Béla

Bach tanulmányok

2008.08.06. 00:00

Programkereső

Megjelent a Magyar Bach Társaság kiadásában a Bach tanulmányok című kiadványsorozat 10. száma, amelyben két értékes írásmunka kapott helyet. Friedler Magdolna: Johann Sebastian Bach Orgelbüchlein-gyűjteményének nyomában című írása és Komlós Katalin: Új Bach-életrajz, két verzióban.
51f89f6e-e195-4915-bf4a-49c84c38b392

Az első, majd húszoldalas tanulmány Friedler Magdolna orgonaművész Orgelbüchleinről szóló doktori disszertációjának rövid összefoglalása. Írója végigvezet bennünket az orgonisták által igen kedvelt korálgyűjtemény történetén – a napjainkig kérdésekkel teli keletkezéstől a kottáskönyv lezáratlanságáig. Beavatja az Olvasót a korálfeldolgozások örök aktualitásába, felhívja a figyelmet a szövegek lelki üzenetére, kötődésére az egyházi év liturgiájához és ünnepeihez, majd megismertet a korálelőjáték egyik speciális típusával, a dallamkorállal. Külön fejezetben kíséri végig az eredeti kézirat kalandos sorsát. A tanulmány elolvasása után mindenki azonosulhat az írás záró gondolatával, miszerint: "Bach úgy vezet el bennünket a negyvenhat korálfeldolgozás eljátszása vagy meghallgatása által Ádventtől Pünkösdön át az egyházi tanok megismertetéséig, hogy mindegyik közülük egyedivé tudott válni – ahogy a gyűjtemény címlapján olvashatjuk – a Mindenható dicsőségére!"

A zenetudós Komlós Katalin tollából származó másik írás két recenziót tartalmaz, amelyek az angolszász Bach-kutatás és Bach-interpretáció orgonista-csembalista kiválóságának, Peter Williams-nek egymástól három év különbséggel megjelent könyveiről szól: The Life of Bach és J. S. Bach – A Life in Music. Ahogy Williams professzor az új kutatások mellett legszubjektívebb gondolatait is megfogalmazza Bach személyiségével kapcsolatban, úgy a recenzens is megenged magának írásában hasonló szubjektivitást: "Peter Williams pódium-művészete és belső mondanivalót közlő írásművészete egy tőről fakad. Mentes minden érzelmességtől, de éppen az objektivitásra törekvés koncentráltságától és komolyságától válik oly megragadóvá."