Bernát, Felícia

Magyar népi énektanfolyam pedagógusoknak

2004.08.10. 00:00

Programkereső

A Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének OM 272/58/2004. számon akkreditált 60 órás képzése a magyar népdal stílusos énekléséhez szükséges hangképzési, előadásmódbeli és tájegységi ismeretek, illetve jártasságok megalapozását, megszilárdítását, továbbá a résztvevőknek ezek elméleti és gyakorlati módszertani megalapozottságú továbbadására való felkészítését tűzi ki célul.
9097a5d2-3963-4130-bea2-eddf983beb6c

A tanfolyam indításának ötlete abból a felismerésből származik, hogy az óvodapedagógusok, tanítók, illetve tanárok ének-zenei képzésük során nem kapnak elegendő mélységű és szélességű információt a magyar népdal hiteles énekléséről. Ennek oka részben nyilván az erre fordítható idő korlátozott volta, másrészt viszont azt látjuk, hogy a XX. század népzenei gyűjtőmozgalmának eredményei felemás módon hasznosulnak képzésükben.

A program nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a népdalt élő valójában mutassa meg a résztvevőknek. Meggyőződésünk, hogy a népi kultúra általában is több, mint múzeumokba zárandó és ott időnként leporolva mutogatni való egzotikus, de idejétmúlt képződmény. A népdal ráadásul a lehető legszemélyesebb műfaj, sohasem választható el előadójától, annak egyéniségétől, személyes sorsától. Nem elég tehát, ha az ezzel foglalkozó pedagógusok csupán lejegyzésben, száraz kottafejek képében találkoznak vele. Ahhoz, hogy a gyerekek érdeklődését fel tudjuk kelteni iránta, a tanárok számára is valóságos, személyes élményt kellene jelentenie a népdal éneklésének.

Az általunk felkért oktatók több évtizedes tapasztalatuk alapján az eredeti hangfelvételeket tekintik a leghitelesebb oktatási segédanyagnak. Ezek értő tolmácsolásához viszont elengedhetetlen egy sajátos, a műzenében használatostól eltérő hangképzés és előadásmód elsajátítása. A népdalt tanítóknak először ezeket kell magukévá tenniük, erre építve – egyben saját tanulási tapasztalataikat is felhasználva – következhet a népdaltanítás módszertanának tárgyalása.

A képzés tematikai egységei: Hangképzés, Stílusismeret, Az éneklés hagyományos alkalmai, Népdalcsokrok összeállítása, Tanítás-módszertani ismeretek. A képzés időtartama: 2004. október – 2005. május, keddenként 16.00–19.00-ig. A képzések helyszíne: Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.). A jelentkezés feltétele: főiskolai pedagógusi/óvópedagógusi végzettség. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével lehet 2004. szeptember 20-ig. Maximális csoportlétszám 20 fő. Részvételi díj: 35.000,-Ft.