Klaudia

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010

2006.09.21. 00:00

Programkereső

Az öt részprojektből álló nagyprojekt keretében Magyarországon egyedülálló kulturális infrastruktúra és nemzetközi szinten is versenyképes idegenforgalmi attrakciók kerülnek kialakításra.
44adbe86-5d5a-4147-beab-f1b37999251a

A XIX. századi magyar iparművészeti kultúra kibontakozásában és Pécs modernkori városfejlődésében meghatározó jelentőséggel bírt a Zsolnay Vilmos által Pécsett alapított világhírű porcelángyár, annak ipari-, művészeti-, kulturális kisugárzása. A pécsi kulturális főváros program egyik központi eleme a kulturális- és a kreatív ipar XXI. századi infrastrukturális- és szellemi környezetének, a Zsolnay Kulturális Negyed kialakítása, melynek alapjaként a jelenleg zömében hasznosítatlan, leromlott állapotban lévő Zsolnay gyár területén lévő műemléképületek, illetve a Zsolnay márkanévhez kapcsolódó brand image szolgálnak.

A Pécsi Konferencia- és Koncertközpont megépítése projekt keretében – zöldmezős beruházás formájában – a Balokány városrészben felépül egy 1000 férőhelyes konferenciaközpont és hangversenyterem, amely egyrészt a jövőbeni konferenciaturizmus alapinfrastruktúrájaként a régió elsőszámú rendezvényközpontjaként fog funkcionálni, másrészt a 2010-es kulturális évad zenei rendezvénysorozatának központi helyszíne lesz. A mintegy 8000 nm-es épület felépítése a teljes Balokány városrész megújulását, Pécs történelmi belvárosának délkeleti irányú kiterjesztését, ezáltal pedig új társadalmi-gazdasági tevékenységek megjelenését eredményezi. A projekt minőségi változást eredményez a város idegenforgalmában (nemzetközi konferenciaturizmus), illetve hiánypótló jelleggel hozzájárul a Pécsi Tudományegyetem kutatási- és képzési potenciáljának erősödéséhez, megteremti az egyetemre alapozott nagy nemzetközi rendezvények infrastrukturális hátterét. A központ létesítésének becsült költsége 7,9 milliárd forint.

A zöldmezős beruházás formájában megvalósuló fejlesztés, a „Dél-Dunántúli Tudásközpont” információs központ és integrált könyvtár megépítése eredményeként felépül a Dél-Dunántúli Régió legmodernebb, integrált megyei-városi könyvtára, amely tervezett regionális funkciójánál fogva a könyvtári szolgáltatások regionális szervezésének országos mintájaként fog funkcionálni. Az oktatási–kulturális–művelődési funkciókat biztosító új intézmény a tudásalapú társadalom megteremtésének egyik legfontosabb beruházása lesz a régióban 2007-2013 között, amely felzárkóztatási-, versenyképesség növelési funkciójával túlmutat a 2010-es kulturális évad rendezvényein. A mintegy 6000 nm-es beruházás tervezett helyszíne a Zsolnay-Balokány negyed, amely funkcionálisan- és városépítészetileg szervesen illeszkedik a koncert- és konferenciaközpont épületéhez, ezáltal erősítve a városrész-megújulás szinergikus hatásait. A beruházás megvalósításának becsült költsége 4,9 milliárd forint.

Pécs városa jelenleg nem rendelkezik olyan időszakos kiállítások fogadására és nagyméretű kiállítási tárgyak bemutatására alkalmas minőségi kiállítótérrel, amely a korábbi kulturális fővárosok példája alapján elengedhetetlen infrastrukturális követelménye a sikeres kulturális főváros rendezvénysorozat lebonyolításának. Emellett a projekt egyik legfontosabb indokoltsága hogy a „Nagy Kiállítótér” megépítése hozzájárul Pécs város elsőszámú kulturális-turisztikai attrakciójának, az ún. Múzeum utcának (Káptalan utca) a megújulásához, annak keleti irányba történő kiterjesztéseként pedig jelentős területtel bővül a város idegenforgalmi magterülete.

A közterek és parkok újjáélesztése projekt keretében Pécs belvárosának teljes területe, a decentrumok (Uránváros, Meszes, Kertváros) központi területei, valamint a belvárost keleti irányból határoló Tettye és Zsolnay-Balokány városrészek közterületei komplex megújításra kerülnek. A projekt központi eleme, hogy a közterületek új közösségi és kulturális funkciókat kapjanak, amelynek keretében a városi terek újradefiniálásával minőségi rekreációs területek kerüljenek kialakításra, amelyek attrakcióként egyrészt hozzájárulnak a nemzetközi és belföldi turizmus fejlődéséhez, másrészt képesek helyet biztosítani a 2010-es kulturális évad szabadtéri kulturális rendezvényeinek is. Ennek keretében ötlet- és tervpályázatok lebonyolítása alapján megújításra kerülnek a közterületek burkolatai, az utcabútorok, a városi zöldterületek, valamint a vizek felszínre hozatalával és élményszerű megjelenítésével új rekreációs területek kerülnek kialakításra. A mintegy 100 projektelemből álló fejlesztés becsült költsége 7,4 milliárd forint.