Zsuzsanna

Lovász Irén: Égi hang

2006.05.03. 00:00

Programkereső

Az Égi hang egy most induló négy részes sorozat első darabja. Az Égi hang, a Női hang, a Belső hang és a Gyógyító hang című lemezeket összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején alapul. Ez a zene, és ezen belül az emberi énekhang egyik legfontosabb, egyetemes és ősi sajátossága.

“Énekesi és kutatói pályámon egyaránt tapasztalom, hogy az emberi hangnak, az éneklésnek milyen fontos lelki egészség megőrző, harmónia fenntartó funkciója volt és van, és, hogy az emberi hang milyen mértékben képes segítőül szolgálni akár élet-halál helyzetekben, sorsfordulókon is." - mondja Lovász Irén. A hagyományos kultúrákban, így a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek, dallamok, amelyek elmondásával, eléneklésével évszázadokon keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok. “A szakralitás az emberi kultúrában a világ rendjének, az egységnek, az egészségnek, az egyensúlynak fenntartását szolgálja. Az évkör pontos, rendszeresen visszatérő menete szerint ismételt énekek ennek a rendnek, harmóniának, fenntartását segítetik. Minél távolabb kerül a modern ember ettől, és minél kevesebb eszköze marad a természettel való közvetlen kapcsolatra, annál nagyobb az esélye, hogy beteg lesz az egyén és a társadalom is." - meséli Irén.

Az ÉGI HANG című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, melyek többnyire szájhagyományban maradtak fenn. A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek olyan Máriaénekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. A középkori latin nyelvű ambozián énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését, dinamikáját, színességét hivatott itt képviselni. A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, és az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív dallam-osztinátóig. A hangszeres és vokális improvizációkat a felvétel helyéül szolgáló altemplom varázslatos akusztikája is inspirálta. “Hálás köszönet illetei mindazokat az asszonyokat és férfiakat, akik a szóbeliség megtartó erejével megőrízték számunkra az ősi tudás, hit és bölcsesség kincset érő darabjait" - teszi hozzá Lovász Irén, énekesnő.

Lovász Irén: négy részből álló sorozat születik

"Az ötlet háttere az, hogy énekesként és néprajzos- kulturális antropológusként egyaránt az utóbbi időben figyelmem a hagyományos éneklés, az emberi hang gyógyító ereje felé fordult. Énekesként éveken keresztül tapasztaltam, hogy hangom jelentős segítőül képes szolgálni élet-halál helyzetekben embereknek, attól függetlenül, hogy hol élnek, és mi az anyanyelvük. Elkezdtem gyógyfürdőkben, gőzfürdőkben is énekelni, ami az egyik legegyetemesebb tisztító közeg, és nagyon érdekes kísérleteket végeztem. Tanulmányaim során rájöttem, hogy vannak olyan szövegek és dalok, imák és áldások, altatók és keservesek, amelyeket a hagyományos közösségekben évszázadokon keresztül a testi-lelki egészség megőrzése érdekében énekeltek az emberek, és főleg az asszonyok... Személyes élettörténetem, valamint énekesi és kutatói pályám egyértelmű folytatásaként kidolgoztam egy több éves munkatervet a magam számára. A terv egy négy lemezből álló sorozat, és a végén, a negyedikhez egy könyv kapcsolódna." - mesél a tervekről a szerzőnő.