Fülöp, Evelin

Olvasnivaló Mozartról – magyarul

2006.01.30. 00:00

Programkereső

Az alábbiakban olvasható a magyar nyelven hozzáférhető, Mozartról szóló könyvek és tanulmányok listája. Mindenki kedvére válogathat közöttük, hogy kedvenc tanulmányát kedvenc könyvtárából kikérve, anyanyelvén mélyülhessen el kedvenc szerzője életművében, életrajzában.
60924437-5151-45c5-b0e0-9aaf79d50e13

Az irodalomjegyzék kizárólag primer irodalmat tartalmaz, vagyis nem szerepelnek benne Mozart-lemezek és -könyvek recenziói, illetve Mozart műveinek szentelt koncertek kritikái. Alapja a Grove-monográfiák sorozatában megjelent Mozart-kötet irodalomjegyzéke (Stanley Sadie: Mozart. Budapest, 1987, Zeneműkiadó, 242-243.), ezt javította, pontosította és egészítette ki az utóbbi két évtizedben megjelent kötetek és tanulmányok címeivel Fazekas Gergely. Noha a lista teljességre törekszik, (még) korántsem teljes – további kiegészítések várhatók.

KÖNYVEK

Szabolcsi Bence: Mozart: Kísérlet. Budapest, 1921, Dick Manó, 76 p.

Klempa Károly: Mozart a premontreiek körében. Keszthely, 1941, Sulyánszky, 10 p.

Sebestyén Ede: Mozart és Magyarország. Budapest, 1941, Officina, 39 p. (új kiadás: Budapest, 1991, Akadémiai)

Tóth Aladár – Szabolcsi Bence: Mozart élete és művei. Budapest, 1941, Győző Andor, 186 p.

Lichtenberg Emil: Mozart élete és művei. Budapest, 1942, Rózsavölgyi, 345 p.

Pukánszky Béla: Mozart. Budapest, 1942, Magyar-Német társaság, 12 p.

Berljand-Csernaja, Jelena Szemenovna: Mozart. Budapest, 1953, Művelt Nép, 83 p.

Schuler Gyula: Ha Mozart naplót írt volna. Budapest, 1955, Zeneműkiadó, 150 p.

Lesznai Lajos: Mozart élete. Budapest, 1956, Zeneműkiadó, 404 p.

Major Ervin: Mozart és Magyarország. Beszámoló a magyarországi Mozart-kutatásokról. Budapest, 1956, Franklin, 45 p.

Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó, 365 p.

Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 543 p.

Richard Petzoldt: Wolfgang Amadeus Mozart élete képekben. Mozart zene- és kortörténeti arcképe. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 62 p.

Wendelin Lídia: Mozart Magyarországon. Bibliográfia. Budapest, 1958, OSZK, 201 p.

Gedeon Tibor (szerk.): Mozart bécsi levelei. Budapest, 1960, Gondolat, 405 p.

Jemnitz Sándor: W.A. Mozart. Budapest, 1961, Gondolat, 361 p.

Kovács János (szerk.): Mozart breviárium. Levelek, dokumentumok. Budapest, 1961, Zeneműkiadó, 539 p.

Liebner János: Mozart a színpadon. Dramaturgiai tanulmányok. Budapest, 1961, Zeneműkiadó, 173 p.

Soren Kierkegaard: Mozart Don Juanja. Budapest, 1972, Magyar Helikon, 182 p.

Fodor Géza: Zene és dráma. Budapest, 1974, Magvető, 782 p.

Spikes Hughes: Mozart operakalauz. Budapest, 1976, Zeneműkiadó, 304 p.

Charles Rosen: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest, 1977, Zeneműkiadó, 638 p.

Hézser Zoltán: Mozart életének krónikája. Budapest, 1978, Zeneműkiadó, 253 p.

Szegő Júlia: A két Mozart hétköznapjai. Budapest, 1980, Zeneműkiadó, 735 p.

Wolfgang Hildesheimer: Mozart. Budapest, 1985, Gondolat, 362 p.

Ujfalussy József: Tamino a válaszúton. Drámai párbeszéd és zenei cselekmény. Budapest, 1986, Zeneműkiadó, 102 p.

Stanley Sadie: Mozart – Grove monográfiák. Budapest, 1987, Zeneműkiadó, 254 p.

Michel Parouty: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest, 1990, Park, 194 p.

Norbert Elias: Mozart. Egy zseni szociológiája. Budapest, 2000, Európa, 186 p.

Gál Zsuzsa: Mozart. Budapest, 2000, Holnap, 150 p.

Landon, H. C. Robbins: 1791 – Mozart utolsó éve. Budapest, 2001, Corvina, 220 p.

Fodor Géza: A Mozart-opera világképe. Budapest, 2002, Typotex, 568 p.

Fricsay Ferenc: Mozartról és Bartókról. Szeged, 2004, Bába, 58 p.

Braunbehrens, Volkmar: Mozart. A bécsi évek. Budapest, 2006, Osiris, 588 p.

 
 
 

TANULMÁNYOK:

Sebestyén Ede: „Mozart magyar operája”. A Zene, XIV/7, (1932), 109-112.

