Emil, Csanád

A Kárpát-medence táncos öröksége – A Népművészeti Módszertani Műhely tanfolyama

2004.08.12. 00:00

Programkereső

A programot leginkább olyan gyakorlott táncot oktató pedagógusoknak ajánlják, akik meglévő vagy hiányos tudásukat szeretnék bővíteni, kiegészíteni. A tanfolyam négy, kurzusonként változó tájegységet ölel fel, melynek megismertetése azonos tematika alapján történik. Egy tanfolyamon belül törekszenek arra, hogy minden táncdialektus képviseltetve legyen.
9097a5d2-3963-4130-bea2-eddf983beb6c

A négy táncanyag kiválasztása előzetes felmérés eredménye, és tanfolyamról tanfolyamra változó. A szervezők célja, hogy a táncok magas fokú elsajátítása és módszertani megközelítésén túl azok környezetéről is ismereteket kapjanak a résztvevők. A tanító, tanár, de elsősorban a néptánc-pedagógus társadalom továbbképzésének olyan területét célozzuk meg, amely a Tánc- és drámapedagógia táncanyagának, valamint „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” néptánc tanszakának bővítését, korszerűsítését szolgálja. Kiemelkedő ebben, hogy a hallgatók (tanítók, tanárok, táncpedagógusok) nem csak a szorosan vett táncanyaggal ismerkednek meg, hanem a kurzus gondot fordít a tervezett táncanyag szellemi kontextusára, az átadás módszertani ismereteire is.

A képzés tematikai egységei: Néprajz, Táncfolklorisztika, Népzene, Néptánc gyakorlat és módszertan. A jelentkezés feltétele: Néptánc-pedagógus, pedagógus végzettség. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével lehet 2004. szeptember 30-ig. Meghirdetett időpont: 2004. október – 2005. május. A képzések formája: Egyéni választás alapján (4 alkalom), a képzés havonta egy hétvége, a jelentkezők hét táncanyagból választhatnak. A képzések helyszíne: Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.). A csoport maximális létszáma 30 fő. Részvételi díj: 35.000 Ft.