Márk

Haydnjózsefháza

2009.06.24. 14:26

Programkereső

Ha a Haydn-bicentenárium alkalmából a fertődi kastély felvehette a régi-új Eszterháza nevet, Kismartont is ideje volna átkeresztelni. S hogy miért épp Haydnjózsefháza lehetne az új név?
Haydn József Háza
Haydn József Háza

Joseph Haydn 1761-től 1809-ig életének java részét Eisenstadtban töltötte, nem csoda hát, hogy néhai lakhelyén - amit a háborúk és a diktatúrák pusztítása szerencsésen elkerült - számtalan eredeti állapotban fennmaradt tárgy őrzi emlékét. Az eisenstadti Haydn-fesztivál Haydn, a fenomén című fő kiállítása négy kiállítótérben: az Esterházy-kastélyban, a zeneszerző lakóházában, az Egyházmegyei Múzeumban és a Tartományi Múzeumban mutatja be a mester magánéletének és művészi alkotótevékenységének titkait őrző ereklyéket. A kiállításokat, valamint Haydn életének további jó néhány nevezetes helyszínét a Haydn-ösvény névre keresztelt sétaútvonalon járhatják be - akár néhány óra alatt - az Eisenstadtba látogatók.

Haydn, a pompakedvelő - Esterházy-kastély

A hercegi palota jobb szárnyát elfoglaló tárlat az Esterházy-család szolgálatában eltöltött évtizedek alatt keletkezett Haydn-műveket, illetve születésük körülményeit: az udvari zenekultúrát mutatja be. A vitrinekben számtalan kézirat, első kiadás, dokumentum és hangszer csodálható meg. Köztük nem egyről büszkén (vagy keserűen?) fedezi fel a magyar látogató, hogy bizony az Országos Széchenyi Könyvtár, vagy más itthoni közintézmény gyűjteményéből kölcsönözték. Ilyen például Haydn Bécs városától kapott díszpolgári oklevele, zenekarvezető-helyettesi szerződése, vagy éppen a 7-es Hoboken-jegyzékszámú C-dúr "Le Midi" szimfónia kézirata. A kiállított hangszerek közül a legérdekesebbek a zenélő órák (Flötenuhr), amelyekre a Hob. XIX. jelzetű darabok születtek. A kastélybeli tárlaton látható továbbá Haydn pecsétgyűrűje, halotti maszkja és kalandos történetű koponyájának gipszmásolata is. Az eisenstadti Haydn-fesztivál tevékenységi köre azonban nem csak a relikviák gyűjtésére terjed ki, ennek megfelelően külön teremben mutatják be a Haydn-művek kritikai kiadásának munkálatait. 

Baryton
Baryton

Haydn, a polgár - Haydn-ház

Az Esterházy-kastély parkja mellett húzódó utcácskában áll Haydn szerény lakóháza, ahol a mester magánéletének és alkotómunkájának emlékeit szemlélhetjük meg. A kamarazene: a zongoraszonáták és a vonósnégyesek világát bemutató kamrányi szobákban Haydn családi dokumentumai - például tanulságos házassági szerződése -, kiterjedt levelezése, saját kézzel írt kottái és kevés luxust nyújtó bútordarabjai árnyalják a parókás-libériás udvari zeneszerzőről kialakult közismert képet. Bár az egyik falon felfedezhetjük Haydn paróka nélküli, rendkívül őszinte portréját is, mégis, a házban a kelleténél mintha kevesebb derülne ki arról, hogy a fenomén és a zseni maszkja mögött bizony nem felhőtlenül boldog lélek lakott. A finoman retusáltnak ható Haydn-képre ráerősít a házacska idilli belső udvara is (ahol a beszámolónk címét ihlető, 1898-ban állított magyar emléktáblát fotóztuk).

Haydn-Haus
Haydn-Haus

Isten parancsára - Egyházmegyei Múzeum

A Haydn-ház szomszédságában található egykori ferences rendházban kapott helyet a Hofkapellmeisterként ismert és elismert fenomén nem alábecsülendő szakrális zenéjét bemutató összeállítás. Talán kevésbé köztudott, hogy az Esterházyak udvarában fontos egyházzenei feladatok is vártak Haydnra, de az Egyházmegyei múzeumban kiállított kottákat szemlélve megbizonyosodhatunk arról, hogy a mester vallásossága nyomot hagyott világi művein is (kottáit ugyanis a művek elkészültét jelző "Laus Deo" bejegyzéssel látta el). Itt látható továbbá a Bergkirche orgonájának viharvert játszóasztala, melynek manuáljait és regisztereit maga Haydn koptatta fényesre. Az egykori szerzetesi cellákban kialakított boxokban Haydn és kortársai egyházzenéjébe belehallgatva arra emlékezhetnek a kiállítás látogatói, hogy a koncerttermek felkapott sikerdarabjává vált Teremtés az újévi koncertek, vagy a World Creation Day előtti időkben eredetileg mélyen vallásos mű volt. Az eisenstadti Haydn-relikviák mellett a hercegi archívum más kincseibe is betekintést nyerhetünk, így például szemügyre vehetjük az Esterházy-gyűjtemény különösen féltett díszét, Beethoven C-dúr miséjének kottáját. A múzeum állandó kiállításának helyet adó termekbe bekukkantva pedig arra is fény derül, miért Kismarton a magyar neve Eisenstadtnak (a német kifejezés szó szerinti fordításban vasvárt jelent). 

 

Egyházmegyei Múzeum, orgona
Egyházmegyei Múzeum, orgona

Haydn Crossover - Burgenlandi Tartományi Múzeum

Az Esterházy-kastélytól a Haydn-mauzóleumot rejtő Bergkirche felé vezető úttól két sarokra, az egykori zsidónegyed szélén található a tartományi múzeum. A burgenlandi kulturális kölcsönhatásoknak szentelt gyűjtemény méretes aulájában kapott helyet az „idősebb Haydn-orgona", melyre a mester négyorgonás miséjét komponálta. A múzeum nagy kiállítótermében pedig az osztrák-magyar-szláv határvidék népzenéjének Haydn alkotásaira gyakorolt hatását tanulmányozhatjuk kottarészletek, korabeli illusztrációk és a népi dallamokat bemutató bejátszások segítségével.

Bergkirche
Bergkirche

Bár nem része a Haydn, a Fenomén kiállításegyüttesnek, a Tartományi Múzeumból feltétlenül érdemes továbbsétálni a lenyűgöző architektúrájú Bergkirche felé, ahol a Haydn-mauzóleum, és Haydn első eisenstadti lakhelye (a jelenlegi plébánia) található. Virtuális sétánk végére érve talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy aki inkább színes-szagos, audiovizuális és interaktív elemekkel dúsított kiállítást keres, annak az Esterházy-kastély másik szárnyában ­- a Haydn, a fenomén kiállítás kiegészítésének szánt - Haydn Explosivra érdemes belépőt váltania. Persze a múzeumlátogatástól irtózók sem úszhatják meg egészen: még a belvárosi divatüzletek kirakatait is alkalmi tárlókká varázsolták a leleményes kismartoniak! 

Eisenstadti kirakat
Eisenstadti kirakat