Eszter, Eliza

Könyvújdonságok a Hagyományok Házától

2005.05.17. 00:00

Programkereső

A Hagyományok Háza gondozásában három hiánypótló kötet jelenik meg májusban: Békefi Antal Munkarigmus, munkaritmus, munkadal, Lajtha László Dunántúli táncok és dallamok II. című kötete, valamint Martin György A botoló tánc zenéje című munkájának angol nyelvű változata. Május 24-én 15:00 órától könyvbemutató keretében ismerkedhetnek meg a kiadványokkal az érdeklődők.

Sebő Ferenc, a Hagyományok Háza szakmai igazgatója így ír Békefi Antal Munkarigmus, munkaritmus, munkadal című kötetről: „Békefi Antal az emberi kommunikáció számtalan jelensége közül a munkaritmus, munkarigmus, munkadal területére irányította a figyelmét, s nem törődve azzal, hogy tevékenysége nem „divatos” területre irányul, vagy finomabban szólva kiesik a kutatás fő áramlataiból, konok megszállottsággal, ám társak, kontrolláló, támogató szakmai háttér nélkül gyűjtött össze hallatlanul gazdag anyagot ezek bemutatásához.”

Lajtha László két cédéből álló hangzó melléklettel megjelent, Dunántúli táncok és dallamok II. című munkájáról ugyancsak Sebő Ferenc gondolatait olvashatjuk az alábbiakban: „Mikor Lajtha László örökösétől feldolgozás céljából megkaptam a hagyaték népzenei részét, ez az iratcsomó is a kezembe került. A főszöveg, vagyis a lejegyzett hangszeres darabok letisztázott partitúrái beszámozva, kiadásra előkészítve egy csomagban voltak. A hozzátartozó jegyzetanyagról viszont már nem találtam végleges tisztázatot. Lehetséges, hogy a kiadót éppen ez, a munka befejezetlensége riasztotta el annakidején a közreadástól. Bár a jegyzetek összeszedése nagyon körülményesnek ígérkezett, mégis úgy gondoltuk, hogy ez a munka megéri a fáradságot, ha Lajtha 1962-ben hangszeres monográfiáját így teljessé tehetjük.”

9d9bbff2-9abd-405e-86b1-c6cf2c1d5e71

Martin György A botoló tánc zenéje című könyve, melynek angol nyelvű változata jelenik most meg, válogatás a néptánc és népzenekutató több mint háromszáz dallamot tartalmazó gyűjteményéből, valamint a botolóval és zenéjével foglalkozó írásaiból. Martin György gyűjteménnyel kapcsolatos tervei korai halála miatt nem válhattak valóra. A kiadvánnyal nem csak az anyag fő gyűjtője és összeállítója előtt tiszteleg a Hagyományok Háza, hanem társai és a dalok előadói előtt is, akik ezt a sokrétű dallamkincset ránk hagyományozták. A kötet Martin György születésének 70. évfordulója alkalmából jelent meg.