Béla

Az Európai Zenekarok Fórumának Kiáltványa

2005.08.08. 00:00

Programkereső

A Francia Zenekari Szövetség kezdeményezésére nemrég Strasbourgban, az Európai Parlament épületében gyűltek össze az európai zenekarok és zenekari szövetségek képviselői, hogy az Európai Zenekari Fórum keretében megvitassanak néhány, mindnyájukat érintő témát. A repertoárépítéstől a turnékon át a közönség megnyeréséig és a művészek mobilitásáig nagyon sok mindenről szó esett a plenáris és a szekcióüléseken.
49283cfe-61fb-49c4-b634-d7db81e13af1

A konferencia végén egyhangúlag elfogadták annak a manifesztumnak a szövegét, amelyet az Európai Unió, illetve a tagállamok vezetőinek címeztek, felszólítva őket a művészetek és a kultúra fejlődésének hathatósabb támogatására. A konferencia előkészítésében és a manifesztum szövegezésében a francia, a brit, a német és a finn zenekari szövetség képviselői mellett aktívan részt vett a Magyar Szimfonikus Zenekarok szövetségének társelnöke, Kovács Géza is. A manifesztum szövege az alábbiakban olvasható.

Az Európai Zenekarok Fórumának Kiáltványa

Az Európai Zenekarok Fórumának kezdeményezésére mi, a résztvevő Zenekarok, kinyilvánítjuk abbéli meggyőződésünket, hogy:

1. A művészet és a kultúra nem elhagyható luxuscikk, hanem a teljes és tartalmas emberi élet nélkülözhetetlen része.
2. Az évszázadokon átívelő és egész Európát átszelő művészeti kölcsönhatások alapvetően határozták meg az egyes tagállamok civilizációjának és kultúrájának fejlődését, az Európai Unió gyarapodását.
3. Az Európai Unió jelenlegi és leendő tagállamai közös felelősséget viselnek saját régiójuk és hazájuk kultúrájának és művészeti életének gondozásáért. Emellett – az Unión belül – közös a felelősségük az Európát felölelő, sőt, határain is túlnyúló együttműködés folyamatosságának és kiegyensúlyozottságának fenntartásáért, a művészetek és a kultúra támogatásáért.

Hangsúlyozottan felkérjük az Európai Uniót és tagállamait, hogy a kulturális sokszínűség megőrzése és elősegítése érdekében tegyék magukévá a következő elveket:
- Csupán a piaci kereslet és nyereségesség szempontjai alapján megvalósíthatatlan lenne az igazi kulturális sokszínűség, amely ezért erőteljes védelmet kíván, hogy ezáltal ellenállhasson a piaci erők nyomásának.
- Szükség van a művészek és a kulturális intézmények közpénzből történő finanszírozására is, mivel csak így lehet megőrizni a nem nyereségalapú kulturális és művészeti tevékenységek gazdagságát és változatosságát.
- A kulturális szervezetek akkor végezhetnek eredményes munkát, ha érdekeik előmozdítása és tevékenységük megkönnyítése érdekében szerteágazó kapcsolatokat és működőképes szakmai hálózatokat alakítanak ki, valamint részt vesznek a társadalmi párbeszédben.

Ezen elvek megvalósítása érdekében:
- Az Európai Unió fokozza közvetlen kulturális és művészeti finanszírozási tevékenységét, tekintse azt prioritásnak.
- Az Európai Unió, illetve jelenlegi és leendő tagállamai haladéktalanul foganatosítsanak intézkedéseket a kulturális mobilitást akadályozó tényezők, például a kettős adóztatás megszüntetésére.
- Az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy a mobilitás ne válhasson hátránnyá a művészek egy része számára a különböző EU-tagállamok eltérő gazdasági ereje miatt.

És ami a zenei életet illeti:
- Az EU írjon elő zeneoktatást – különösen hangszeres oktatást – a nemzeti tantervek alapelemeként, mégpedig minden iskolai korosztály számára.
- Támogassa a komolyzene és a zenekari előadások megjelenését a különböző médiumokban.
- Ösztönözze új zeneművek létrejöttét és előadását.
- Segítse egy egész Európát felölelő koncerthelyszín-hálózat kialakítását.
- Támogassa a kulturális sokszínűséget.

Ezen felhívásunkat az Európai Zenekarok Fórumának kezdeményezésére az Európai Uniónak és minden jelenlegi és leendő tagállamának címezzük, annak felismerésével, hogy nekünk, Zenekaroknak, aktív szerepet kell betöltenünk a civil társadalom életében.

Strasbourg, Franciaország, 2005. június 24.