Zsuzsanna

Kalapács alatt

2009.05.05. 00:00

Programkereső

Közös árverését tartja a Bősze Ádám Zenei Antikváriuma, a Dávidházy és a Földvári Antikvárium 2009. május 7-én 17 órakor az ECE City Centerben (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 12.). A tételek május 6-ig megtekinthetők a Dávidházy Antikváriumban.

Kiemelt aukciós tételek:

Bősze Ádám Zenei Antikváriuma

Bartók Béla - első kiadások (25. 27. 28. 29. tétel)
Az árverési katalógusban több Bartók első kiadás is szerepel. A magyar népdal című kötet a muzsikus egyik legfontosabb népzenei kiadványa. Az 1924-ben megjelent mű, mintegy két évtizednyi gyűjtőmunka eredményét foglalja össze. A kötet több mint 300 népdal leírását (kottával), valamint egy a dallamok rendszerezésével foglalkozó nagyszabású tanulmányt foglal magában. Az aukción megszerezhető példány Koedula Géza zeneszerző könyvtárából származik, címlapja a tulajdonos kézjegyével ellátott.

Bartók hegedűre (Concerto for Violin and Orchestra, Sonata for Solo Violin) írt darabjai közül több a Hawkes and Son (Boosey and Hawkes) kiadásában jelent meg először. A társaság a náci rezsim előretörését követően - Ausztria annektálása után – szerződött a muzsikussal. Az Amerikában letelepedő Bartók munkáit a továbbiakban a Boosey and Hawkes adta közre.

Bartay András: Magyar Apollo avagy útmutatás a ’General Bass’ játszása, a ’harmonia ösmeretére’ s a ’hangszerzésre vezető alapos rendszabásainak megtanulására. (24. tétel)
Az első magyar zeneelmélet tankönyv 1834-ben jelent meg. A 19. század első felében ugyanis egymás után jöttek létre a hivatásos és amatőr zenei társaságok, és egyletek. A közösségi muzsikára nagy volt az igény. E nagyszabású mozgalom generálta a szervezett magyar zeneoktatás kialakításának igényét is. Bartha András munkája a tanításban kívánt szakmai segítséget nyújtani.
(Kikiáltási ár: 60 ezer forint)

Liszt Ferenc autográf levél, a zeneszerző saját k. „F. Liszt” aláírásával. „Weimar, 26. Februar 1848” (155. tétel)
A zeneszerző Leopold Ganz karmesternek (német nyelven) írt levelet, egy koncert lemondása kapcsán. A kézirat kiemelkedő jelentőségű Liszt weimari munkásságának tekintetében.
A muzsikus ugyan 1842 óta viselte a Weimari Udvar Rendkívüli Karnagyi címét, ám ez akkor még nem jelentett teljes elkötelezettséget. Arra viszont elegendő volt, hogy irigyei élcelődni kezdjenek, és vészjóslóan hangoztassák: egy közönséges „zongorahuszár” úgysem tud megbecsülést és hírnevet szerezni Weimarnak.
A tényleges szolgálat csak hat esztendővel később, 1848 februárjában kezdődött. Tehát, a hercegi és a művészvilág nagy elvárásainak fényében érthető, hogy Liszt (aki egyébként szívesen utazott) Leopold Ganz meghívásának nem tesz eleget, hanem inkább annak a munkának szenteli idejét, ami az elkövetkezendő 13 év alatt egész Európa zenetörténetére sorsdöntő hatással lesz. A weimari időszak első hónapjából igen kevés Liszt levél maradt fenn, magyar gyűjteményben az első weimari írás 1848 májusából származik.
(Kikiáltási ár: 390 ezer forint)

Dávidházy Antikvárium

Luther, Martin prédikáció, első kiadás (208. tétel)
Luther 1530-ban közreadott prédikációja egy marburgi misén hangzott el 1529-ben. Ebben az évben egyébként maga Fülöp hesseni tartománygróf hívta marburgi várába a svájci és wittenbergi protestáns teológusokat, hogy egységesítse törekvéseiket. A tárgyalások eredményét ’marburgi cikkek’ néven ismeri az utókor.
A 29-es lutheri prédikáció először Wittenbergben jelent 1530-ban. Az írásművet egy 16. századi nyomtatott misekönyv lapjába kötve találták meg.
(Kikiáltási ár: 260 ezer forint)

Jedlik Ányos István: Sulyos testek’ természettana (100. tétel)
A mechanikával, hangtannal és kémiával foglalkozó egyetemi tankönyvet –amely egyben az első magyar nyelvű természettudományi egyetemi kiadvány- Jedlik önköltségen jelentette meg 1850-ben. A páratlan kötet szöveg közé nyomtatott, mintegy 384 fametszettel készült. A Magyar Tudományos Akadémia az említett művéért akadémiai nagyjutalommal tüntette ki.
(Kikiáltási ár: 40 ezer forint)

Márai Sándor: Panaszkönyv (214. tétel)
A Panaszkönyv című kötet az író legjobbnak vélt 23 tárcájának gyűjteménye, amely először Kassán jelent meg 1921-ben. A katalógusban szereplő művet szintén Kassán adták ki 1922-ben. Rendkívül ritka nyomtatvány.
(Kikiáltási ár: 20 ezer forint)

Földváry Antikvárium

Tervek, fotók a mai Hajós Alfréd uszodáról – a belga La Technique des Travaux folyóirat különlenyomata (85. tétel)
A belga La Technique des Travaux építészeti folyóirat különlenyomatban mutatta be, az 1930-ban megépült Margitszigeti (ma Hajós Alfréd) Sportuszodát. Az 1932-es kiadvány számos fotóval és tervrajzzal illusztrált, valamint Hajós Alfréd sógorának írt dedikációját is tartalmazza.
(Kikiáltási ár: 10 ezer forint)

Klapka György levele Bem József altábornagyhoz (146. tétel)
Az 1848-49-es szabadságharc eseményeit dokumentáló emlékek az aukciók népszerű darabjai. A katalógusban kiemelt, Klapka György helyettes külügyminiszter saját kezűleg aláírt, kéziratos levele 1849. május 22-én keletkezett. Az írásműben Bem József altábornagy szolgálatába ajánlja Hazay Konrád főhadnagyot.
(Kikiáltási ár: 250 ezer forint)

Nagy Imre és társai kihantolása –igazságügyi orvosszakértői terv (160. tétel)
A rendszerváltozás egyik kiemelkedő politikai aktusa, Nagy Imre és társainak rehabilitálása (ezzel együtt újratemetése) volt. Az exhumálást Harsányi László pécsi egyetemi tanár készítette elő. Igazságügyi orvosszakértői tanulmányában sorra veszi, hogy milyen teendőkre van szükség a kihantolás előtt, illetve azt is megvizsgálja, milyen állapotban lehetnek a testek 30 év után. A feltárás 1989. március 29-én kezdődött, az újratemetésre pedig június 16-án került sor.
(Kikiáltási ár: 400 ezer forint)

Az árverés teljes anyaga megtekinthető a www.axioart.com weboldalon.