Gertrúd, Patrik

A Mester szelleme

2008.12.11. 00:00

Programkereső

Tanúi lehettünk számos alkalommal a Művészetek Palotája orgonahangversenyein, milyen nagyszerű muzsikusokat nevel a több évszázada híres francia orgonaiskola, melynek újabb jeles képviselője érkezik hozzánk az 1947-ben született Loïc Mallié személyében.

A francia művész több zongora- és orgonaversenyen ért el előkelő helyezést; sikerei közül kiemelkedik a chartres-i nemzetközi versenyen 1982-ben elnyert improvizációs nagydíj. Felmerülhet a kérdés: vajon mennyire természetes, hogy egy nagyszerű előadó mesterien improvizál? Ez a műfaj mindig népszerű a közönség körében, ám jóval természetesebb volt azokban a korokban, amikor az előadók egyszersmind zeneszerzők is voltak. Bach, Mozart, Liszt rendre elkápráztatták hallgatóikat csodálatos improvizációikkal. Korunk zenei képzésében erősen különvált az előadói és a zeneszerzői praxis, ezért az improvizáció jó ideig háttérbe került, sok esetben elvesztette művészi színvonalát, de a valóban nagy előadók ma is mesterien rögtönöznek hangszerükön "a la carte" is.

Az orgonisták szinte mindegyike, még ha koncertező művészek is, liturgikus szolgálatot is teljesítenek, melynek égisze alatt számos improvizáció, kompozíció lát napvilágot. A 20. század egyik legnagyobb zenei géniusza, Olivier Messiaen birtokában volt mind e tudásnak, névjegyét örökre bevéste a zenetörténetbe zeneszerzőként, orgonistaként és zeneszerzéstanárként egyaránt.

0e6f06be-6feb-4a3f-9ff6-754711891bce

Messiaen 11 évesen már a párizsi Conservatoire hallgatója volt. Zeneszerzőként Paul Dukas osztályában szerzett diplomát, orgonát Maurice Duprénél tanult, 1942-ben pedig maga is az intézmény tanára lett. 1930-tól a párizsi La Trinité-templom orgonistája volt, és ezt az állását több mint negyven évig megtartotta. Orgonára komponált sorozatai végigkísérik alkotói munkásságát. Mély vallásossága, miszticizmusa különösen orgonaművei írásában ihlette meg.

A legelső, a Le Banquet Céleste (Mennyei vacsora) 1926-ban keletkezett, meditáció az úrvacsora elrendeléséről. Következő sorozata a L’Ascension (Mennybemenetel) 1933/34-ből négytételes ciklus Krisztus mennybemenetelének témájára. Az első változatot zenekarra, a másodikat orgonára komponlta. A második tétel Allelujas sereins (Derűs alleluják) először tartalmaz egyértelmű utalásokat a később alkotóelemmé váló madárdal-imitációkra és egzotikus ritmikai hatásokra. Az úrvacsora és a mennybemenetel után karácsonyi témakörben komponált. A La nativité du Seigneur 1935-ből kilenc karácsonyi meditációt tartalmaz. Ezt követi a Pünkösd ünnepe, Messe de la Pentecote öt orgonatétele 1950-ből, Messiaen első olyan orgonaműve, amelyben 12 hangú technikát alkalmaz.

Bach Clavierübungjához hasonlóan elkészült a Livre d’orgue(Orgonakönyv) 1951-ben. Újabb zeneszerzői elvei kristályosodtak ki ebben a sorozatban. A nyitó tétel végig egyszólamú, hindu ritmusokat rendel különböző hangszínekhez, míg a hangmagasságok 12 fokúak. A záró tételben 64 "kromatikus" időértéket (1/32-től 64/32-ig) kezel szeriálisan. Két nagyon fontos orgonaciklus tartozik még Messiaen művészetéhez. Az egyik a Szentháromság dicsőítéséről szóló kilenctételes Méditations sur le Mystere de la Sainte Trinité 1969-ből. A Mester idős kori kompozíciói nyugodtabbak, hangzatosabbak, hasonlóan Bartók Béla utolsó szerzeményeihez. Ez az új hangvétel ismerhető fel Messiaen utolsó orgonaciklusában (1984-85), a Livre du Saint Sacrement-ben (Az Oltáriszentség könyve), melyben visszatér első témájához, az úrvacsora szentségéhez.

Loïc Mallié, aki nemcsak orgonista, de zeneszerző is, abban a szerencsében részesült, hogy Messiaen irányítása alatt végezhette zeneszerzés tanulmányait, és mint orgonistanövendék számos alkalommal nyílt lehetősége figyelni mesterét a La Trinité-templom hangszere mellett improvizálás vagy a zeneirodalom remekműveinek előadása közben.

Loïc Mallié koncertjére nyolc nappal Messiaen születésének 100. évfordulója után kerül sor. Hódolva e jeles alkalomnak elhangzik az utolsó orgonaciklusból két tétel, a Puer natus est nobis (Gyermek születék nékünk) és a L’apparition du Christ ressuscité a Marie Madeleine (A feltámadott Krisztus megjelenése Mária Magdolnának).

(2008. december 18. 19:30 - Művészetek Palotája - Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem (Budapest) - Egy kiállítás képei – orgonán – Loïc Mallié szólóestje, Bach: Hatszólamú ricercar a Musikalisches Opferből, BWV 1079, Messiaen: Livre du Saint Sacrement – Puer natus est nobis; Livre du Saint Sacrement - L’apparition du Christ ressuscité à Marie Madeleine, J-C. Henry: Trois préludes et un perpetuum mobile, Muszorgszkij– Mallié: Egy kiállítás képei, Improvizációk "à la carte")