Ervin

Lajtha – konferencia

2007.07.22. 00:00

Programkereső

A Lajtha Alapítvány és a Hagyományok Háza zenetudományi konferenciát szervez Lajtha László születésének 115. és halálának 45. évfordulója tiszteletére. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet.
df2978f0-7b36-4378-be20-228c04a5c657

A konferencia nyitott, a szervezők egyaránt várják a jelentkezéseket Magyarországról és külföldről. A kb. 20-25 perces előadások témája kapcsolódhat Lajtha zeneszerzői, népzenekutatói, tanári, előadóművészi, kultúrdiplomáciai tevékenységéhez, az európai kultúrtörténetben betöltött szerepéhez, nemzetközi kapcsolataihoz is. Ugyancsak szívesen fogadnak olyan dolgozatokat, amelyek Lajtha egy-egy életszakaszának pontosabb történelmi hátterét rajzolják meg, vagy munkásságának a társművészetekkel vagy különféle tudományágakkal való kapcsolatát mutatják be, feltéve, hogy a tárgyalt kérdéskör szoros, kimutatható kapcsolatban áll a mesterrel.

Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 10.

A javasolt előadások címét és a bemutatandó téma rövid leírását (absztraktját) kb. 1200 karater terjedelemben - lehetőség szerint elektronikus úton - küldjék el Nagy Krisztinának (martinmedia@hagyomanyokhaza.hu), a Hagyományok Házába (1011 Budapest, Corvin tér 8., postacím: 1251 Budapest, Pf. 23), 2007. október 15-ig.