József, Bánk

Szentek emlékére, elesettek javára

2008.11.15. 00:00

Programkereső

Második alkalommal rendezi meg Zugló Önkormányzata Erzsébet napja alkalmából azt a jótékonysági koncertet, mely Szent Erzsébet szellemiségéhez hűen az elesetteket igyekszik támogatni. November 22-én a Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus lép fel a Páduai Szent Antal templomban este fél nyolctól. A koncert bevételét a Down Alapítvány javára ajánlják fel.

A Páduai Szent Antal templom

Szent Erzsébet 801 éve született. A fiatalon elhunyt Árpád-házi királylány, II. András és merániai Gertrúd lánya mélyen elkötelezett volt az elesettek iránt. Életét a szegények és a rászorulók támogatásának szentelte, gyerekmenedékhelyet és kórházat is alapított. Megannyi csoda kötődik nevéhez, melyek közül a legismertebb, amikor kenyeret vitt gondozottjainak, ám sógora kérdésére azt válaszolta, rózsák vannak kosarában. Mikor megmutatta, valóban virágok voltak benne, hisz Isten nem akarta, hogy az asszony hazudni kényszerüljön. Erzsébetet IX. Gergely pápa 1235-ben szentté avatta.

A jótékonysági koncert középpontjában idén Cecília áll, aki mintegy 1000 évvel született Erzsébet előtt, Rómában. Családja pogány volt, ám ő hite jeleként mindig magánál hordta az Evangéliumot, és arannyal átszőtt ruhája alatt vezeklőcsuhát hordott. Fiatalon szüzességet fogadott, ám családja hozzákényszerítette egy Valerianus nevű ifjúhoz, aki azonban tiszteletben tartotta Cecília fogadalmát, sőt, megkeresztelkedett, és testvérét is megnyerte a hitnek. Nemsokára mindhárman elnyerték a vértanúság koronáját. Előbb azonban Cecília még megtérítette az őket kísérő katonákat és tisztjüket. Három napig sikertelenül próbálták kivégezni őt, de a háromszori lefejezést is túlélte. Három napig élt még, ez idő alatt mindenét szétosztotta a szegények között, házából templomot alapított. Nem csoda hát, ha élete több zeneszerzőt is megihletett. Henry Purcell 1683-ban ódát írt hozzá, 1855-ben pedig Charles Gounod egy teljes misét komponált emlékére. E két mű hangzik fel november 22-én, mely egyébként Szent Cecília évfordulója is, hiszen ünnepét először ezen a napon ülték meg Rómában, 545-ben. Később Cecília a Tizennégy Segítő Szent csoportjába került, s egy ártatlan fordítási hiba következtében – mely szerint az esküvőjén maga játszott az orgonán –, ő lett az egyházi zene védőszentje.


Záborszky Kálmán

A Down Alapítvány szülői összefogás eredményeként jött létre 1992-ben. Egyik fő törekvése, hogy minden Down-szindrómás és más értelmi fogyatékos valamint halmozottan sérült gyermek családban nőhessen fel. Az alapítvány fontosnak tartja, hogy az értelmi fogyatékos emberek sorsát életfogytig végigkísérje, s életszakaszonként változó igényeiket minél hatékonyabban szolgálja ki, problémáikat pedig személyre szabottan oldja meg.

A koncertre a belépés ingyenes, a helyszínen adományjegyek vásárolhatók 500-1000-2000 Ft értékben, valamint a templomban perselyadomány elhelyezésére is lehetőség van.

(2008. november 22. 19:30 Páduai Szent Antal templom (Budapest) - Zuglói Filharmónia – Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus; km.: Fodor Beatrix, Mester Viktória, Megyesi Zoltán, Laborfalvi Soós Béla; vez.: Záborszky Kálmán; Purcell: Óda Szent Cecíliához; Gounod: Szent Cecília mise)