Eleonóra

Állami pénzből újítják fel a Mátyás-templomot

2004.07.08. 00:00

Programkereső

Teljes egészében az államnak kell vállalnia a budavári Mátyás-templom helyreállításának költségeit, mivel - miként Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a kulturális minisztériumhoz is eljuttatott levelében írta - az egyház sem a tervezésre, sem a munkálatokra nem tud pénzt áldozni. Ugyanebben a levélben a bíboros információink szerint azt is kifejti: nem ért egyet a templomtér föld alatti kibővítésével és a közönségforgalmi funkciók ottani elhelyezésével, ezért csak a műemlék-rekonstrukcióra ad engedélyt.

Mátyás-templomot 1999-ben adta vissza a főváros a katolikus egyháznak. A műemlék már akkor igen leromlott állapotban volt, és az azóta eltelt idő alatt csak kisebb munkálatokra nyílt lehetőség. Annak érdekében, hogy forrást teremtsenek az üzemeltetésre, az állagmegóvásra és a rekonstrukció előkészítésére, 2001-ben bevezették a belépti díjat. Az ebből származó bevételből az egyház elkészíttette a helyreállítás és bővítés terveit. Az elképzelésnek megfelelően a templom körül, a Szentháromság tér szintje alatt kívánták elhelyezni a múzeumot, a raktárt, a jegypénztárt, az ajándéktárgy-üzletet és a mosdókat, hogy így is tehermentesíthessék a szakrális tereket.

Tavaly szeptemberben, amikor a homlokzat romlása miatt életvédelmi rácsokat helyeztek el a templom bejáratai fölött, a kulturális tárca közleményben tudatta: a minisztérium "kiemelt szerepet kíván vállalni az épület rekonstrukciójában". Decemberben Medgyessy Péter miniszterelnök jelentette be, hogy 2004-ben az állam 1,7 milliárd forintot ad a műemlék felújítására. Kormányzati nyilatkozatok szerint ez az összeg azóta is rendelkezésre áll a költségvetésben. A kulturális tárca képviselői 2004 elején kezdtek tárgyalásokat a katolikus egyházzal a finanszírozás részleteiről: ebben a folyamatban hozott fordulatot Erdő Péter bíboros levele, amelyben leszögezte, hogy az egyház nem engedélyezi a bővítést, és nincs módja hozzájárulni a terveztetés és a rekonstrukció jelentette kiadásokhoz.

Lapunk úgy értesült, az új helyzetben jelentősen csökkennek ugyan a várható költségek - a hatmilliárdra becsült öszszeg akár a felére is apadhat -, de a fordulat vissza is veti a már megindult munkát. Az idő viszont sürget, hiszen októberben lejár a Mátyás-templomra korábban kiadott elvi építési engedély. Információink szerint a megváltozott helyzetben az Állami Műemlék-helyreállítási és Restaurációs Központot bízzák meg a rekonstrukció megtervezésével, ősszel pedig megkezdődik a veszélyelhárítás.