Sebestyén Ede: „Mozart ismeretlen magyar kapcsolatai”. A Zene, XVIII/1, (1936), 6-10

Bartha Dénes: „Mozart zongoraműveiről 1.”. Magyar Zenei Szemle, I/11, (1941), 265-277.

A. Balogh Pál: „Mozart színpada (Don Juan)”. Magyar Zenei Szemle, I/11, (1941), 290-293.

Bartha Dénes: „Mozart zongoraműveiről 2.”. Magyar Zenei Szemle, II/2, (1942), 33-50.

Bartha Dénes: „Mozart zongoraműveiről 3.”. Magyar Zenei Szemle, II/10, (1942), 266-285.

Horusitzky Zoltán: „Mozart egyházzeni útja”. A Zene, XXIII/2, (1941)

Lakatos István: „Mozart művei Erdélyben és a Bánátban”. Magyar Zenei Szemle, I/11, (1941), 293-297.

Sebestyén Ede: „Mozart. Arckép magyar keretben”. Magyar Zenei Szemle, I/11, (1941), 278-290.

Szabolcsi Bence: „Mozart és a népdal”. Énekszó, IX/50, (1941), 869-870.

Gárdonyi Zoltán: „Mozart zongoratriói”. Magyar Zenei Szemle, II/3, (1942), 73-78.

Sonkoly István: „Mozart férfikari művei”. Magyar Dal, XLVII/2, (1942)

Barna István: „Egy Mozart-dallam nyomában”. Zenei Szemle, II/6, (1948), 304-309.

Sólyom György: „A Mozart-opera világa”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Kroó György: „Szöktetés a szerájból”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Kroó György: „Varázsfuvola”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Kovács János: „Figaró házassága”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Pándi Marianne: „Don Giovanni”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Kárpáti János: „Cosí fan tutte”. In: Szabolcsi Bence (szerk.): Mozart operái – hat tanulmány. Budapest, 1956, Zeneműkiadó,

Liebner János: „Mozart dramaturgiája”. Új Zenei Szemle, VII/1-8, (1956)

Thier László: „Mozart vonatkozások Sopron zenetörténetében”. Soproni Szemle, X/1, (1956)

Ujfalussy József: „A humanista Mozart”. Új Zenei Szemle, VII/1, (1956)

Liszt Ferenc: „Mozart emlékezete (1856)”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 9-14.

Döbrentei Gábor: „Mozart élete (1808)”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 15-22.

Holéczy Mihály: „Mozart élete (1827)”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 23-28.

Hevesi Sándor: „W. Amadeus Mozart (1917)”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 29-38.

Tóth Aladár: „Mozart ifjúsága (1930)”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 39-63.

Szabolcsi Bence: „Mozart és a népi színjáték”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 65-84.

Bartha Dénes: „ťCsillagos órákŤ Mozart alkotópályáján”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 85-110.

Ujfalussy József: „Intonáció, jellemformálás és típusalkotás Mozart egyes műveiben”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 110-160.

Bárdos Lajos: „Egy ťromantikusŤ moduláció”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 161-172.

Sólyom György: „A Mozart-zene delelőjén”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 173-232.

Somfai László: „Mozart ťHaydnŤ-kvartettjei”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 233-300.

Várnai Péter: „Va, dal furor portata... Az unisono szerepe Mozart vokális műveiben”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 301-440.

Pukánszkyné Kádár Jolán: „A Varázsfuvola első magyar fordítása”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 441-466.

Lakatos István: „Mozart zenéje Erdélyben és a Bánátban”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 467-474.

Horányi Mátyás: „Mozart-operák Eszterházán és Kismartonban”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 475-480.

Gedeon Tibor: „Jegyzetek a Mozart-irodalomról”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 481-510.

Takács Menyhért: „Mozart művészetének értékelése a magyar zenei irodalomban”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 511-522.

Vécsey Jenő: „A magyar Mozart-irodalomról”. In: Szabolcsi Bence – Bartha Dénes (szerk.): W.A. Mozart emlékére – Zenetudományi Tanulmányok V. Budapest, 1957, Zeneműkiadó, 523-529.

Sólyom György: „Mozart estéje 1.”. Magyar Zene, IV/2, (1963), 157-180.

Sólyom György: „Mozart estéje 2.”. Magyar Zene, IV/3, (1963), 256-280.

Fodor Géza: „A Mozart-opera genezise 1.”. Magyar Zene, XIII/3, (1972), 264-278.

Fodor Géza: „A Mozart-opera genezise 2.”. Magyar Zene, XIV/1, (1973), 45-73.

Tallián Tibor: „Formamodell és személyiségstruktúra Mozart áriáiban”. Magyar Zene, XV/1, (1974), 51-58.

László Ferenc: „Mozart mint zwölftöner”. Magyar Zene, XVII/3, (1976), 248-254

László Ferenc: „Atonális sziget Mozart g-moll szimfóniájában”. Magyar Zene, XVIII/4, (1977), 402-405.

