Eszter, Eliza

Liber et usualis

2010.01.10. 00:45

Programkereső

Megalakult az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet kórusa, melynek a tagok a Liber et usualis nevet adták - élve a szójáték lehetőségével, valamint kifejezve az egyházi zene sokszínűségét, lehetőségeit.

A kórus vezetője Hodász András másodéves papnövendék, vele együtt heten énekelnek az együttesben. A kórushoz csatlakozott Dr. Válóczy József, a főiskola filozófia professzora is. A kórus minden héten egy szentmisén fog szolgálni motettákkal, többszólamú énekekkel. Első fellépésük a szemináriumi karácsonyi áhítaton volt, melynek nagy sikere volt. A papnevelő intézetben nagy hagyománya van a liturgián való éneklésnek. Rendszeres a zsolozsmák előadása, többféle gregorián ordinárium, valamint a magyar gregorián repertoár mindennapos használata.

Liber et usualis kórus
Liber et usualis kórus

www.ehf.hu