Irén, Írisz

Konferencia Somfai László tiszteletére

2004.09.21. 00:00

Programkereső

Október 8. és 10. között kerül sor a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság III. tudományos konferenciájára. A szervezők, az előadók és a résztvevők a hetven éves Somfai László előtt tisztelegnek. A konferencia nyilvános, helyszíne a Régi Zeneakadémia lesz. A részletes program az alábbiakban olvasható.
7e95120f-02c4-481a-b747-0c8fd390fbfc

PROGRAM

Október 8. 9:00

Bartók

Elnök: Kárpáti János

Dalos Anna: Az ifjú Bartók Kodály-képe
Szabó Balázs: Bartók és a Hubay-iskola
Paul Merrick: „Lásd ez az én birodalmam…” – a Kékszakállú és az orgona az ötödik ajtónál

Kávészünet

László Ferenc: Bartók és a román kolindadallamok
Lampert Vera: Tételformák Bartók zongorára írt népdalfeldolgozásaiban: 1907–1927
Büky Virág: Bartók, avagy a nevelésről – „primitivista” eszközök Bartók pedagógiai céllal írt műveiben

Október 8. 15:00

Elnök: Sárosi Bálint

Olsvai Imre: Adalékok a bartóki népdal-imitáció és a „szabadon használt anyanyelv” témaköréhez
Richter Pál: 800 dallam a „papírkosárban” – a Bartók-rend beosztatlan támlapjai
Tari Lujza: „a felvétel nincs tovább (hálistennek!)” – Bartók Béla magyar hangszeres gyűjtése és rendje

Kávészünet

Rákai Zsuzsanna: Nemzeti romantika vagy antropológia? – Bartók folklórkutatói munkásságáról
Pintér István: Bartók Béla mikroszkopikus részletezésű kottázásának melogramikus követése
Mácsai János: Száz éves a gépzongora – múlt, jelen, jövő?

Október 9. 9.00 (a Bach Orgonateremben)

Bartók / Haydn és Mozart kora

Elnök: Kovács Sándor

Kárpáti János: Egy jellegzetes bartóki tématípus: a skála
Grabócz Márta: A narratív analízis szerepe a hangszeres interpretációk összehasonlításában – Bartók Zene húros hangszerekre, ütőkre és celestára című művének Adagio tétele
Komlós Katalin: Mozart és az orgona

Kávészünet

Rovátkay Lajos: Rejtett üzenetek Gregor Joseph Werner (1693–1766) g-moll Requiemjében
Halász Péter: Az Esterházy-gyűjtemény szimfónia-kéziratairól
Farkas Zoltán: Korai Haydn-másolatok a győri székesegyház kottatárában
(Adalékok a magyarországi Haydn-recepció kezdeteihez)
Virány Gábor: Megkésettek-e valóban a gyermekek? – Mozart ún. porosz kvartettjeiről

Október 9. 15:00

A 19. és a 20. század zenéje

Elnök: Komlós Katalin

Batta András: Beethoven és egy szó: „Hoffnung”
Domokos Zsuzsanna: Palestrina Stabat Matere Wagner közreadásában
Coca Gabriela: Szerkezeti megoldások Franz Schubert Die schöne Müllerin című dalciklusában (közreműködik: Gerd Mild)

Kávészünet

Péteri Lóránt: „Programzene” vagy „abszolút zene”? – Mahler döntésének szociokulturális hátteréhez
Laki Péter: Toronyzene
Wilheim András: Túl a filológián

Köszöntés, fogadás

Október 10. 9:00

Zene – dráma – filozófia / Magyar zenetörténet

Elnök: Tallián Tibor

Dobszay László: A zeneszerzői kicsiség
Fodor Géza: Egy antik „operajelenet” (A musiké Aischylos Agamemnónjának Kassandra-jelentében)
Vikárius László: A zenész motetta – a muzsikus egyén és csoport reprezentációja a 14–15. század zenéjében
Szegedy-Maszák Mihály: Művészi érték az irodalomban és a zenében

Kávészünet

Szendrei Janka: Ardua spes
Gilányi Gabriella: Lamentabatur Jacob, Occurrerunt Maria et Martha – unikális responzóriumok a középkori Aquileia nagyböjti zsolozsma-repertoárjában
Ferenczi Ilona: „asré háís aser ló hálak baacat rösáím, úböderek hattáím ló ámád” – Huszár Gál debreceni énekeskönyve (1560) dallamainak értékelése és kiadási problémái az első zsoltár alapján
Király Péter: A 16–17. század folyamán vallási üldözés vagy egyéb kényszer miatt Magyarországot választó külföldi zenészek

Október 10. 15:00

Elnök: Batta András

Tallián Tibor: A magyar opera egyik alapítója – adalékok Schodelné pályaképéhez
Szacsvai Kim Katalin: A szerzőség problémái Erkel Ferenc első operáiban
Eckhardt Mária: Goethe Faustjának Angyalkórusa Liszt megzenésítésében
Kovács Ilona: Dohnányi Ernő zeneszerzői műhelyében – az I., A-dúr vonósnégyes (op. 7)
I. tétel expozíciójának születése

Kávészünet

Gádor Ágnes – Szirányi Gábor: „Minek az magának?” – A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyvtára a harmincas években (Dokumentum szemle)
Breuer János: Hermann Pál Bécsben
Borgó András: A magyar zenei 20. század – vázlatos korrajz emlékekből