Fittler Katalin: „Mozart szabadkőműves kompozíciói”. Magyar Zene, XXI/2, (1980), 159-181.

Péteri Judit: „Mozart vagy Süssmayr? A Requiem befejezésének új alternatívái”. Muzsika, XXX/11, (1987), 21-24.

Komlós Katalin: „Mozart és Clementi – egy zongoristaversengés tanulságai”. Muzsika, XXX/11, (1987), 19-23.

Pándi Marianne: „Egy Mozart-dallam életrajza”. Magyar Zene, XXIX/3, (1988), 267-271.

Nikolaus Harnoncourt: „Egy zenekari muzsikus gondolatai egy Mozart-levélről”. In: Uő: A beszédszerű zene. Budapest, 1988, Editio Musica, 216-219.

Komlós Katalin: „Hangszerelés és textúra W.A. Mozart érettkori zongoratrióiban”. Magyar Zene, XXIX/3, (1988), 277-282.

Fodor Géza: „Kísérlet A varázsfuvola nyitányának értelmezésére”. Muzsika, XXXII/4, (1989), 13-23. Kötetben megjelent in: Uő: A Mozart-opera világképe. Budapest, 2002, Typotex, 473-496.

Várnai Péter: „Mozart válaszúton”. Magyar Zene, XXXI/1, (1990), 34-40.

Gát Eszter: „Mozart úti klavikordja”. Muzsika, XXXIV/4, (1991), 3-5.

Ujfalussy József: „Az élő Mozart”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 3-5.

Tallián Tibor: „Circumcisio cordis. Varázsfuvola-üveggyöngyjáték 1.”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 6-12.

Nikolaus Harnoncourt: „Mozart chiaro-oscuro zenekarai”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 13-17. Kötetben megjelent: In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 155-168.

H.C. Robbins Landon: „Miért maradt Mozart Bécsben?”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 18-22.

Otto Biba: „Mozart életének utolsó szakasza – az 1791-es esztendő”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 23-25.

Gát Eszter: „Mozart, a klavírista”. Muzsika, XXXIV/12, (1991), 26-28.

Sólyom György: „Versenymű és szonáta. Mozart zongoraversenyei és a szonátastílus alapeszméje”. Magyar Zene, XXXII/3, (1991), 227-265.

Komlós Katalin: „Fantázia és szonáta: A K.475/457 korabeli kontextusban”. Muzsika, XXXVI/1, (1993), 5-9.

Tallián Tibor: „Circumcisio cordis. Varázsfuvola - üveggyöngyjáték 2.". Muzsika, XXXV/1, (1992), 9-18.

Ligeti György: „Konvenció és eltérés. A disszonancia szerepe Mozart C-dúr vonósnégyesében, KV. 465”. Muzsika, XXXVI/1, (1993), 18-21.

Bartha Dénes: „Mozart zongoraműveiről 1-3.” Magyar Zene, XXXIV/3, (1993), 223-273.

Fodor Géza: „Érdemes-e visszavonni A varázsfuvolát?”. In: Erdélyi Ágnes – Lakatos András (szerk.): Lehetséges-e egyáltalán? Márkus Györgynek – tanítványai. Budapest, 1994, Atlantisz

Dolinszky Miklós: „O cambio felice. Törés és izoláció a Così fan tuttéban”. Holmi (1998)

Vas József Pál: „Mozart – Bergman: Varázsfuvola. Implicit zenei-lélektani jelképrendszer a személyiség éréséről”. In: Uő: Egy elmeorvos tévelygései. Budapest, 2000, Pro Die kiadó, 463-479.

Mikusi Balázs: „A pók és a méh, avagy hogyan kerül Mozart Haydn Évszakokjába?”. Magyar Zene, XL/1, (2002), 59-72.

Mikusi Balázs: „Requiem Mozartért? Kiegészítések Haydn 98. szimfóniája Adagio-tételének értelmezéséhez”. Magyar Zene, XL/4, (2002), 417-430.

Nikolaus Harnoncourt: „Mozart nem volt újító”. In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 153-154.

Nikolaus Harnoncourt: „Gondolatok a mozarti Allegro és Andante kapcsán”. In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 169-183.

Nikolaus Harnoncourt: „Mozart: írott és íratlan előadói utasítások” In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 198-216.

Nikolaus Harnoncourt: „Mozart dramaturgiája az Idomeneo-levelezés tükrében” In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 353-370.

Nikolaus Harnoncourt: „Requiem. Mozart egyetlen, életrajzi vonatkozású műve” In: Uő: Zene mint párbeszéd. Budapest, 2002, Európa kiadó, 371-374.

Schiff András: „Mozart – miért problematikus mű a K. 537?”. In: Uő: A zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Budapest, 2003, Vince kiadó, 139-141.

Schiff András: „Gondolatok a Mozart-évről”. In: Uő: A zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Budapest, 2003, Vince kiadó, 142-143.

Schiff András: „Mozart zongoraversenyeinek tolmácsolása”. In: Uő: A zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Budapest, 2003, Vince kiadó, 144-147.

Lajtha László: „Mozart (1941)”. Magyar Zene, XLII/1, (2004), 82-86.