Konrád, Tivadar

Közeleg a pályázati határidő: 2006. március 31.

2006.02.16. 00:00

Programkereső

A „Bipolar német-magyar kulturális együttműködések” Program 2006. március 31-ig várja olyan német és magyar alkotók, kulturális szervezetek és intézmények pályázatait, amelyek kortárs művészeti és kulturális projekteket kívánnak együtt megvalósítani.
059aca09-1fa8-447f-afae-25d681f1464f

A projektek támogatására 2 millió euró áll rendelkezésre.
A támogatás a 2006/2007-es kulturális évadban használható fel. A szakmai zsűri 2005 decemberében döntött a pályázathoz kapcsolódó utazási támogatásokról. Ebben az előkészítő fordulóban a Bipolar a beérkezett 160 pályázatból 15 magyar és 15 német projektvezető ígéretes koncepciójának további kidolgozását ösztönözte egyenként 1.000 euróval. Az utazási pályázaton nyertesek nem élveznek előnyt a végleges elbírálásnál, mindenki egyenlő esélyekkel indul a második fordulóban.

A Bipolar a Német Szövetségi Kulturális Alapítvány kezdeményezése, amellyel új impulzusokat kíván adni a magyar-német kapcsolatoknak. A Bipolar alapvető feladatának tekinti, hogy támogassa a kultúra szereplőinek önszerveződését. Célja, hogy arra ösztönözze a kortárs alkotókat és kulturális szervezeteket: alkotásaikon, projektjeiken keresztül kapcsolódjanak be az európai kulturális együttműködési hálózatokba.

A Bipolar pályázati felhívásában három kiemelt témakört fogalmazott meg: -Az utópia jövője – vannak-e inspiráló, új forrásai a széles értelemben vett utópikus gondolkodásnak?
-A normalitás utáni vágy – Normális-e a megszokott? Legitim igény vagy érdekorientált mikropolitika?
-Társadalmi emlékezet és az emlékezés kultúrája – elmondatlan vagy félig elmondott közös történetek, azaz vannak-e a szélsőséges történelmi tapasztalatokon túlmutató közös, továbbadandó történetek?

A Bipolar német és magyar szakemberekből álló szakmai zsűrije előnyben részesíti a hosszú távú együttműködés lehetőségét magukban hordó projektterveket és különös figyelmet fordít a fővárosokon és vonzáskörzetükön kívül formálódó kezdeményezésekre.

A pályázók 2006. március 2-4. között Budapesten (előzetes bejelentkezés alapján), ha szükségesnek tartják, személyes konzultáción vehetnek részt.
(jelentkezés: posta@projekt-bipolar.net).

Pályázati tanácsadás:
Bipolar információs iroda, Budapest
Máté Péter és Csaba Enikő (tanácsadók)
tel.: 0036 30 43 99 321
posta@projekt-bipolar.net

Bipolar szervezőiroda, Berlin
Nagy Emília és Christine Krause (tanácsadók)
Tálasi Flóra (programigazgató)
tel.: 0049 (0) 30 600 319 -31 / -32
beratung@projekt-bipolar.net