Emma

Tisztázatlanok az alapkérdések

2005.06.22. 00:00

Programkereső

Hatszoros támogatási igény érkezett az NKA zenei kollégiumához Újdonságok is bekerültek a zenei kollégiumhoz idén beérkezett pályázatok elbírálási szempontjai közé, de további alapvető változásokra, stratégiai kérdések eldöntésére is szükség van - hangzott el többek között tegnap azon a sajtótájékoztatón, amelyet az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma tartott az idei pályázat eredményeiről.

Tihanyi László elnök szerint az NKA tervezett változtatása már időszerű, hiszen a pályázatok elbírálásakor a kuratórium évek óta újra és újra komoly nehézségekbe ütközik. Ezek közül talán a legjelentősebb, hogy bár az NKA-t a kilencvenes évek elején az állami kulturális intézmények mellett létrejövő alternatív kezdeményezések támogatására hozták létre, és állami támogatást élvező "cég" nem is pályázhatott, mára az igények zöme ezektől a társulatoktól érkezik. További probléma, hogy nem történt meg az amatőr és profi szféra szétválasztása, nem tisztázott, hogy egy amatőr zenei kezdeményezés pályázhat-e (idén például néhány orvos is kért támogatást, akik szabadidejükben kvartettként szerettek volna zenélni - a szándék elvben támogatandó, de mivel a profi együtteseknek sem jut elegendő pénz, nemet kellett mondaniuk). Nincs tisztázva aztán a zenei oktatás kérdése sem, így nagyon sok zenei iskola nyújt be pályázatot az NKA-hoz.

Ennek az alapjaiban rendezetlen helyzetnek a következménye, hogy kezelhetetlen mennyiségű kérés érkezik a kollégiumhoz: a mostani pályázaton az elosztható pénz 620 százalékát igényelték. A kollégium végül több mint 315 millió forintot osztott szét.

Idén is voltak kiemelten támogatandónak ítélt területek, mint például az ifjúsági koncertek rendezése. A kollégium úgy találta, hogy sok olyan programhoz kértek támogatást, amely nem a mostani kornak megfelelően igyekszik komolyzenét szerető fiatalokat nevelni.

Ezért a szervezőktől középtávú terveket kértek arról, hogy milyen új szempontok szerint képzelik el a közönségnevelést. Egy másik kiemelt terület volt a kortárs zene, miután egy belső vizsgálat megállapította, hogy aránytalanul kevés pénz jut új magyar művek bemutatására. A külön ezt a célt szolgáló koncertek mellett azokat a hangversenyeket, fesztiválokat is kiemelten támogatták, amelyek repertoárjukat kortárs művekkel bővítették.

Először kerültek be a pályázati kiírásba a könnyűzenére vonatkozó pontok: rájuk kérték az igényelt összeg egynegyedét, vagyis az érdeklődés sokkal nagyobb, mint azt korábban (a külön könnyűzenei pályázati lehetőségek meghirdetése előtt) gondolták. Ezen a területen is vannak nyitott kérdések, például el kellene dönteni, hogy mindenféle könnyűzenét ebben a formában kell-e támogatni, vagy egyes formáit piaci árunak kell tekinteni.

Az elnök szerint változtatni kellene a nagyrendezvények támogatásán is, amelyekre az igényelt pénzek 27 százalékát kérték. Ezek az események ugyanis többnyire nyári fesztiválok, amelyeknek szervezői az idén, május végén tudták meg, hogy mekkora támogatást kapnak - így pedig lehetetlen például neves külföldi művészeket meghívni, hiszen őket gyakran évekre előre le kell kötni.

Beérkezett pályázat: 854 db

Támogatási igény: 1 926 413 348 Ft

Érvénytelen pályázat: 36 db

Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 46 978 864 Ft

Támogatott pályázat: 468 db

Jóváhagyott támogatás: 315 798 332 Ft