Béla

Közös jövő

2009.04.18. 00:00

Programkereső

Az Esterházy Magánalapítvány pénteken jelentette be új, magyarországi projektjeit, melyek között restaurálási munkálatok, művészeti díj alapítása, könyvkiadás és Haydn templomi zenéjének feldolgozása és publikálása áll. Magyarországi tevékenységeit az Alapítvány a jövőben egy új, Magyarországon megalapított magánalapítványon keresztül bonyolítja le.

Az Esterházy Magángyűjtemény nagyon gazdag és kvalitatív gyűjteménye az Esterházy hercegek több mint 400 éves gyűjtői szenvedélyén alapszik és egyben bizonyítékául szolgál a család mecénási tevékenységének. Szinte magától értetődik, hogy az Esterházy Magánalapítvány támogatja a kortárs művészeteket. Legfontosabb kulturális kezdeményezése az Esterházy Művészeti Díj, "sponsored by Uniqa" megalapítása. A kétévenként kiosztásra kerülő díjat 35. életévüket még be nem töltött képzőművészek pályázhatják meg. A díj kezdetben a festészetre korlátozódik, évente legalább két, de maximum három művész kaphatja meg, de a tervek között szerepel a díj más ágakra való kiterjesztése, így például fotó- és video művészetekre is.
Az Esterházy Művészeti Díj az Uniqa Biztosító szponzorálásával minden díjazottat 5000 euróval jutalmaz, a zsűri elnöke Dr. Hegyi Lóránd lesz. A pályázatokat május elejétől augusztus 30-ig a www.esterhazy-muveszeti-dij.hu, és a www.esterhazy-muveszeti-dij.at oldalon adhatják be az érdeklődők. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2009. október 23-án kerül sor, a díjat Dr. Ottrubay István, az Esterházy Magánalapítvány vezérigazgatója, az alapítvány elnöke, valamint az UNIQA Biztosító elnök vezérigazgatója Dr. Konstantin Klien adják át.

Az elmúlt évszázad közepén lezajlott történelmi események miatt az évszázadokon át a fraknói vár kincstárában őrzött kincsek jelentős része Magyarországra került, napjainkban pedig jelentős magyar állami intézmények tulajdonát képzi. A gyűjtemény legértékesebb és legérdekesebb darabja a 16. századi lavabo-garnitúra, amely az 1945-ös budapesti bombázások során erősen megsérült. A műtárgy olyan mértékben eldeformálódott, hogy restaurálásra szorul. A munkálatokat egy nemzetközi szakértői gárda végzi el, melyet az Esterházy Magánalapítvány első körben 10 millió forinttal támogat. A Losonczy kancsó és tál restaurálási munkálatainak egyes folyamatait írásban és fotókkal dokumentálják, és művészettörténeti elemzésekkel kiegészítve, átfogó könyv formájában publikálják majd.

Miután mind az Iparművészeti Múzeumban, mind pedig az Esterházy Magánalapítvány tulajdonában lévő egyes kincstári darabokról évek óta elmélyült tudományos és kutató munka folyik, a két fél megállapodott egy közös, kétnyelvű, az egész gyűjteményt átfogó és dokumentáló publikáció megjelentetéséről.

388be764-2a26-45cf-8124-c10161174f73

Több éve folyik szoros együttműködés az Országos Széchenyi Könyvtár és az Esterházy Magánalapítvány között, mely többek között az Esterházy család, ezen belül Haydn templomi zenéjének kutatására irányul és melynek eredményeként, a projekt lezárásakor, előreláthatólag 2011-ben, egy katalógus megjelentetését tervezik. Ezt a munkát újabb közös együttműködések követik, mint például az osztrák Kulturális Minisztérium által finanszírozott kutatási munkálatok melyek az ausztriai és magyar barokk zene kutatására irányulnak.

Az egyre szélesebb körű magyarországi kulturális partnerségek miatt az Esterházy Magánalapítvány vezetősége úgy döntött, hogy a magyarországi kulturális projekteket az Esterházy csoport az újonnan megalapított alapítvány, az Esterhazy Magánalapítvány, Magyarország keretében szervezi. Az idei évben együttműködve a fertődi Esterházy kastéllyal, közös jegyértékesítésbe kezdenek, melynek célja, hogy egy jeggyel legyen látogatható a fertődi és kismartoni kastély illetve azok kiállításai is.

Az egyre szélesebb körű magyarországi kulturális partnerségek miatt az Esterházy Magánalapítvány vezetősége úgy döntött, hogy ausztriai kulturális jelenlétének kommunikációja a jövőben két nyelven, magyarul és németül zajlik, ennek értelmében az április 8-án, a kismartoni Esterházy-kastélyban megnyílt Haydn Explozív című kiállítás, valamint szerkesztés alatt álló Haydn biográfia és egy gyermekeknek szóló könyv is két nyelven jelenteti meg.