Beáta, Izolda, Lea

Nemzedékről nemzedékre

2006.03.18. 00:00

Programkereső

Gárdonyi Zoltán zeneszerző születésének 100. évfordulója és fia, Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész 60. születésnapja tiszteletére ünnepi hangverseny- és előadássorozatra kerül sor március 30. és április 2. között Székesfehérvárott.

A rendezvény programjában a két Gárdonyi orgona-, pedagógiai és egyházzenei műveit felvonultató koncertek, Beharka Pál egyházzenész és Szabó Balázs zenetörténész előadásai és egy a Gárdonyi-családot bemutató kiállítás szerepel (a részletes program koncertadatbázisunkban megtalálható).

Prof. Dr. Gárdonyi Zoltán (1906-1986) 1906. április 25-én született Budapesten. Édesapja Dr. Gárdonyi Albert történészprofesszor, Budapest egykori főlevéltárosa volt. Édesanyja, Weigl Mária, a budapesti Zeneakadémián a volt Liszt-tanítvány, Thomán István osztályában Bartók Béla évfolyamtársaként szerzett zongoratanári diplomát.

Zeneszerzés-tanulmányait 1923-tól 1927-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, majd 1927-től 1930-ig Berlinben Paul Hindemith tanítványaként végezte. A berlini egyetemen ezzel egyidejűleg folytatott tanulmányait az ott 1931-ben megszerzett zenetudományi doktorátusával zárta le, majd tíz évig a soproni Evangélikus Tanítóképző Intézet, illetve a Teológiai Fakultás tanára és a Soproni Zeneegyesület karnagya volt. Ezt követően 1941-től 1967-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzoraként fejtett ki szerteágazó tevékenységet; ő volt a Zeneakadémia 1949-ben feloszlatott protestáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője is. Nemzetközileg is nagyra becsült zenetudományi és zeneelméleti munkásságának mindenekelőtt a Bach- és a Liszt-kutatás köszönhet alapvetően fontos új eredményeket.

Zeneszerzői életműve felöleli a szimfonikus és kamarazene, zongora- és orgonakompozíciók, az egyházi és világi szövegű vokális művek, továbbá pedagógiai célzatú darabok legkülönfélébb műfajait. Orgonaművei és bibliai szövegű kórusművei a huszadik századi európai egyházzenében egyedülálló értéket képviselnek.

1972 óta családjával együtt Németországban élt. 1986. június 27-én, néhány héttel nyolcvanadik születésnapja után hunyt el Herfordban. Szellemi hagyatékának jelenkori kisugárzását a halála után Németországban, az Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon kiadott mintegy száz műve is dokumentálja.

672e02fc-aef8-4fa8-bab3-baeae91bb964

Prof. Dr. h.c. Gárdonyi Zsolt (1946–) 1946. március 21-én született Budapesten. Huszonkét éves koráig szülővárosában Sugár Rezső, Gergely Ferenc, Ferenczi György, Szervánszky Endre és Farkas Ferenc növendékeként folytatta tanulmányait. 1968 óta Németországban él, neve időközben világszerte koncertező orgonaművészként és zeneszerzőként vált ismertté.

1979-ben Bajor Állami Díjat kapott; 1980 óta Würzburgban a Zeneművészeti Főiskola professzora. Sokrétű tevékenységét hanglemez- és rádiófelvételek, zeneelméleti tanulmányok, könyvek, valamint európai, illetve amerikai főiskolákon tartott mesterkurzusai és vendégelőadásai is dokumentálják. Számos orgona- és kórusműve a nemzetközi egyházzenei repertoár közismert darabjává lett. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2000 júniusában díszdoktori címmel tüntette ki.