Fábián, Sebestyén

Julianna ünnepel

2006.10.06. 00:00

Programkereső

80 éves a budapesti Julianna Református Általános Iskola. Ebből az alkalomból az intézményben hálaadó jótékonysági koncertet rendeznek október 20-án 17 órakor az iskola javára.

A Városligeti fasor 1925-ben Hollandia uralkodójának nevét viselte: Vilma királynő útjának nevezték. 1925-öt írtak, amikor a vesztes háború, a trianoni sokk után hazánk szívesen fogadott minden külföldi segítséget. Hollandia az Országos Gyermekvédő Liga szervezésében magyar gyerekek tízezreit látta vendégül, étkeztetési akciókat indított, református gyülekezetei, iskolái pénzt, adományokat gyűjtöttek a rászoruló magyar családok számára. A megmaradt pénzt az első budapesti református elemi iskola megalapítására fordították.

Az intézményt az akkori holland trónörökösről, Julianna hercegnőről nevezték el. Szabó Imre, a fasori gyülekezet vezető lelkipásztora az oktatás céljaira a templom kertjében álló egyemeletes, hangulatos tanoncnevelde épületét ajánlotta fel. Ezt egy év alatt építették át. Szabó Imrének köszönhető, hogy a terv megvalósulhatott.

„Legyen egy olyan iskolánk, amelyben nemcsak a vallásoktatás, hanem minden egyes tárgy tanítása, az egész környezet, a mi református vallásunk szellemét leheli és erejét árasztja. Legyen egy iskola, amelyik a Biblia fundamentumán épül, s már a kicsinyek között is egyedül Isten dicsőségét szolgálja” – fogalmazott Ravasz László püspök 1926 szeptemberében a Julianna Református Elemi Iskola megnyitóján, amelyen jelen volt van Colijn Henrik volt holland miniszterelnök és Klebelsberg Kunó magyar kultuszminiszter is.

Aztán az 1948-as kommunista hatalomátvétel a Julianna iskola sorsát is megpecsételte; csak a rendszerváltozás után, 1992-ben indulhatott újra Adorján József esperes, helyi vezető-lelkipásztor kezdeményezésére. Mindössze 24 tanulóval, egyetlen tanteremben kezdődhetett meg újra a tanítás.

332c4b4b-58c8-455a-a568-14ed45794dfc

A 80 éves évforduló kapcsán rendezett koncerthez áhitat is kapcsolódik, amelyet Végh Tamás lelkipásztor tart majd. A hangversenyen fellépnek: Bakó Antalné, Dóczi Péter, Dóczi Áron, Draskóczy Eszter, Gyenge Enikô, Gyenge Julianna, Gyenge Gyula, Illyés Zsuzsanna, Kádár Ábel, Kádár István, Kisné Bokor Emôke, Kovalszki Mária, Lehotayné Merkhoffer Zsuzsanna, Pálúr János, Julianna iskola gyermekkórusa és tanári énekkara.