Eszter, Eliza

Színmagyar muzsika – zenei ritkaságok aukciója

2007.11.16. 00:00

Programkereső

A Kottanet és a Vivace Zenei Antikvárium I. közös árverésére ma, november 16-án délután öttől kerül sor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében (1088 Ötpacsirta utca 4.).
18a9a11b-8ab4-4549-b687-876f860329c8

Színmagyar muzsika címet is adhatnánk az árverésnek, mert az aukción közel 500 tétel szerepel, amelyek között kották, könyvek és egyéb zenével kapcsolatos nyomtatványok is megtalálhatók, a 17. század végétől napjainkig.

A kezdeményezés a maga nemében páratlan, hiszen hasonló rendezvényre Magyarországon eddig még nem került sor. Az 1980-as években ugyan a Kodály Zoltán Zeneműbolt egy alkalommal tartott aukciót, ám akkor elsősorban ritka lemezeket árvereztek el.

A Kottanet és a Vivace Zenei Antikvárium most elsősorban muzeális értékű kéziratokkal és egyéb ritkaságokkal szeretné felkelteni a gyűjtők és az intézmények figyelmét, hiszen az árverési katalógusban több olyan kotta is szerepel, amelyet nem birtokol egyetlen közgyűjtemény sem.

A Kottanet és a Vivace Zenei Antikvárium együttműködése nem véletlen, hiszen mindkét tulajdonos a muzsika elkötelezett híve és szakértője. A Kottanet létrehozója Várhelyi Márton hosszú évtizedeken keresztül a Kodály Zoltán Zeneműbolt vezetőjeként és becsüseként működött. Bősze Ádám pedig, mielőtt megalapította a Vivace Zenei Antikváriumot, többek között zenetörténészként és zenekritikusként is dolgozott. Szakértelmük garanciát jelent vásárlóik és az árverésen résztvevők számára!

Az árverésen számos ritkaság, muzeális értékű nyomtatvány szerepel majd. Néhány példa a teljesség igénye nélkül.

Bartay András: Magyar Apollo avagy útmutatás a’ General-Bass’ játszásának, a’ harmonia ösmeretére ’s a’ hangszerzésre vezető alapos rendszabásainak megtanulására (Pest, 1834, Trattner és Károlyi) című munkája, az első a magyar zeneelmélettel foglalkozó könyvek sorában. Az első kiadásban megjelent írásmű páratlanul ritka példány (18. tétel).

Bartalus István: Magyar Népdalok, egyetemes gyűjtemény című 7 kötetes műve a 19. század végén jelent meg szerzői, illetve a Rózsavölgyi és Társa kiadásában. Az árverési példány Ponori Thewrewk Emil zenekutató tulajdonában volt, amelyet a zenetörténész aláírásával és bejegyzéseivel is ellátott (240. tétel).

Az aukción a Szózat megzenésített verzióinak több kottája is szerepel. Az általunk oly jól ismert Egressy Béni-féle zenemű mellett felbukkan Erkel Ferenc: Szózat, Költemény Vörösmartytól (Pest, 1847) című munkája (278. tétel) is. Ez utóbbi, azonban nem ismert a publikum előtt. A Szózat megzenésítésére egykor ugyanis pályázatot írtak ki, amelynek győztese Egressy Béni, illetve az ő műve lett. Erkel Ferenc zsűritagként nem indulhatott a megmérettetésen.

Ha a Szózat nem is, de a Himnusz mindenképp Erkel Ferenc hírnevét öregbíti. Erkel Ferenc: Hymnusz, költemény Kölcsey Ferencztől. (Koszorúzott zenéjét írta ’s a lelkes költő rokonkeblű barátjának tekintetes Deák Ferencz Úrnak mély tisztelettel ajánlja - Pest, 1844) című munka első kiadás (275. tétel).

Az árverés egyik érdekes tétele az Erich Kleiber karmestert ábrázoló eredeti fotográfia. A fényképet maga Kleiber dedikálta a Rózsavölgyi és Társa cég vezetője, Bárczy Gusztáv számára. A fotográfiáról tudni kell, hogy fennmaradása a szerencsés véletlennek köszönhető. 1961-ben ugyanis leégett a Rózsavölgyi és Társa zeneműbolt, így számos érték a tűz martalékává vált. Az említett fényképfelvételt a lángok közül mentették ki. Az égésnyomok most is jól láthatók (432. tétel).

Rendkívül érdekes körülmények között, könyvtáblák szétbontásakor (kiáztatással) került elő a 17. század végén keletkezett Kórusszólamok-gyűjtemény, illetve annak 19 lapja. Egykor ugyanis szokás volt, hogy a könyvkötők töltelékpapírral bélelték a könyvtáblákat. Ez tette lehetővé, hogy a kórusművek kéziratos szólamgyűjteménye fennmaradjon az utókor számára. A két különböző kézírással jegyzett lapok feltehetően magyarországi főúri udvarból származnak (434. tétel).

Az ismeretlen apáca - S. K. sor. (nővér): Az egyházi év énekei orgonakísérettel – munkája az az egyházi énekgyűjtemény, amely a 18. század utolsó harmadából maradt fenn. Az egyház szolgálatában álló nővér feltételezhetően hosszú esztendőkön keresztül jegyezte le az év ünnepeit végigkísérő énekek kottáit. A kéziratos gyűjtemény szép és tiszta állapota arra utal, az apáca a maga számára készítette a kivételes írásművet (446. tétel).

Az árverés egyik kiemelkedő 20. századi darabja Telmányi Emil hegedűművész hegedű- és zongora átirata, amely Kodály Zoltán „Valsette” című zeneműve alapján készült. Az aukciós példány a Rózsavölgyi kiadásában megjelent kotta tisztázata (447. tétel). Telmányi a múlt század Európa-szerte ismert hegedűművésze és kamaramuzsikusa volt. Egyben nemzeti zenénk (többek között Bartók) lelkes propagátora. 1988-ban hunyt el.

Az árverési katalógus megtekinthető és pdf file-ban letölthető a Vivace Zenei Antikvárium nyitóoldalán, a www.vivace.hu honlapon. Az árverési tételek megtekinthetők voltak 2007. november 5. és 15. között, hétköznapokon 10-18 óráig a Vivace Zenei Antikváriumban (1053 Budapest Kossuth Lajos utca 4. III. emelet 4.; tel.: +36-12350647, fax: +36-12350648)