Béla

Beszámoló a "Népművészet Ifjú Mestere"-pályázatról

2005.06.16. 00:00

Programkereső

Előadóművészet – hangszeres népzene, népdal, néptánc kategória 2005. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a "Népművészet Ifjú Mestere" cím megszerzésére.
9097a5d2-3963-4130-bea2-eddf983beb6c

A pályázati kiírás elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt tartalmazott. A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, írásos szakmai önéletrajz és legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat benyújtása volt. Az önéletrajznak a pályázó eddigi szakmai-művészeti tevékenységének áttekintését – indíttatását, mestereit, jelenlegi tevékenységét; eddigi szakmai eredményeit, jövőbeni terveit, célkitűzéseit – kellett tartalmaznia. A dolgozattal a pályázók elméleti ismereteikről adtak számot. Ennek témájául előadóművészeti kategóriában egy a pályázó által választott tájegység / falu / adatközlő egyéniség művészete; egy bizonyos műfaj / dallamtípus / előadói stílusjegy elemzése stb. szolgálhatott. A pályázóknak összefoglalást kellett adniuk a témával kapcsolatos gyűjtői tevékenységükről, annak módszeréről, szakirodalmi és archívumi tájékozottságuk mellett személyes élményeikről is. A megfelelő színvonalú dolgozat benyújtása előfeltétele volt a gyakorlati bemutatkozásnak. (Segítségképpen felajánlottuk a korábbi években elfogadott dolgozatok megtekintésének lehetőségét; ezzel egyik versenyző sem élt.)
A kitűzött benyújtási határidőig az alábbi pályázatok érkeztek:

Hangszeres
Csibi Szabolcs - koboz (Sepsiszentgyörgy): Koboznak pöngése
Rozsdamaró zenekar (Szeged): Vonós tánczene az eleki románoknál
Szabó Dániel - cimbalom (Pákozd): A Küsmöd mente népzenéje
Varró Márk (Táborfalva): Magyar népi hangszerek

Énekes
Guzsalyas énekegyüttes (Újvidék): A doroszlói lakodalom
Hetényi Milán (Budapest): Dávodi gyűjtések régen és ma
Köles Éva (Hatvan): Nagypaládi cigányok között jártam
Pintér Anikó (Táplánszentkereszt): A kámi István-köszöntő
Szabó Ágnes (Székesfehérvár): Vokális hagyomány Ercsiben

Táncos
Dobsa Fodor Mónika (Apácaszakállas): A zoboralji Kolon és Zsére táncélete és viselete
Haránt Eszter és Lukács László (Kecskemét): Táncélet és tánchagyomány a Kiskunságban
Hercz Beáta és Hercz Vilmos (Debrecen): Pásztor- és táncélet a Hortobágy kapujában
Lovas Bálint (Debrecen): A tiszapolgári csapásolás
Molnár Péter (Pécs): Eszközök a Mezőföld tánchagyományában

A beérkezett pályamunkák jellegének és témájának megfelelően a zsűritagi feladatokat a népzene-népdal esetében Agócs Gergely (hangszeres, énekes), Árendás Péter (hangszeres) és dr. Juhász Katalin (énekes), míg néptánc kategóriában Karácsony Zoltán (táncfolklorista), Németh Ildikó (néptáncpedagógus, a zsűri elnöke) és Végső Miklós (néptáncművész) látta el. Feladatuk egyrészt a saját szakterületükbe vágó anyaggal pályázó(k) dolgozatának rövid írásos elbírálása, másrészt ugyanezen pályázó(k) gyakorlati megmérettetésen bemutatott produkcióinak – szintén írásbeli – értékelése volt. Egy pályázó dolgozatát – elsősorban tartalmi problémák miatt – nem tudták elfogadni, ő a kiírás értelmében a pályázat további menetében nem is vehetett már részt.

A színpadi megmérettetést valamennyi előadóművészeti kategóriában egy közös, nyilvános előadás keretében 2005. június 10-én este 18 órától rendezték meg a Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.) színháztermében. A műsor két blokkban zajlott le: (1) a pályázók által választott, (2) a zsűri által választott produkciók bemutatásával.

A pályázók a következő versenyszámokkal léptek fel:

Hangszeres
Csibi Szabolcs: A koboz mint szólóhangszer; A koboz mint kísérő hangszer
Rozsdamaró zenekar: Eleki muzsika; Alsókálosai tánczene
Szabó Dániel: Kőrispataki dallamok; Balassagyarmati csárdások

Énekes
Guzsalyas énekegyüttes: Doroszlói lakodalmi dalok; Ájfalusi nóták
Hetényi Milán: Dávodi nóták; Balázstelki dalok
Köles Éva: Nagypaládi cigánydalok; Bukovinai népdalok
Pintér Anikó: Kámi István-köszöntők; Szabolcsi dalok
Szabó Ágnes: Summásdalok Ercsiből; Moldvai ballada

Táncos
Dobsa Fodor Mónika: Zoboralji táncok; Mérai csárdás és szapora
Haránt Eszter és Lukács László: Kislunsági oláhos és csárdás; Mezőkeszüi táncok
Hercz Beáta és Hercz Vilmos: Nagyiváni páros táncok; Berzencei ugrós és csárdás
Lovas Bálint: Tiszapolgári csapásolás; Marossárpataki táncok
Molnár Péter: Mezőföldi eszközös ugrós; Szentbenedeki pontozó

A táncosok produkcióit a Dűvő zenekar kísérte.

A zsűri ezután összeült, és rövid tanácskozást követően személyre szabott, nyilvános szóbeli értékelést adott a résztvevők számára. Ugyanekkor tették meg – a NKÖM számára megfogalmazott, nem publikus – javaslatukat a "Népművészet Ifjú Mestere"-cím odaítéléséről. Az elismeréseket a NKÖM minisztere az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtja át az arra érdemes pályázóknak.

Budapest, 2005. június 13.

Mohácsy Albert népzenei előadó, Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye