Zelma, Rajmund

"Supra firmam petram" - Csemiczky Miklós új oratóriuma

2005.07.22. 00:00

Programkereső

A Tihanyi Bencés Apátság 2005-ben ünnepli alapításának 950. évfordulóját. Csemiczky Miklós Supra firmam petram címmel ez alkalomból oratóriumot komponált, amelynek bemutatóját 2005. szeptember 10-re tervezik.
4b6bba68-ab48-4b98-8769-6763dd2ee52f

2004 telén Dr. Érszegi Géza levéltáros főtanácsos, a középkori oklevelek tudós kutatója kereste meg a zeneszerzőt azzal a javaslattal, hogy a Tihanyi Alapítólevél szövegének felhasználásával írjon oratórikus darabot az évfordulóra. A szövegkönyvet, amely az Alapítólevél részletein kívül különféle liturgikus (magyar, latin, görög) szövegeket is tartalmaz, Dr. Korzenszky Richárddal, Tihany perjelével közösen állította össze Csemiczky Miklós. Az Alapítólevélből vett szövegrészletek igazi kuriózumok, hiszen az itt szereplő régi magyar helységnevek a legrégebbi nyelvemlékeink.

A mű felépítése:

I. tétel: Ha az Úr…
A 126. zsoltár részlete Káldi György régi nyelvezetű fordításában. Sík Sándor magyarázata a zsoltárhoz: „Isten segítsége nélkül az emberek fáradalmai hiábavalók”.

II. tétel: Kyrie
Kollektív könyörgés, a szentmise bevezető része.

III.tétel: Ave maris stella
A Mária himnusz, amelynek egyik eredeti gregorián dallamváltozatát használta fel a szerző, arra a tényre utal, hogy I. András király a monostort Szűz Mária (és Szent Ányos püspök) tiszteletére emelte. A „stella maris” (tenger csillaga) némi lokálpatriotizmussal a „magyar tengerre” is vonatkoztatható.

IV. tétel: Andreas Rex
Ebben a tételben az Alapítólevélnek az a része szerepel, amelyben az alapítás tényét hozza tudtunkra az oklevél. A „hírnököt” vagy „felolvasót” basszus szólista jeleníti meg. A tétel megszakítás nélkül torkollik a következő tételbe.

V. tétel: Tihon super Bolatin
A kórustételben az adományozott területek, helységek nevének felsorolása hallható. A szöveg Dr. Korzenszky Richárd OSB munkája, az Alapítólevél szövegének költői átfogalmazása.

VI. tétel: Királyi bőkezűséggel
Ismét a basszus szólistát halljuk, most már a király szerepében. Többes szám első személyben (királyi többesben) beszéli el az adományozást. Az ezt követő kórusrész az Alapítólevél rendkívül kedves szakasza, itt ugyanis az adományozott ingóságok, javak tételes felsorolása következik: miből mennyit kap a monostor. (Apró kultúrtörténeti adalék lehet, hogy a szöveg a 140 háznép között mindössze 1 ruhamosót említ. Hol van már az antikvitás fürdőszobás- vízvezetékes, hedonista világa!). A tétel az okmányt aláíró tanúk nevének felsorolásával végződik.

VII. tétel: Templa festis
A zárótétel első szakasza latin nyelvű Ányos-himnusz, a monostor felépültén örvendező tömeg körtánca, melyet meg- megszakít az Istent dicsőítő ének: „Sanctus, sanctus, sanctus”. A befejező szakasz a mise Agnus Dei tételének utolsó mondata: „Dona nobis pacem”, vagyis: „Adj nekünk békét”, hogy a történelem során igen sok hányattatást megélt monostor az idők végezetéig fennmaradjon.

A basszus hangra, vegyeskarra és zenekarra írt misztériumjáték címének jelentése: „erős, meg nem ingó kősziklára”. Egy a monostorban lévő régi képről származnak e szavak, nyilvánvaló utalással Krisztus kijelentésére: „Tu es Petrus… – te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat.” A mű bemutatását az oratórium-előadásban igen járatos és Tihanyban is sokat szereplő Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus vállalta Záborszky Kálmán vezetésével. A mű létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alapprogram Zenei Szakmai Kollégiumának Házi Zeneszerzői Pályázata támogatta.