerverről is letölthetők.

(Az IPM munkatársától)